Det er svært at tage det sorte register alvorligt

Det sorte register udstiller mere sig selv end andre

Et kig på den hjemmeside, der huser det sorte register, afslører noget, der i bedste fald kan sammenlignes med børn, der leger, og i værste fald en ekstrem undergrundsbevægelse.

En række medier og meningsdannere har udpeget Det Sorte Register som en ny trussel mod offentligt ansatte. Derfor har DenOffentlige kigget nærmere på, hvad det her register egentlig er for noget - med fare for, at vi nu selv bliver registreret og dødstruet.

Læs her hvordan hjemmesiden selv begrunder, hvorfor nogle mennesker registreres:

Den sociale modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

“Det Sorte Register skal oplyse at en registrering her på hjemmesiden ikke er ens betydning med at den registrerede er blevet dømt, sigtet eller noget men registreringen er blevet foretaget fordi at den registrerede er blevet klaget over til en overordnede myndighed eller fordi at en borger føler sig uretfærdig behandlet.  Vi tager derfor afstand fra dem der betragter at de registrede er blevet dømt, sigtet eller lignende da dette ikke er tilfældet.”

Vi er altså alle “truet”

Det er i øvrigt besynderligt, at fordømmelsen alene kommer med fokus på offentligt ansatte, når det sorte register dømmer enhver, der i registerets opfattelse af lov og ret, har gjort noget forkert. Se eksempelvis her en kopi af listen over faggrupper, der “registreres”

 •  Advokater
 •  Ankestyrelsen
 •  Ankenævn
 •  Brandvæsnet
 •  Banker & Sparekasser
 •  Børnehjem  
 •  Behandlingshjem
 •  Dagpleje
 •  Domstole
 •  Falck
 •  Forsikringsselskaber  
 •  Hjemmeværnet
 •  Journalister
 •  Jordmødre
 •  Kommuner
 •  Kriminalforsorgen  
 •  Læger
 •  Opholdssteder
 •  Politiker
 •  Politi
 •  Plejefamilier  
 •  Psykologer
 •  Revisor
 •  Skoler
 •  Statsforvaltninger
 •  Sygeplejersker  
 •  Stalking
 •  Udlejer
 •  Skat
 •  Diverse

Under hvert eneste punkt er der en side, hvor forskellige mennesker er skrevet ind med korte ubegrundede “anklager.” På nogle sider tilmed opdelt på kommuner eller regioner.

Her er nogle eksempler på de “domme” som det sorte register har fældet over tilfældigt udvalgte arbejdende mennesker:

 • "Chikane"

 • "Pligtforsømmelse i forbindelse med vanrøgt af et barn."

 • "Magtmisbrug, Chikane, Trusler, Pligtforsømmelse, Embedsmisbrug m.v."

 • "Magtmisbrug, Chikane m.v."

 • "Embedsmisbrug, uredelighed, manipulation og bevidst faktuel fordrejning"

 • "Freds- og ærekrænkelse, Injurier, Bagvaskelse, Børnebortførsel, Straffeloven, Forvaltningsloven, Retsplejeloven, Menneskerettighederne, Børnekonvationen, Grundloven, Persondataloven, Forældreansvarsloven, Serviceloven m.v."

Langt de fleste registreringer er foretaget i 2012, med enkelte opdateringer i 2013 og 2014. Registeret er med andre ord hverken særlig opdateret eller fremstår sagligt.

Det centrale i historien om det sorte register er følgende spørgsmål: Hvad får hundreder eller måske endda tusinder af borgere til at henvende sig til en mand med en hjemmeside, der fremstår så ekstrem og virkelighedsfjern?

Alle de mennesker, der har sendt deres “klager” til det sorte register, skal ifølge hjemmesiden acceptere en række regler, før de “bliver lukket ind” og deres sager optaget. Læs eksempelvis §5 i registerets egne selvopfundne regler:

§ 5. Det Sorte Register er ikke forpligtet til at undersøge om de modtagendeoplysninger er korrekte.

eller denne:

§ 14. Den bruger/borger der kontakter Det Sorte Register er forpligtet til at  sikre sig at alle de oplysninger der sendes til selskabet overholder den tyske og amerikanske lovgivning.

Hvem tror alvorligt på, at en borger, der sender sine anklager til det sorte register, har sat sig ind i tysk og amerikansk lovgivning?

Derfor er det ikke registeret, der er problemet her. 

Opskrift på gratis omtale for millioner

Der er ingen dokumentation eller regulær begrundelse for, hvorfor de pågældende personer er noteret på siden. Man får det indtryk, at det er et lovløst rum, hvor tilfældigheder afgør, hvem der indskrives og anklages.

Det ligner mest af alt et forsøg på at gøre noget absurd i håb om at få opmærksomhed. Men det sorte register er såmænd også en forlænget arm for et politisk parti og en virksomhed, der bl.a. sælger overvågningsudstyr og rådgivning til de borgere, der klager over et eller andet. Derfor kan metoder med meget skarpe kanter måske give jackpot, for omtale er en formue værd i markedsføring.

Netop det sidste er da også nu lykkes.

I nær fremtid skal redaktionen på DenOffentlige sikkert grundigt overveje, om det sorte register skal have yderligere omtale, for måske resulterer netop denne tekst i, at vores redaktør tilkendes optegning i registeret under “journalister”.

Er det sorte register i det hele taget en historie?

Da dagbladet Politiken for nylig blæste historien om dette register op til en trussel mod offentligt ansattes sikkerhed, valgte vi på DenOffentlige at undersøge det hele lidt nærmere mens andre medier leverede historien om, at politikere på Christiansborg vil iværksætte store undersøgelser.

Det første vi konstaterede var, at det er helt umuligt at bruge det nævnte register. Der er ingen anden systematik end beskrevet herover.

Det næste vi konstaterede var, at den kilde, som blev anonymiseret i avisen af hensyn til hendes sikkerhed, kun er en af tre personer i den pågældende kommune. Farligere er det åbenbart heller ikke.

Yderligere research afdækkede, at hovedpersonen bag organisationen, er dømt for bedrageri og har fængselsstraf bag sig.

Sætter man det sorte register i forhold til eksempelvis socialkrisen, er interessen for registeret enorm. Tusindvis af klemte borgere er efterhånden organiseret i forskellige netværk på blandt andet Facebook. Interessen for disse borgere og deres opråb  har været ubetydelig. Selvsamme centrale meningsdannere, der nu ofrer energi på at bekæmpe det sorte register har været relativt tavse i forhold til den sociale modstandsbevægelse.

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at omtale på store etablerede medier som BT, Berlingske og Politiken afføder reaktioner fra indflydelsesrige meningsdannere som Bodil Otto fra HK, Bente Sorgenfrey fra FTF, samt politikere som Mai Mercado (K), Karina Lorentzen (SF) og Peter Skaarup (DF).

 
Emneord: Det Sorte Register
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk DenOffentlige.dk bidrager aktivt til information, videndeling og netværk for aktører i og omkring den offentlige sektor. DenOffentlige.dk har med konstant stigende bruger og læsertal erfaret im...
Aktivitet: Artikler: 1402 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 03.03.15 Karl Bay
  Fremskridtspartiet i nye klæder

  Det Sorte Register præsenterer sig selv som et parti. Det er ikke helt tilfældigt. Se fx teksten om partiets finanspolitik. Her har de hele tre gange glemt at skifte navnet "Fremskridtspartiet" ud med "Det Sorte Register". Det Sorte Register = Fremskridtspartiet.

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 21.05.19 Ledelse
  Kommunernes sygefravær stiger svagt

  Nye tal viser, at sygefraværet i kommunerne steg i 2018 efter flere års fald. Særlig sosu'er er mere syge, mens pædagoger ligger stabilt. Regioner har haft samme tal for sygefravær i årevis.

 • 13.05.19 Ledelse
  Politiet sigter sundhedsansatte for svigt i skandale om kræftscreening

  Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har i dag sigtet Region Sjælland og flere ledende medarbejdere for overtrædelse af straffeloven og autorisationsloven i forbindelse med mulig mangelfuld håndtering af patienter, som var henvist til undersøgelser på Ringsted sygehus på mistanke om brystkræft.

 • 16.03.19 Ledelse
  Klaus Majgaard: Bryd styring op i tre rum

  Vend styringen på hovedet, lyder det fra bl.a. Anders Bondo Christensen. Jamen, hvad nu hvis vi bryder den op og skaber tre rum, hvortil styringen skal tilpasses, foreslår Klaus Majgaard.

 • 08.02.19 Ledelse
  DenOffentlige fortsætter med nye ejere og samme chefredaktør

  Denoffentlige er blevet overtaget af Media Group Denmark, som ejer og driver en række andre netmedier. Samtidig er Nick Allentoft ansat som chefredaktør.

 • 21.11.18 Ledelse
  Lejre slanker direktionen

  Der bliver kun ansat én ny direktør som erstatning for to, der stopper. Det giver en besparelse og skal samtidig sikre et endnu bedre samarbejde på tværs af fagområderne. Ny stilling som vicekommunaldirektør bliver snart slået op.