”Cool Kids” – behandling af børn og unge med angst bliver permanent

Behandlingsprogrammet ”Cool Kids” har positiv effekt for over 80 % af de børn og unge med angstlidelser, som deltager i forløbet. Nu bliver den succesfulde angstbehandling et fast tilbud i Holstebro Kommune.

Har du et barn mellem 8 -14 år, der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber ind i dets liv og udvikling, kan et ”Cool Kids”-forløb ofte hjælpe.

Forskningsresultater viser, at over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har god effekt af forløbet.

Resultaterne af Cool Kids-forløb i Holstebro Kommune - hvor behandlingsprogrammet har kørt som projekt de sidste par år - er ligeså positive som forskningsresultaterne peger på.

Hos nogle børn er alle angstsymptomer forsvundet ved afslutningen af forløbet, og for resten af børnene ses en betydelig reduktion af angstsymptomerne.

Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter, end før de deltog i behandlingsforløbet. Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og familiens samlede stressniveau reduceres.

Cool Kids er et evidensbaseret angstbehandlingsprogram, der er udviklet i Australien og sidenhen oversat til dansk på Angstklinikken ved Aarhus Universitet.

Cool Kids er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi. Behandlingsprogrammet består af 10 sessioner, som hver varer 2 timer: 1 time til børnene og 1 time til forældrene. Behandlingen foregår i grupper af 6 børn i alderen 8 – 14 år.

For unge fra 14 – 17 år findes et lignende program, der hedder Chilled.

Angsten skal ikke styre deres liv

Cool Kids forløbet giver nye mestringsstrategier for både det enkelte barn og deres forældre, idet alle lærer nye måder at håndtere angsten på.

Børn og forældre bliver bevidste om, at tanker, følelser og handlinger hænger sammen. Via psykoedukation bliver barnet eksempelvis opmærksom på, at ondt i maven nødvendigvis ikke er udtryk for influenza, men kan være barnets angst for en given tanke.

Efter forløbet fortæller forældrene, at børnene er blevet gladere og mere frie og kan gøre ting, de aldrig har kunnet gøre før. Fx sove hos en kammerat, være alene hjemme eller sige noget i klassen. Familierne udtrykker efter endt forløb stor lettelse over, at angsten ikke længere styrer deres liv.

Behandlingsprogrammet udføres af psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Holstebro Kommune og har de sidste par år forløbet i projektform.

I kommunens budget for 2015-2018 er der afsat midler til, at det overgår til en driftsform med 2-3 hold om året. På skift mellem Cool Kids og Chilled.

Læs mere på uddybning af Cool Kids

Emneord: Børn og unge, Angst, Diagnoser, Psykiatrien, Aarhus Universitet
Holstebro Kommune på DenOffentlige.dk Holstebro Kommune
Aktivitet: Artikler: 87 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også