Foto: Shutterstock

Disse stoffer forurener grundvandet mest: Kan ende med restriktion

Den nye VAP-rapport viser igen i år rester fra svampemidler med azoler. Miljøministeren har i foråret bedt om, at reglerne for brug af svampemidler med azoler nu revurderes, og hun er klar til at indføre restriktioner

Den nye VAP-rapport er netop udkommet. Her har forskere på forsøgsmarker testet 32 forskellige stoffer for at undersøge i hvilken grad, de siver ned mod grundvandet, når de sprøjtes på markerne.

Igen i år er nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra svampemidler med azoler fundet i grundvandet og overstiger i enkelte målinger den såkaldte kravværdi. Også ukrudtsmidlet propyzamid er fundet over den tilladte grænse i enkelte målinger. 

"Det danske drikkevand er helt unikt. Det skal vi passe på, også til kommende generationer. Derfor bliver jeg selvfølgelig bekymret over, at der igen er fundet 1,2,4-triazol i årets VAP-rapport, og Miljøstyrelsen er sat i gang med at finde ud af, hvor det kommer fra," siger Lea Wermelin.

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at fundene i den nye VAP-rapport ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til at indføre et forbud mod de testede sprøjtemidler.Det er ifølge EU-reglerne kun muligt at indføre et forbud mod et stof, når der er vist en uacceptabel risiko, hvilket kræver, at kravværdien må forventes at blive overskredet som årsgennemsnit.

Eftersyn af svampemidler med azoler
På baggrund af tidligere fund af stoffet 1,2,4-triazol i VAP, har Lea Wermelin i foråret bedt Miljøstyrelsen om at kigge nærmere på reglerne for brug af svampemidler med azoler, som kan være en kilde til udvaskning af 1,2,4-triazol. I den forbindelse er Miljøstyrelsen i gang med at lave nye modelberegninger for stofferne i både sprøjtemidler og bejdsemidler. Modelberegningerne er en måde at undersøge i hvilken grad, sprøjtemidler siver ned mod grundvandet. 

"Miljøstyrelsens arbejde skal bruges til at sætte en stopper for, at 1,2,4-triazol ender i grundvandet, og jeg er klar til at indføre restriktioner, når arbejdet er afsluttet, og vi har et fagligt grundlag til at træffe en beslutning ud fra," siger Lea Wermelin.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også