Foto: Shutterstock

Danmark og USA indgår nyt grønt samarbejde

Danmark og USA har under klimatopmødet ’Leaders Summit on Climate’ indgået en samarbejdsaftale om forskning i og udvikling af energiteknologiske løsninger. En aftale, der kommer til at styrke Danmarks grønne interesser.

Danmark og USA skal udvikle grønne løsninger sammen. Det ligger fast efter de to lande har indgået en samarbejdsaftale på forsknings- og innovationsområdet. Aftalen styrker ikke kun samarbejdet med USA, den medvirker også til at implementere regeringens grønne forskningsstrategi og klimahandlingsplan. En strategi og handlingsplan, der skal bringe Danmark tættere på målet om en 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.

"Aftalen er et rigtigt godt eksempel på, hvordan løsninger på klimaudfordringerne ikke bare skal tænkes nationalt, men også på tværs af lande. Vi kan opnå klimaresultater ved at tænke forskning og innovative løsninger i et samarbejde med vigtige partnere som USA. USA er det land i verden, der investerer mest i forskning og teknologiudvikling. Derfor er jeg meget stolt over den aftale, som Danmark har opnået med USA i dag," siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Med aftalen skaber USA og Danmark en ramme for en tættere dialog om konkrete forsknings-og innovationsprojekter samt pilot- og demonstrationsprojekter.

Aftalen skal også fremme gensidig udveksling af viden og erfaringer ved bilaterale besøg på tværs af institutioner og myndigheder, og ved fælles workshops og seminarer.

Helt konkret lægger parterne i aftalen op til samarbejde om blandt andet grønne brændstoffer, energilagring eller anvendelse af CO₂, der kan blive fremtidige nøgleteknologier i den grønne omstilling.

Samlet set er aftalen en vigtig løftestang for Danmarks samarbejde med USA og for at fremme danske interesser i USA inden for forskning og teknologiudvikling samt klima, energi, miljø og natur.

"Vi kan ikke bremse klimaforandringerne uden forbedret teknologi. Derfor er jeg både stolt og glad over, at Danmark skal samarbejde med Department of Energy om grøn forskning. De amerikanske laboratorier har bl.a. udviklet lithium ion batteriet, som driver vores elbiler, og indfanget og lagret 10 mio. ton CO2 i undergrunden. Det er den viden samt deres forskning i helt nye teknologier, som jeg håber, vi kan lære af," forklarer klima-, energiminister Dan Jørgensen.

Innovationsfonden får en vigtig rolle at spille i det nye samarbejde med særligt det amerikanske Department of Energy, som skal bidrage til udvikling af konkrete dansk-amerikanske forsknings- og demonstrationsprojekter, så grøn forskning og innovation kan blive kommercialiseret og skaleret så hurtigt som muligt.

"Et tæt internationalt samarbejde med en så stor spiller som USA kan løfte dansk klimaforskning og grøn innovation til nye højder. Det vil bidrage markant til, at vi – og resten af verden – får sat fart på den grønne omstilling, og at vi når de ambitiøse klimamålsætninger. Aftalen indebærer blandt andet et tæt samarbejde mellem Innovationsfonden og Department of Energy i USA, som vil bane vejen for konkrete grønne forsknings- og innovationsprojekter og helt nye muligheder for de fire grønne forskningsmissioner, regeringen har udpeget," siger direktør for Innovationsfonden, Anne-Marie Levy Rasmussen

Aftalen står ikke alene. Den vil blive fulgt op med fælles handlingsplaner, hvor USA og Danmark løbende aftaler konkrete samarbejdsaktiviteter.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.