Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen

Landgreven 4, 1017 København K

Telefon: 3392 5200 Website: www.digst.dk E-mail:

Digitaliseringsstyrelsen

Blogs

 • Bedre styr på risikostyring og informationssikkerhed i staten
  04.02.15 Politik

  Digitaliseringen er for mange danskere ensbetydende med en lettere hverdag, hvor kontakten med det offentlige kan passes ind med andre daglige gøremål. Men digitaliseringen gør os samtidig sårbare over for it-kriminelle, som vil udnytte vores høje digitale aktivitet til fx identitetstyveri eller økonomisk svindel.

Artikler

 • Den offentlige leder står over for store digitale udfordringer
  14.03.12 Ledelse

  Den nyoprettede Digitaliseringsstyrelse samler for første gang it-politikken fra strategi til eksekvering. Dette styrker indsatsen for at nå den centrale politiske vision om at digitalisere danskerne og spare penge på administration – og dermed frigøre midler til kernevelfærden og øge serviceniveauet. 

Navne

 • Lars Frelle-Petersen ny direktør i Digitaliseringsstyrelsen
  13.08.12

  Regeringens ansættelsesudvalg har ansat Lars Frelle-Petersen som direktør i Digitaliseringsstyrelsen fra 1. august 2012 Lars Frelle-Petersen har tidligere været kontorchef i Finansministeriet og vicedirektør i Økonomistyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen og har senest fået IT-branchens pris for sit arbejde med at gøre Danmark til et digitalt foregangsland.

Pressemeddelelser

 • Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
  13.05.16 Infrastruktur

  Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som rækker frem til og med 2020, vil staten, regionerne og kommunerne sammen skabe fundamentet for fremtidens offentlige Danmark.

 • Resultater for overgangen til digital kommunikation 2011-2015
  12.05.16 Infrastruktur

  Statslige myndigheder, regioner og kommuner har siden 2011 arbejdet målrettet på at realisere den ambitiøse målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen med borgere og virksomheder skal foregå digitalt ved udgangen af 2015. Tallene fra 2015 viser, at målsætningen er blevet indfriet, og at danskernes kommunikation med det offentlige i høj grad foregår digitalt.

 • Offentlige myndigheder passerer en afgørende, digital milepæl
  12.05.16 Infrastruktur

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 opsatte en ambitiøs målsætning om at gøre 80 pct. af kommunikationen med kommunerne, regionerne og staten digital ved udgangen af 2015. Målet er nået, og danskernes kontakt med det offentlige er i høj grad blevet digital.

 • Fordobling af digitale breve fra det offentlige
  21.01.16 Infrastruktur

  I 2015 sendte det offentlige 89 mio. digitale breve til borgere og virksomheder. Det er næsten dobbelt så mange breve, der nu er blevet digitale end i 2014 og tre gange så mange som i 2013. Også tal for digital selvbetjening peger på, at der er godt gang i den offentlige digitalisering.

 • Digitalisering: Her er de 23 nye områder der nu har digital selvbetjening
  30.11.15 Infrastruktur

  Du skal indberette på flere og flere områder digitalt. 23 nye er kommet til pr. 1. december.

 • Kontakten med det offentlige starter på nettet på flere områder
  01.12.14 Velfærd

  Nu er det på flere områder slut med fx at skulle forbi kommunes borgerservice for at udfylde papirskemaer, når man skal ordne sine ærinder med det offentlige. Fra 1. december skal danskerne gå på nettet, når de fx skal ansøge om pension eller boligstøtte eller anmode om separation.

 • Vigtige breve lander i Digital Post i slutningen af året
  26.11.14 Velfærd

  1. november gik Danmark over til Digital Post. 4,3 mio. danskere skal derfor være opmærksomme på, at vigtig post fra fx ATP, Udbetaling Danmark og SKAT kan ryge igennem den digitale brevsprække inden årets udgang.

 • Danmarks mest digitale kommuner kåret
  02.11.14 Infrastruktur

  Danmark er lørdag gået over til Digital Post fra det offentlige. Det blev markeret på Post & Tele Museum, hvor finansminister Bjarne Corydon bød digitaliseringen velkommen og kårede Danmarks mest digitale kommuner sammen med økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, KL og Danske Regioner.

 • Ny redegørelse om NemIDs sikkerhed
  12.05.14 Infrastruktur

  I kølvandet på den såkaldte Se og Hør-sag, der vedrører misbrug af kreditkortdata opbevaret af Nets, har der været sat spørgsmålstegn ved sikkerheden i NemID-systemet. Digitaliseringsstyrelsen har i dag modtaget en redegørelse fra Nets, som konkluderer, at der ikke er sket et misbrug af data.

 • Velfærden er blevet mere digital
  27.12.12

  I 2012 har vi fået erfaring med nye digitale løsninger, så velfærden kan leveres smartere og mere effektivt. I år har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL, Danske Regioner og en række ministerier bl.a. udarbejdet en national handlingsplan, der skal sætte fart på udbredelsen af telemedicin.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner