COVID-19: Løsninger, der kan afhjælpe

Sundhedsvæsenet efterspørger løsninger, der kan afhjælpe den situation Danmark står i lige nu. Welfare Tech har samlet en oversigt over teknologier og services fra forskellige virksomheder.

Løsningerne, der fremgår af Welfare Techs liste, kan både være med til at afhjælpe den nuværende situation samt den efterfølgende periode, hvor vi ikke længere befinder os i en krisesituation. Sundhedsvæsenet efterlyser bl.a. let implementerbare løsninger samt muligheden for at leje produkter over en periode.

Se den fulde liste her (opdateres løbende)

Har du en løsning, der kan afhjælpe problemet?
Har du også en løsning, som kan imødekomme udfordringerne med coronavirus og eksempelvis sikre god hygiejne, er du velkommen til at skrive til Lotte Overbjerg, loto@welfaretech.dk. Løsningerne der fremgår af listen, er allerede implementerede andre steder og kan leveres inden for en kort periode.

Efterlyser du en specifik løsning i sundhedsvæsenet?
Står du med en specifik udfordring, har du også mulighed for at efterlyse løsninger, der kan imødekomme netop din udfordring. Har du for eksempel behov for et let implementerbart planlægningssystem?

Har du som sundhedsfaglig gjort dig nogen erfaringer andre bør få indblik i, hører vi også meget gerne fra dig.

Se, hvordan Hej Doktor har implementeret med Region Nordjylland

Find og bliv fundet i Welfare Techs matchmakingsystem
Du har også mulighed for at oprette din løsning på matchmaking.welfaretech.dk under Marketplace. Tilknyt dit produkt eller din service onlinearrangementet 'Løsninger der kan afhjælpe COVID-19 pandemien', der løber frem til sommer, og bliv set af hele klyngenetværket. Du kan også efterlyse specifikke løsninger eller samarbejdspartnere. Opret din profil eller skriv til matchmaking@welfaretech.dk for eventuelle spørgsmål angående matchmakingsystemet..

Billede: StillWords, Ard Jongsma

Welfare Tech på DenOffentlige.dk Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologi i Danmark. Welfare Tech gennemfører projekter, konferencer, workshops, netværk, match making og formidlingsaktiviteter, som optimer...
Aktivitet: Artikler: 27 | Events: 1 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.