Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

Partierne er med den nye aftale enige om, at de ekstra midler skal gå til nye klimatilpasningsprojekter og grønne job i udvalgte fattige lande i Afrika, og et styrket samarbejde med Indonesien om omstilling til grøn energi. Hvis projekterne viser sig bæredygtige, kan de både skaleres op, udbredes til andre lande og på sigt inspirere resten af verdenssamfundet til at bedrive grøn udviklingspolitik på en ny måde.

Der er konkret tale om fire projekter, som omhandler bedre vandforsyning i Mali, flere decentrale solcelleanlæg i Uganda, myndighedssamarbejde med Indonesien om den grønne omstilling og en innovativ pulje til danske NGO’er, som skal inspirere dem til at tænke i nye grønne løsninger.

Udviklingsminister Rasmus Prehn siger: 
”Partierne skal have stor tak for dels at skubbe på, så vi med finansloven fik ekstra klimamidler, dels for at gå så konstruktivt ind i forhandlingerne. De økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien har ramt det afrikanske kontinent hårdt. Men hvis vi tør og samtidig er dygtige og nytænkende, kan det være en mulighed for at give kontinentet en grøn genstart af økonomien og skabe vedvarende energikilder og grønne jobs. Vi må ikke glemme klimaet selv i krisetider”

Anne Sophie Callesen (RV) siger:
”De 150 mio. kr. til klimabistand var et væsentligt aftryk på finansloven for Radikale Venstre, fordi vi fik taget et første skridt mod igen at give nye og additionelle midler til at bekæmpe klimaforandringer i udviklingslandene. Jeg er derfor glad for, at vi nu igangsætter nye klimatilpasningsprojekter i blandt andet Mali og Uganda, hvor Danmark virkelig kan gøre en forskel. Samtidigt glæder jeg mig over, at vi får igangsat et nyt myndighedssamarbejde i Indonesien, hvor vi kan inspirere til grønne løsninger.”

Rasmus Nordqvist (SF) siger: 
”Klimakrisen er en realitet, og selv om vi allerede herhjemme ser de første konsekvenser, er det verdens fattigste, der bliver ramt først og hårdest. Derfor er det vigtigt at få udmøntet midlerne fra finansloven til klimabistand, som nu gennem meget konkrete projekter skal gøre en forskel. Det har været afgørende for SF, at klimatilpasningen styrkes, så vi hjælper nogle af verdens mest udsatte med at leve med klimakrisen, samtidig med at vi sikrer arbejdet med den grønne omstilling.”

Christian Juhl (EL) siger:
”Den rige verdens måde at leve på er hovedårsagen til klimakrisen. Men det er menneskene i den fattigste del af verden der rammes hårdest. Derfor er klimabistand fra verdens rigeste lande nødvendig. Og det haster. Det er godt. at vi har sikret 150 mio. kr. til fire vigtige aktiviteter. Jeg er glad for at danske NGOer er indregnet i aftalen.”

Torsten Gejl (Å) siger:
”Vi er forpligtede til at hjælpe udviklingslandene med klimabistand, så de kan løfte deres levestandard på en mere klimavenlig måde, end vi har gjort i den vestlige verden. Og det er det vi gør her med støtte til en række lokale bæredygtige udviklingsprojekter.”

Daniel Toft Jakobsen (S) siger:
”Jeg er overbevist om, at de her projekter kommer til at gøre en forskel. Både for klimaet og nogle af dem, som rammes hårdest af klimaforandringerne. Jeg håber, at projekterne samtidig kan være med til at inspirere andre lande til at kaste sig endnu mere ind i den globale klimakamp.”

Udenrigsministeriet på DenOffentlige.dk Udenrigsministeriet
Aktivitet: Artikler: 11 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.