COK fejrer sit 50 års jubilæum med overskud

COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling – har netop afholdt sin årlige generalforsamling. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med et overskud på 2,5 mio. kr. for regnskabsåret 2017.

- Det er med stor glæde, at COKs bestyrelse i dag har godkendt regnskabet for 2017 med et positivt resultat. Overskuddet er skabt ved at effektivisere driften, reducere omkostningerne og tilpasse de enkelte produkter bedre til markedet. Det positive resultat for 2017 markerer på fineste vis COKs 50 års jubilæum og er et godt udgangspunkt for udvikling af nye kompetencetilbud til de kommende år, siger Kristian Heunicke, der i det kommende år fortsætter som bestyrelsesformand. 

50 års erfaring giver holdbare løsninger 

I mere end 50 år – lige siden Den Kommunale Højskole i Grenaa – har COK været kommunernes forening og læringspartner. 

COKs formål er at understøtte den kommunale videndeling, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling i forhold til aktuelle og fremtidige udfordringer. Det sker gennem kurser, uddannelser, konferencer og temadage 

- COK understøtter kommunerne ved at oversætte nye kompetencebehov til praksisnære færdigheder hos alle personalegrupper i den kommunale sektor. På det politiske område er det derfor af afgørende betydning, at vi vedligeholder relationen til de knap 700 nyvalgte kommunalpolitikere, der deltog i Kattegatkurset 2018.

På ledelsesområdet forventer COK – uanset Ledelseskommissionens anbefalinger – at få en betydelig rolle i den kommunale lederudvikling gennem DOL (Den Offentlige Lederuddannelse) og faglig ledelse på eksempelvis skole- og dagtilbudsområdet. På medarbejderniveauet ser vi os selv som en naturlig og integreret del af de nye behov for kompetenceudvikling, der opstår i kølvandet på digitalisering og skærpede krav til brug af data på de klassiske velfærdsområder. Sidst, men ikke mindst oplever COK også en stigende efterspørgsel på færdigheder inden for god forvaltningsskik, myndighedsrolle, sagsbehandling og borgerbetjening, siger Kristian Heunicke, der er overbevidst om, at en fælles kommunal indsats i forhold til kompetenceudvikling ikke bliver mindre i de kommende år. 

Bestyrelsen udvider med en fagdirektør og en chef 

Generalforsamlingen har besluttet at udvide bestyrelsen med Mette Heidemann, der er direktør for Børn, Skole og Familieområdet i Kalundborg Kommune, og René Nielsen der er chef for Social Omsorg i Hedensted Kommune. Med udvidelsen sikrer COKs bestyrelse sig yderligere faglig forankring i den kommunale kerneopgave. 

Foruden de to nyudnævnte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelsen af: 

Direktør Kristian Heunicke, KL (formand) 

Tidligere direktør Per B. Christensen (næstformand) 

Kommunaldirektør Lasse Jacobsen, Viborg Kommune 

Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Furesø Kommune 

Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune 

Lektor Dorthe Pedersen, CBS 

Sektorformand Bodil Otto, HK Kommunal (udpeget af Forhandlingsfællesskabet) 

Chefkonsulent Hanne Lykke (medarbejderrepræsentant) 

Chefkonsulent Jeanet Hardis (medarbejderrepræsentant) 

Læs mere i COK's årsberetning her.

COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 03.08.20 Velfærd
  Dansk Sygeplejeråd: Styrk plejeindsatsen på plejehjem

  De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal sikre værdighed og bekæmpe omsorgssvigt, som vist i TV2s dokumentar siger Dansk Sygeplejeråd.

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.