Digitalisering skal altid være til gavn for borgerne

Som en del af den private it-branche er jeg er stolt over, at FN i 2018 tildelte Danmark 1.-pladsen inden for offentlig digitalisering.

Med udspillet "Digital service i verdensklasse" satte Venstre-regeringen barren højt. Nu skal vi levere, mener divisionsdirektør Johnny Iversen, EG.

Når vi digitaliserer, skal vi sikre, at digitaliseringen kommer borgerne til gavn, og at borgerne har tillid til de løsninger, vi tilbyder, mener divisionsdirektør Johnny Iversen.

Førstepladsen skyldes nemlig, at vi har en samarbejdsvillig offentlig sektor, et godt udvalg af it-leverandører og – nok så vigtigt – at borgerne har tillid til det offentlige og tror på, at det offentlige evner at passe godt på deres data.

Med reformsporet "Digital service i verdensklasse" er der et udtalt politisk ønske om at sætte endnu mere fart på den offentlige digitalisering. Det er naturligvis positivt for det offentlige, for it-leverandørerne og for samfundet som helhed.

Og det er naturligvis et mål, som EG bakker op om, for det skylder vi borgerne. 

Jeg vil derfor gerne sætte fokus på et par af punkterne i reformudspillet.

 

D7 har sine fordele

På den lange bane er forslaget om, at Danmark skal være medlem af Digital 7 (D7), et anderledes og interessant forslag.

Digital 7, eller D7, er et netværk af verdens mest avancerede digitale nationer med et fælles mål om at udnytte digital teknologi og nye måder at arbejde på for at forbedre borgernes liv.

P.t. består netværket af Estland, Israel, New Zealand, Sydkorea, UK, Canada og Uruguay, der alle er langt fremme med offentlig digitalisering.

Jeg mener dog, at man skal huske på, at der altid er en vis risiko for, at sådan et internationalt samarbejde sænker tempoet for digitaliseringen af Danmark, idet vi jo allerede har en meget høj digitaliseringsgrad.

Mange former for digitalisering kræver, at den nationale lovgivning følger med, og her kan det være svært at digitalisere sammen med andre fra så forskellige lande. Men D7 er uden tvivl et godt forum at søge inspiration og dele erfaring i.

Læs artikel på SamfundsDesign: En digital kommune er afhængig af sit løn- og vagtplanssystem

 

Digitaliseringsklar lovgivning

På den korte bane er arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning slet ikke til at komme uden om.

Den digitaliseringsklare lovgivning er et vigtigt område – ja, nærmest et krav, hvis vi skal øge digitaliseringen og ikke mindst gøre hele processen med at digitalisere det offentlige Danmark mere smidig.

Alt for ofte forsøger Danmark at digitalisere håbløse gamle love, som ikke er udformet med tanke på digitalisering.

Vi er derfor nødt til at sikre, at fremtidige love udformes med digitalisering for øje. Gamle love skal løbende revurderes med samme perspektiv, hvis vi som samfund skal sikre sammenhæng mellem de politiske intentioner på Christiansborg og den praktiske virkelighed. Ude i praksis skal nye opgaver udføres og løses af offentligt ansatte i samarbejde med private virksomheder, civilsamfundet og ikke mindst den enkelte borger, og det kræver tidssvarende digitalisering.

Læs artikel på SamfundsDesign: Region Nordjylland vil have Danmarks bedste administrationscenter

 

Borgernes tillid er afgørende

Jeg er også glad for det store fokus på datasikkerhed i regeringens reformudspil.

Offentlige myndigheders håndtering af data er helt afgørende for, at vi kan gøre os fortjent til borgernes tillid, og det er da heldigvis også min vurdering, at de systemer, der anvendes i den offentlige sektor i dag, lever ganske godt op til fx de nye GDPR-krav.

En høj grad af sikkerhed gør det også meget nemmere at arbejde med et af regeringens andre ønsker, nemlig indførelsen af én plan, som skal hjælpe borgerne til at få et bedre overblik over deres forløb med det offentlige.

Det vil i første omgang kræve, at borgeren skal give en række samtykkeerklæringer for at få det ønskede overblik over, hvem der kan se hvad.

Én plan er helt sikkert et rigtig godt initiativ. Vi skal bare sikre os, at vi ikke bygger nye systemer til de enkelte fagområder i stedet for de systemer, som de offentligt ansatte anvender allerede, for de er såmænd ganske udmærkede, som de er i dag.

Vi skal i stedet bygge den fælles paraply over de eksisterende systemer, som sikrer gennemsigtighed og tillid til, at de mange forskellige systemer samlet set håndterer borgernes data sikkert og med respekt.

En sådan løsning bør bygges som et samarbejde mellem de forskellige leverandører til det offentlige – det vil EG gerne bidrage til.

Læs artikel på SamfundsDesign: Digitaliseringen er først lige begyndt

 

Offentlig digitalisering handler om ledelse

Digitalisering og forbedring af den offentlige sektor er en ledelsesopgave, og her viser regeringen lederskab.

Øget digitalisering af det offentlige fordrer, at de offentlige ledere er motiverede for at foretage den specifikke digitalisering og råder over de fornødne kompetencer til at implementere den.

Det samme gælder for sikkerheden i den offentlige sektor. Her kan man ikke alene placere opgaven hos it-leverandøren.

For borgernes tryghed ved øget offentlig digitalisering kommer ikke alene af nye initiativer, regler, og sikkerhedsprocedurer.

Tilliden er i lige så høj grad summen af det offentliges vilje til at vise vejen, de offentligt ansattes evne til at efterleve retningslinjer og anbefalinger og det tætte samarbejde med områdets ansvarlige leverandører, der skal levere it-understøttelsen til verdens bedst digitaliserede offentlige sektor.

 

Tilmeld dig Samfundsdesigns nyhedsbrev med nyt om offentlig digitalisering.

Læs artikel på SamfundsDesign: "Mit overblik" bør koordineres med SAPA

Læs mere på EG: Se vores tema om effektivisering og digitalisering

Emneord: Digitalisering, Johnny Iversen, SamfundsDesign
Samfundsdesign / EG på DenOffentlige.dk EG er en skandinavisk teknologipartner med mere end 1.800 medarbejdere fordelt på 28 lokationer i Skandinavien og Polen. Vi leverer digitaliseringsløsninger til mere end 12.500 offentlige og komm...
Aktivitet: Artikler: 129 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også