Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

Jobcenter Mariagerfjord har med stor succes i både april og maj måned gennemført virtuelle rehabiliteringsmøder under coronaperioden. 
 
"Rehabiliteringsmøderne har stor betydning for vores borgere, og det er derfor også en bevidst prioritering, vi har foretaget i vores jobcenter med at etablere virtuelle rehabiliteringsmøder således, at borgerne ikke oplever at deres sagsbehandling går i stå skulle under coronaperioden. Vi oplevede i startfasen af coronaperioden at måtte aflyse planlagte møder, men dette var kun kortvarigt, hvorefter vi virtuelt har formået at køre alle vores møder som planlagt på området," siger arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune Simon Mæng. 
 
Afviklingen af de virtuelle rehabiliteringsmøder tager afsæt i de politiske retningslinjer, som er udarbejdet på området under coronaperioden. Retningslinjerne foreskriver blandt andet, at borgerene individuelt skal give samtykke til, om møderne kan afholdes virtuelt, om de ønsker at være repræsenteret på mødet, eller om de ønsker, at sagen behandles af rehabiliteringsteamet uden deres deltagelse. Dette såfremt, at rehabiliteringsteamet ligeledes vurderer, at der er fagligt belæg for det. Med de nye retningslinjer har kommunerne således fået mere fleksible rammer til planlægning og afholdelse af rehabliteringsmøder.
 
"Som fagkonsulent og ansvarlig for afviklingen af rehabiliteringsmøder i Jobcenter Mariagerfjord oplever jeg en stor værdi af de virtuelle møde og de nye retningslinjer, som er gældende under coronaperioden. Vi er nemlig i langt højere grad i stand til at håndtere den enkelte sag individuelt ud fra, hvad der giver bedst mening for den enkelte borger. Der er sager, hvor det er oplagt, at borgeren deltager, og så er der sager, hvor borgeren ikke nødvendigvis behøver at deltage, fordi det drejer sig om formaliteter, som mere effektivt for borgeren kan behandles af rehabiliteringsteamet. Hvis man politisk vælger at gøre denne fleksibilitet permanent, er min faglige vurdering, at vi vil kunne behandle flere rehabiliteringssager og dermed hjælpe flere borgere inden for den nuværende tidsramme samtidig med, at vi i højere grad har mulighed for at tilpasse indsatsen til den enkelte borgers behov," fortæller fagkonsulent i Jobcenter Mariagerfjord Mette Sehested. 
 
Det er ikke kun rehabiliteringsteamet, der oplever værdien af de virtuelle møder og den øgede fleksibilitet. Borgerne giver også udtryk for, at det fungerer rigtig godt i højere grad at kunne tilrettelægge forløb og indsats, så det giver bedst mulig mening for den enkelte. 
 
"Jeg synes, det var meget dejligt at få muligheden for at vælge, at mit rehabiliteringsmøde foregik virtuelt. Det fik mig til at føle mig menneskelig og inddraget. Den virtuelle mødeform passer rigtig godt til mig og de udfordringer, jeg har med mit helbred. Jeg oplevede ikke angst og blev ikke stresset op til og under mødet, og jeg kan derfor kun varmt anbefale, at man som borger får mere medindflydelse på formen af møderne, så de tilpasses ens individuelle behov," siger Jesper Møller Pedersen.
 
Jobcenter Mariagerfjord fortsætter med at afholde virtuelle møder under coronaperioden og vil løbende evaluere på, hvilke erfaringer der med fordel kan bringes i spil, når samfundet og beskæftigelsesområdet normaliserer sig igen. Jobcenteret sender dog også en appel til politikerne på Christiansborg om at ville gøre det samme og i et samarbejde være med til at frigive mere fleksibilitet til jobcentrene til gavn for borgerne. 
 
 
Mariagerfjord Kommune på DenOffentlige.dk Mariager Fjord
Aktivitet: Artikler: 5 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 03.08.20 Velfærd
  Dansk Sygeplejeråd: Styrk plejeindsatsen på plejehjem

  De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal sikre værdighed og bekæmpe omsorgssvigt, som vist i TV2s dokumentar siger Dansk Sygeplejeråd.

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.