Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd

Hillerødgade 30a 1. sal, 2200 Nørrebro

Website: www.dansk-kunstnerraad.dk/

Dansk Kunstnerråd er en paraplyorganisation for sammenslutninger af kultur- og kunstproffesioner.
 
Vores formål og virke er beskrevet som
  • Dansk Kunstnerråd er en kunst- og kulturpolitisk paraplyorganisation for danske professionelle kunstneres organisationer.
  • Dansk Kunstnerråds formål er at fremme kunstens og kunstnernes kulturpolitiske position i samfundet og at arbejde for de professionelle kunstneres interesser. Dansk Kunstnerråd arbejder desuden for at fremme og styrke den offentlige debat om kunst og kultur.
  • Dansk Kunstnerråd arbejder for kunstens frihed og kunstnernes ytringsfrihed.
  • Dansk Kunstnerråd fungerer som et fælles forum for udveksling af synspunkter og erfaringer vedrørende de professionelle kunstneres stilling og funktion i samfundet.
  • Dansk Kunstnerråd kan fungere som koordinerende høringsinstans i forhold til de offentlige myndigheder i bred forstand.
  • Dansk Kunstnerråd skal i videst muligt omfang sikre kunstnernes organisationer repræsentation i råd, udvalg m.v. der skønnes at have en væsentlig kunst- og kulturpolitisk betydning.
  • Dansk Kunstnerråd deltager som kulturpolitisk paraplyorganisation i dansk, nordisk og internationalt kulturpolitisk samarbejde.

Blogs

TILMELD NYHEDSBREV