Dansk Industri: Høj dansk CO2-afgift vil skade klimaet og gøre Danmark fattigere

Klimarådet har i dag afleveret sit bud på, hvordan Danmark skal komme i mål med ambitionen om at nedbringe den danske CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Fundamentet i Klimarådets anbefalinger er en høj dansk CO2-afgift på 1.500 kr. pr. ton – det er ifølge DI ikke vejen frem, fordi det vil skade den grønne omstilling, koste job og gøre vores samfund fattigere. Det er afgørende, at målet om de 70 pct. nås ved at udvikle - og ikke afvikle - Danmark, mener DI.

- Hvis vi griber den grønne omstilling rigtigt an, kan vi både komme i mål med vores store klimaambitioner – og gøre vores samfund rigere. Men de skyhøje CO2-afgifter, som Klimarådet foreslår, vil have den stik modsatte effekt. Vi er ikke afgiftsforskrækkede og foreslår selv at hæve afgiften, så den kommer på niveau med EU’s kvotepris. Men Klimarådets forslag er så vidtrækkende, at vi blot vil flytte CO2-udledning til udlandet og få lavere vækst og færre job, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, Dansk Industri (DI).

- Danske virksomheder er verdensførende inden for blandt andet grøn energiteknologi – verden over er danske løsninger med til at drive den grønne omstilling. Derfor er vi simpelthen også nødt til at være verdensførende, når det kommer til en grøn vækstpolitik, som gavner både klima og skaber job. Vi skal udvikle og ikke afvikle Danmark. Det er også den eneste måde, vi reelt kan gøre en klimaforskel globalt, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Hvis vi beskatter danske virksomheder og arbejdspladser så voldsomt, vil mange skulle skrue kraftigt ned for deres grønne investeringer eller flytte aktiviteter til udlandet. Og hvis virksomhederne vælger at flytte, taber både Danmark og klimaet, fordi skattekroner, job og CO2-udledning flytter til et andet land, siger DI’s adm. direktør.

For at forhindre, at danske virksomheder og job flytter til udlandet, anbefaler Klimarådet, at de virksomheder, som vil blive hårdt ramt af en højere CO2-afgift, og som ikke har mulighed for at skrue kraftigt ned for udledningen, skal kompenseres omfattende. Men den løsning er der stor usikkerhed omkring, mener DI.

- Det er særdeles usikkert, om Danmark vil kunne få godkendt så omfattende danske særhensyn i form af kompensationstiltag, som Klimarådets hovedanbefalinger kræver. Den usikkerhed vil sætte sig i danske virksomheder og kan blive en hæmsko for investeringer i den grønne omstilling. Derfor er det svært at forstå Klimarådets ensidige tilgang, og det understreger, hvorfor der er behov for at tage andre instrumenter i brug for at realisere målet. Vi kan ikke bero os på forslag, hvor der er ekstrem usikkerhed, om det overhovedet kan blive EU-godkendt, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI mener ikke, at Danmark kan være tjent med en situation, hvor CO2-udledningen bare flytter til udlandet – hverken som velfærdssamfund eller som grønt foregangsland.

- Den politik, vi som land fører, bør stimulere den grønne investeringslyst, fremme opfindelsen af nye smarte løsninger og belønne klimarigtige initiativer. Derfor er vi også helt enige med Klimarådet om, at vi skal have sat gang i udviklingen af fremtidens grønne teknologier. Det skal vi rykke på nu, siger Lars Sandahl Sørensen.

Emneord: Dansk Industri, Klimalov, Klimarådet, Lars Sandahl Sørensen

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 16.03.20 Infrastruktur
  Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg leverer 20 procent af CO2-reduktionerne frem mod 2030

  Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg lægger i sine anbefalinger til regeringen op til en gennemgribende forandring af bygge- og anlægsbranchen. CO2-regnskaber for bygge- og anlægsprojekter, forbud mod oliefyr og strenge krav til renoveringer af offentlige og private bygninger er nogle af de mere end 60 forslag fra klimapartnerskabet.

 • 09.03.20 Politik
  Ny rapport om vejen til 70-procentsmålet i 2030

  I en ny rapport præsenterer Klimarådet en række anbefalinger, der skal få Danmark i mål med 70 procent reduktion i 2030. Omstillingen kræver både hurtige implementeringer af de allerede kendte teknologier og en mere langsigtet, strategisk indsats.

 • 25.10.17 Velfærd
  DI: Tiltrængt fokus på borgernes frie valg

  Regeringen har i dag præsenteret sit udspil til at styrke og udvide borgernes frie valg. DI er tilfredse med, at regeringen skærper fokus på borgernes frie valg, som på flere områder i dag ikke fungerer godt nok.

 • 02.02.17 Ledelse
  DI får anerkendelse for debat om konkurser

  IKA, Foreningen af offentlige indkøbere, tildeler Dialogpris 2017 til Dansk Industri. Prisen går til DI for indsatsen med at fremme en konstruktiv dialog om, hvordan konkurser blandt private leverandører af hjemmepleje kan forebygges og håndteres bedst muligt.

 • 29.11.16 Velfærd
  Markante stordriftsfordele ved Facility Management

  Der er stadig større efterspørgsel på Facility Management, hvor flere støttefunktioner integreres i én samlet løsning. Flere offentlige myndigheder har allerede haft en række erfaringer med Facility Manangement, og det har givet gode resultater.