Den Sociale Investeringsfond er vedtaget: 80 mio kr til helhedsindsats

Ny social investeringsfond bliver styret af Folketingets interesser og skal med en bevilling på 80 millioner skabe nyt marked for sociale investeringer på et område, der årligt koster 100 milliarder kroner.

Den Sociale Investeringsfond bliver nu en realitet, efter et bredt flertal i Folketinget har vedtaget den torsdag. Fonden skal bidrage til at udvikle tidlige og helhedsorienterede indsatser til udsatte mennesker og udbrede de indsatser, som har vist gode resultater, i samspil mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor.
 
Med fonden får blandt andre kommunerne mulighed for at indgå partnerskaber med for eksempel almennyttige fonde og pensionsselskaber, der ønsker at investere penge i nye indsatser og udbredelse af eksisterende indsatser på de større velfærdsområder.

Se vores temaside om sociale investeringer

Læs analyser og historier om sociale investeringer på denne temaside

På den måde skal Den Sociale Investeringsfond være med til at sætte gang i et nyt marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark.
 
"Vi skal være bedre til at sætte tidligt og mere forebyggende ind på de store velfærdsområder. Derfor skal vi også være parate til at gå nye veje, og jeg tror på, at nye partnerskaber mellem den offentlige, privat og frivillige sektor er en af vejene hertil,” siger innovationsminister Sophie Løhde og fortsætter:
 
"Jeg er rigtigt glad for, at der er stor opbakning til Den Sociale Investeringsfond, som nu kan blive til virkelighed. For selv om vi i dag bruger mange penge på offentlige indsatser, har de desværre ikke altid den ønskede effekt. Alene på socialområdet bruges der årligt omkring 45 mia. kr., men alligevel kan vi konstatere, at vi ikke altid er gode nok til at hjælpe de mennesker, der har brug for en støttende hånd i ryggen. Jeg håber, at Den Sociale Investeringsfond bliver et godt eksempel på, at både det offentlige, civilsamfundet og den private sektor og ikke mindst borgerne kan få en gevinst ud af, at vi samarbejder om at udvikle vores velfærd."
 
Der er afsat 80 mio. kr. til fondens arbejde med de to seneste satspuljeaftaler, for der er politisk enighed om, at der er behov for at gå nye veje for at få større effekt af de indsatser, der hvert år investeres i, mens man samtidig sparer offentlige udgifter. Flere lande – bl.a. Finland og Sverige – har positive erfaringer med sociale investeringsprogrammer.
 
Partierne bag fonden vil hvert år beslutte, hvilke temaer fonden skal arbejde med det kommende år, mens en bestyrelse skal lede fonden og disponere over fondens midler.
Emneord: Sociale investeringer, Investeringsfond, Sophie Løhde, Helhedsorienteret indsats, Helhedsorienteret, Sociale helhedsplaner, Socialkrisen, Socialområdet, Den Sociale Investeringsfond, 061218, Nytår18 Socialtema
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også