Det kræver tillid at lede professionelle læringsfællesskaber

Læringsledelse er helt centralt for det professionelle læringsfællesskab på skoleområdet – både i forhold til elevernes læring og trivsel og teamets egen læring. Det er erfaringen fra 13 kommunale lederseminarer, COK har gennemført i efteråret.

Professionelle læringsfællesskaber findes i hele styringskæden fra forvaltningen til det enkelte team på skolerne, og de er derfor også at betragte som et professionelt læringsfællesskab, der må arbejde efter de samme principper for læringsledelse, der også gælder for skolens team.


Et ledelsesteam skal holde fokus på både elevernes læring, medarbejdernes læring i de professionelle læringsfællesskaber og ledelsesteamets egen læring. At arbejde med læring på denne måde kaldes også kapacitetsopbygning, dvs. at læring er indlejret i det daglige arbejde – i modsætning til den traditionelle forståelse af kompetenceudvikling, der foregår væk fra arbejdspladsen.

Professionel tillid er forskellig fra privat tillid 
At lede et professionelt læringsfællesskab er noget andet end at lede et traditionelt team. Her er der særlig opmærksomhed på betydningen af professionel tillid til forskel fra privat tillid. I den professionelle tillid kan man give hinanden professionel sparring og feedback – også på de forhold, der kan være vanskeligt at få sagt, hvis man ikke har opbygget et fælles professionelt sprog og fælles metoder til at observere hinandens undervisningspraksis. Det er helt centralt, at de professionelle læringsfællesskaber arbejder med læringsmål, feedback til eleverne og systematisk brug af data med det mål at styrke elevernes læring og trivsel.

Gensidige observationer af hinandens undervisningspraksis i f.eks. aktionslæringsforløb er en metode til at styrke det professionelle arbejde i teamet og understøtte den professionelle tillid. Det er naturligvis en ledelsesopgave at understøtte skolens team i disse opgaver. Samarbejdet med teamkoordinatorerne bliver derfor essentielt, og de skal klædes på til at håndtere opgaven i forhold til deres kollegaer.

13 kommuner er godt på vej
I skoledelen af Program for Læringsledelse har COK i efteråret 2016 gennemført lederseminarer for skolernes ledelsesteams i 13 kommuner med temaet ”Ledelse af professionelle læringsfællesskaber”. Seminaret består af en kombination af oplæg om de centrale principper og begreber i forbindelse med ledelse af professionelle læringsfællesskaber, eksempler fra skolernes ledelsespraksis og små refleksionsøvelser, der har lagt op til eftermiddagens workshop, hvor de deltagende ledelsesteams har udarbejdet en handleplan for det videre ledelsesarbejde på skolen.


Dagene blev afsluttet med erfaringsudvekslinger mellem ledelsesteams i videndelingscafeer.

På tværs af skoler og institutioner
I Nordfyns Kommune havde man for første gang valgt at invitere alle lederne på 0-18 års-området med til lederseminaret. Det blev en spændende dag, hvor skole- og dagtilbudslederne udfordrede hinanden i forhold til de forskellige måder at tale om børn og elevers læring og trivsel på tværs af skoler og institutioner.

Program for læringsledelse
Sammen med Aalborg Universitet medvirker COK i Program for Læringsledelse –Danmarks største skoleudviklingsforløb, hvor 239 skoler, 13 kommuner og mere end 10.000 ledere og medarbejdere på fire år skal udvikle ny viden og kompetencer til at efterleve skolereformens mål og dokumentere mærkbare forbedringer i elevernes læring og trivsel. Læs mere om program for læringsledelse her.

Helhedsorienteret skoleudvikling: Gratis orienteringsmøde i din kommune
Et forløb om helhedsorienteret skoleudvikling understøtter skoleledelser, teamkoordinatorer og forvaltningens konsulenter i at arbejde i professionelle læringsfællesskaber – med afsæt i kvantitative og kvalitative data om elevernes læring og trivsel. Det gør vi naturligvis med udgangspunkt i din kommunes behov og egne erfaringer, så læringsforløbet støtter op omkring den udvikling, I allerede er godt i gang med.

Få halvanden times introduktion til helhedsorienteret skoleudvikling, kapacitetsopbygning og professionelle læringsfællesskaber – f.eks. i forbindelse med det månedlige skoleledermøde.

Artiklen har været bragt på cok's hjemmeside. Læs den her.

Emneord: 190117, COK, Læringsfællesskaber, Mai-Britt Herløv Petersen, Lederseminar, Offentlig ledelse, Ledelsesavisen, Skoleledelse
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også