Foto: Shutterstock

Disse steder kan du nu gå direkte til fysioterapeut

Som forsøg kan indbyggerne i Ballerup og Frederikssund kommuner fra 1. november springe lægen over og gå direkte til fysioterapeut med offentlig økonomisk støtte. Det har fungeret godt i udlandet og forsøges nu for første gang i Danmark.

En ankel der er vrikket om, en smertefuld skulder eller ondt i ryggen. Vi danskere går tit til lægen med lidelser eller skader, som lægen straks sender os videre til en fysioterapeut med. Derfor vil Region Hovedstaden nu i et pilotforsøg undersøge, hvad det betyder for det samlede patientforløb, hvis man kan gå direkte til fysioterapi uden henvisning.

Stort potentiale
Man kan i dag selv henvende sig til en fysioterapeut direkte, men det offentlige giver kun tilskud, hvis du har en lægehenvisning. Tilskuddet er på cirka 40% af regningen. Det tilskud vil borgere med adresse i Frederikssund og Ballerup kommuner nu få uden lægehenvisning. Forsøgsordningen vil være gældende i et år for borgere med adresse i Frederikssund og Ballerup kommuner.

"Der er et kæmpe potentiale i forsøget med direkte adgang til fysioterapi. Vi kan sikre behandling både hurtigere og nemmere, hvilket betyder kortere og bedre behandlingsforløb. Samtidig kan vi måske aflaste andre dele af sundhedsvæsnet, hvilket vi har set i de af vores nabolande, der har direkte adgang. Så jeg er enormt spændt på at se resultaterne af det her forsøg", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Erfaringer fra udlandet
Udenlandske erfaringer fra f.eks. Holland, Norge og Skotland har vist, at direkte adgang har klare gevinster for både patienter og sundhedssystem. F.eks. bliver der lavet færre henvisninger til unødvendige scanninger og udredninger, uden at det går ud over patienttilfredsheden. Samtidigt viser erfaringer fra udlandet, at de samlede udgifter til patientbehandlingerne bliver lavere.

"PLO-Hovedstaden og de praktiserende læger finder det positivt at Region Hovedstaden har valgt at gennemføre et projekt med direkte adgang til fysioterapi. Vi ser frem til at følge projektet og se, hvilke resultater det giver. Vores håb er, at projektet kan give bedre og kortere behandlingsforløb for den enkelte borger, uden at det går ud over sikkerheden i diagnostik og behandling. Hvis det også kan medføre en aflastning af almen praksis vil det være meget positivt, i en tid med stort pres på almen praksis og mangel på praktiserende læger. Vi er spændte på projektets resultater i forhold til vores fælles arbejde med at opnå større lighed i sundhed", siger Peder Christian Reistad, bestyrelsesmedlem i PLO-Hovedstaden.

"Danske Fysioterapeuter har længe arbejdet for direkte adgang til fysioterapi med offentligt tilskud. Vi ved fra udlandet, at det medfører høj patienttilfredshed og kortere behandlingstid, og så kan det aflaste de praktiserende læger. Så jeg er glad for, at Region Hovedstaden nu prøver det af i en dansk kontekst. Vi håber, at borgerne i de udvalgte kommuner opdager og benytter sig af denne nye rettighed, så forsøget kan påvise de positive effekter af direkte adgang til fysioterapi", siger regionsformand i Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden, Tine Nielsen.

Ét-årigt forsøg i begrænset område
Forsøget i Region Hovedstaden kører i et år og gælder kun for borgere i Frederikssund og Ballerup kommuner – samtidig vil Gribskov og Gladsaxe kommuner være kontrolkommuner for projektet. Som borger i Frederikssund og Ballerup kommuner behøver man umiddelbart ikke gøre noget for at deltage i forsøget – hvis man har behov for fysioterapeutisk hjælp kan man gå direkte til en fysioterapeut i sin kommune og stadig få tilskud til betalingen. Her vil man blive spurgt, om man har lyst til at deltage i et forskningsprojekt, så effekterne af forsøget kan blive evalueret.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer