COK er kommunernes eget kompetencecenter

Udviklingen i den offentlige sektor forandrer kerneopgaven i disse år og betyder, at både ledere og medarbejdere skal ændre rutiner og mindset. Det kræver både en faglig og kulturel omstilling, som skaber behov for kompetenceudvikling.

På stort set alle kommunale velfærdsområder er kerneopgaven i disse år under forandring og skal løses på nye måder. Store reformer og omstillinger som folkeskolereformen, beskæftigelsesreformerne, udviklingen af det nære sundhedsvæsen og omstillingerne på det specialiserede socialområde har sat nye mål for opgaveløsningen.

Skal ændre rutiner

Eleverne i folkeskolen skal lære mere gennem nye læringsformer, åben skole og digitalisering. På beskæftigelsesområdet skal refusionssystemerne omsættes til hurtigere og mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere på overførselsindkomster. På sundhedsområdet skal kommunerne håndtere hurtigere udskrivelser fra sygehusene og tilbyde flere og mere omfattende indsatser i borgerens hjem. Og på det specialiserede socialområde skal der for eksempel findes nye balancer mellem specialiserede institutioner og boformer tættere på netværket.

Udviklingen betyder, at både ledere og medarbejdere skal ændre deres rutiner og mindset. Og det kræver både en faglig og en kulturel omstilling, som skaber behov for kompetenceudvikling.

Ny ejerstrategi for COK 

KL’s bestyrelse vedtog kort før nytår en ny ejerstrategi for COK. Essensen af ejerstrategien er, at COK er en helt central aktør for kommunerne, når medarbejdere og ledere skal omstille sig til fremtidens arbejdsopgaver og metoder.

COK er kommunernes kompetencecenter i forening, så COK har som opgave at levere de uddannelsestilbud, kommunerne efterspørger. Og det er uddannelsestilbud, som flugter med de konkrete udfordringer på arbejdspladsen.

Efter-og videreuddannelsen er kun relevant, hvis den bringes i spil i dagligdagen på arbejdspladserne. Ellers risikerer efteruddannelse i bedste fald at være spild af tid og penge og i værste fald en forhindring for omstillingsarbejdet. Derfor er det så afgørende, at der er operatører inden for efter- og videreuddannelse, som indgående kender kommunernes hverdag og har fingeren på pulsen, i forhold til hvilken retning opgaveløsningen udvikler sig i.

Det gør COK, og det er COK’s fornemste succeskriterie at stille aktiviteter til rådighed, som matcher kommunernes behov. COK skal løse opgaven i et tæt samspil med KL og de kommunale netværk, så COK konstant er på forkant med de aktiviteter, som kommunerne kommer til at efterspørge i takt med at reformer og omstillinger besluttes politisk. Samtidig kan COK via sit kommunekendskab understøtte en helhedsorienteret vinkel på opgaveløsningen. Man skal kende sit fagområde og være dygtig til sit fag, men man skal også bidrage til, at borgerne oplever helhed og sammenhæng i opgaveløsningen.

Udfordres som politiker

COK skal i de kommende år spille en central rolle som kommunernes kompetencecenter, der understøtter kompetenceudviklingsmuligheder for ledere og medarbejdere, der er midt i store omstillinger. Og COK skal skabe rum, hvor kommunalpolitikerne kan mødes på tværs af partier og kommuner og udveksle erfaringer om politikerrollen. Samtidig med at man også som politiker har mulighed for at dygtiggøre sig på nogle af de felter, hvor man bliver udfordret.

Indlægget har tidligere været bragt i Danske Kommuner den 9. september 2016.

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 03.08.20 Velfærd
  Dansk Sygeplejeråd: Styrk plejeindsatsen på plejehjem

  De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal sikre værdighed og bekæmpe omsorgssvigt, som vist i TV2s dokumentar siger Dansk Sygeplejeråd.

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.