Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

Partierne er med den nye aftale enige om, at de ekstra midler skal gå til nye klimatilpasningsprojekter og grønne job i udvalgte fattige lande i Afrika, og et styrket samarbejde med Indonesien om omstilling til grøn energi. Hvis projekterne viser sig bæredygtige, kan de både skaleres op, udbredes til andre lande og på sigt inspirere resten af verdenssamfundet til at bedrive grøn udviklingspolitik på en ny måde.

Der er konkret tale om fire projekter, som omhandler bedre vandforsyning i Mali, flere decentrale solcelleanlæg i Uganda, myndighedssamarbejde med Indonesien om den grønne omstilling og en innovativ pulje til danske NGO’er, som skal inspirere dem til at tænke i nye grønne løsninger.

Udviklingsminister Rasmus Prehn siger: 
”Partierne skal have stor tak for dels at skubbe på, så vi med finansloven fik ekstra klimamidler, dels for at gå så konstruktivt ind i forhandlingerne. De økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien har ramt det afrikanske kontinent hårdt. Men hvis vi tør og samtidig er dygtige og nytænkende, kan det være en mulighed for at give kontinentet en grøn genstart af økonomien og skabe vedvarende energikilder og grønne jobs. Vi må ikke glemme klimaet selv i krisetider”

Anne Sophie Callesen (RV) siger:
”De 150 mio. kr. til klimabistand var et væsentligt aftryk på finansloven for Radikale Venstre, fordi vi fik taget et første skridt mod igen at give nye og additionelle midler til at bekæmpe klimaforandringer i udviklingslandene. Jeg er derfor glad for, at vi nu igangsætter nye klimatilpasningsprojekter i blandt andet Mali og Uganda, hvor Danmark virkelig kan gøre en forskel. Samtidigt glæder jeg mig over, at vi får igangsat et nyt myndighedssamarbejde i Indonesien, hvor vi kan inspirere til grønne løsninger.”

Rasmus Nordqvist (SF) siger: 
”Klimakrisen er en realitet, og selv om vi allerede herhjemme ser de første konsekvenser, er det verdens fattigste, der bliver ramt først og hårdest. Derfor er det vigtigt at få udmøntet midlerne fra finansloven til klimabistand, som nu gennem meget konkrete projekter skal gøre en forskel. Det har været afgørende for SF, at klimatilpasningen styrkes, så vi hjælper nogle af verdens mest udsatte med at leve med klimakrisen, samtidig med at vi sikrer arbejdet med den grønne omstilling.”

Christian Juhl (EL) siger:
”Den rige verdens måde at leve på er hovedårsagen til klimakrisen. Men det er menneskene i den fattigste del af verden der rammes hårdest. Derfor er klimabistand fra verdens rigeste lande nødvendig. Og det haster. Det er godt. at vi har sikret 150 mio. kr. til fire vigtige aktiviteter. Jeg er glad for at danske NGOer er indregnet i aftalen.”

Torsten Gejl (Å) siger:
”Vi er forpligtede til at hjælpe udviklingslandene med klimabistand, så de kan løfte deres levestandard på en mere klimavenlig måde, end vi har gjort i den vestlige verden. Og det er det vi gør her med støtte til en række lokale bæredygtige udviklingsprojekter.”

Daniel Toft Jakobsen (S) siger:
”Jeg er overbevist om, at de her projekter kommer til at gøre en forskel. Både for klimaet og nogle af dem, som rammes hårdest af klimaforandringerne. Jeg håber, at projekterne samtidig kan være med til at inspirere andre lande til at kaste sig endnu mere ind i den globale klimakamp.”

Udenrigsministeriet på DenOffentlige.dk Udenrigsministeriet
Aktivitet: Artikler: 11 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.