Danske Regioner

Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

Telefon: 35298111 Website: regioner.dk E-mail:

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner
 
Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau.
 
Derudover varetager Danske Regioner regionernes interesser i forhold til de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold.
 
Overordnet set arbejder Danske Regioner for at:
 • fremme det regionale demokrati,
 • skabe platforme for samarbejde og videndeling,
 • bidrage til udviklingen af regionernes opgaver og
 • deltage konstruktivt i samfundsdebatten
 
Danske Regioner er ledet af en politisk valgt bestyrelse. Et formandskab bestående af formand og næstformand varetager den daglige politiske ledelse. Den daglige ledelse af administrationen varetages af den administrerende direktør. Administrationen består af 160 medarbejdere og har til huse i Regionernes Hus på Dampfærgevej i København.

Artikler

 • Sundhedsfællesskaber eksisterer allerede
  15.10.18 Sundhed

  Kære regering og kære statsminister: Sundhedsfællesskaberne eksisterer allerede. Lad os bygge videre på dem og give dem de bedste betingelser for succes. Det fortjener patienterne, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman i en kronik i Altinget.

 • Regionerne har løsningerne
  05.10.18 Sundhed

  Det skal være trygt, nært og nemt – også når du er syg. Det er vores pejlemærke, når vi i regionerne arbejder for et endnu bedre sundhedsvæsen, skriver de fem regionsrådsformænd i kronik i Berlingske.

 • Regionsformænd: Vi ønsker at bygge bro og sikre sammenhæng for patienten
  22.09.18 Sundhed

  En ny funktion som ”brobyggersygeplejerske” skal skabe langt bedre patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet for at sikre sammenhæng, overblik og tryghed for patient og pårørende.

Pressemeddelelser

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene: