Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Website: www.danskhandicapforbund.dk E-mail:

Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret, landsdækkende organisation, som har 43 lokalafdelinger og fire specialkredse. Derudover er forbundet repræsenteret og gør sin indflydelse gældende i blandt andre Bevica Fonden, Dansk Standard, Det Centrale Handicapråd og Vanførefonden, ligesom forbundet fx assisterer Statens Byggeforskningsinstitut og kommuner i forbindelse med tilgængelighed for mennesker med handicap i bygninger og i byrummet generelt.
 
Dansk Handicap Forbund er samtidig repræsenteret i en række råd og nævn, heriblandt Ankestyrelsens Kritiske Venner, VISO's fagråd for bevægelseshandicap og i de kommunale indkøbsfællesskabers udbud på hjælpemiddelområdet.
 
Vi er det rummelige forbund for alle mennesker med bevægelseshandicap.

Blogs

Artikler

  • Målgruppen politikerne har glemt
    04.12.18 Europa

    Over hele verden markerede FN mandag den Internationale Handicapdag. Den minder om, at alle uanset handicap har ret til en kompetencegivende uddannelse. Desværre ser virkeligheden ikke sådan ud i dag...

TILMELD NYHEDSBREV