Foto: FOA

Dagplejen er overset i minimumsnormeringer

Dagplejerne skal højest passe fire børn frem for fem, som det gør sig gældende i dag. Alt andet er at svigte børnene, mener formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

Når lovkravet om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024, gælder det ikke for landets dagplejere. Det er nemlig kun daginstitutioner og private pasningsordninger, der er omfattet af den nyligt vedtagne finanslovsaftale. Det kan betyde, at flere femte børn bliver placeret i den kommunale dagpleje.

”Jeg er dybt forundret over, at man undlader at kigge på den kommunale dagplejer i minimumsnormeringerne. Det handler om at sikre børns vilkår, og derfor burde man også have sat loftet ned til fire børn i den kommunale dagpleje,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

I vuggestuen skal der være en voksen til tre børn, og i børnehaven skal der være en voksen til seks børn. I aftalen om minimumsnormeringer har man sat et loft på fire børn i private pasningsordninger, men i dagtilbudsloven står der, at den kommunale dagpleje må have fem børn. Derfor bliver reglerne ikke ens, og det bør de være, mener Kim Henriksen.

Ifølge FOA vil normeringskravet på fire børn i dagplejen svare til normeringskravet for vuggestuebørn, fordi dagplejebørnene har den samme voksen hele dagen, og dagplejere ikke skal gå til og fra møder, frokost eller andet.

Når den kommunale dagplejer i dag kan have fem børn, er det et forældet princip. Loftet stammer fra en lov, der går helt tilbage til 1976, hvor dagplejere stadig hed dagplejemødre. Nu er dagplejen først og fremmest et tilbud for de 0-2-årige, men dengang var en tredjedel af børnene over tre år gamle og nogle helt op til 13 år.

”Aftalen om fem børn i dagplejen afspejler en alderssammensætning, der slet ikke stemmer overens med virkeligheden i dag. Alt andet lige er det nemmere at passe børn, der er ældre og mere selvhjulpne end de helt små,” siger Kim Henriksen.

Og tallene viser også en faldende tendens i alderssammensætningen. I 1994 var en ud af fem børn fyldt tre år, mens der i 2014 blot var en ud af 100 børn, der var fyldt tre år.

Samtidig frygter sektorformanden, at kommunerne, for at nå kravet om minimumsnormeringerne i daginstitutionen, vil placere flere femte børn i dagplejen.

”Vi vil gå i dialog med politikerne på Christiansborg for at sikre, kommunerne ikke udnytter smuthullet i lovgivningen, med at dagplejerne kan have fem børn for at opnå minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Fem børn er ikke gavnligt for hverken børnene eller dagplejernes arbejdsmiljø.”

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 05.03.21 Social
  Nyt ungdomspanel skal rådgive regeringen om trivsel

  Regeringen har nedsat et nyt, hurtigarbejdende ungdomspanel. Panelet skal både komme med anbefalinger til, hvordan man kan rette op på den mistrivsel, som corona-krisen har skabt, og se på, hvordan man generelt kan forbedre ungdomslivet.

 • 02.03.21 Social
  Første spadestik på ny døgnvarmestue i Aarhus

  Tirsdag d. 2. marts begynder arbejdet med at etablere en ny varmestue på arealet ved Godsbanen.

 • 26.02.21 Social
  Hver fjerde københavnske forælder ved ikke, om deres barn taler med ekstremister online

  En ny undersøgelse viser, at hver fjerde københavnske forælder ikke ved, hvem deres barn taler med online. Det er problematisk under en coronakrise, hvor børn og unge tilbringer ekstra meget tid bag skærmen, da det kan give grobund for ekstremister. Det mener beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der nu sætter en oplysningskampagne i gang med hjælp til forældrene.

 • 26.02.21 Social
  God nyhed – flere lære- og praktikpladser

  Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at der i 2020 er indgået i alt 47.855 lære- og elevpladser på erhvervsuddannelserne imod 43.856 i 2019. Det er en stigning på 3999 pladser - eller godt 9 pct. ”Det er et fantastisk resultat”, siger FH's næstformand Nanna Højlund.

 • 26.02.21 Social
  Kontrolenhed mod social dumping har gennemført 28 kontroller

  Der skal være ordentlige løn- og arbejdsvilkår på statens arbejdspladser, og derfor oprettedes der i juni 2020 en kontrolenhed, der på uanmeldte kontrolbesøg skal sikre medarbejdernes vilkår. Enheden begyndte arbejdet i oktober og har ved årsskiftet gennemført 28 kontroller.