Efteruddannelse under krisen skal være gratis

Det bør være gratis for alle ansatte og selvstændige at deltage i offentlige AMU-, akademi- og diplomuddannelser året ud. Det gælder også ansatte, som er hjemsendt på lønkompensation. Det er et af 10 forslag i et nyt uddannelsesudspil fra Lederne, som har til formål at styrke efteruddannelses-indsatsen i forbindelse med corona-krisen.

Corona-krisen har sendt arbejdsløsheden mod himlen og tvunget mange virksomheder til akut omstilling af produktion og arbejdsgange. De ledige skal naturligvis hurtigst muligt i job igen, men for nogle kan der være behov for målrettet opkvalificering eller efteruddannelse, inden de kan komme i job igen. Og samtidig har krisen også forstærket behovet for efteruddannelse for ansatte og selvstændige, så virksomhederne er godt rustet til tiden efter krisen. Derfor kommer Lederne nu med 10 konkrete forslag til at styrke efteruddannelsen for både beskæftigede og ledige.

"Vi foreslår blandt andet at sløjfe deltagerbetalingen for beskæftigede og selvstændige på alle offentlige AMU-, akademi- og diplomuddannelser resten af 2020. Dermed kan virksomhederne gratis sende de ansatte på de kurser og uddannelser, som kan ruste dem bedst muligt til virksomhedens fremtidige behov. Det skal selvfølgelig også gælde ansatte, som i øjeblikket er hjemsendt på lønkompensation," siger Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne.

Blandt forslagene er også, at statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til videregående voksenuddannelse bør udbredes til en større målgruppe end i dag. I øjeblikket er det kun ansatte uden en videregående uddannelse, som er berettiget til SVU, men Lederne foreslår, at alle ansatte skal kunne få SVU under videregående voksenuddannelse. Og samtidig bør satsen hæves fra 60 til 100 procent af højeste dagpengesats.

"Corona-krisen har ramt mange typer af virksomheder og ansatte i den private sektor hårdt. Derfor er det vigtigt at øge den statslige støtte til videreuddannelse, så virksomheder kan fastholde ansatte i deres nuværende jobfunktion eller uddanne dem til en ny funktion. Det må ikke være økonomien, som afholder virksomhederne fra at give medarbejderne den nødvendige efteruddannelse," siger Thomas Christensen.

Hurtig hjælp til særlige brancher

Lederne foreslår også, at regeringen bør nedsætte en hurtigt arbejdende taskforce, der overvåger udviklingen på arbejdsmarkedet. Taskforcen skal på den baggrund komme med forslag til og koordinere korte og effektive uddannelsesforløb, som er målrettet brancher, der har stort behov for omskoling som følge af corona-krisen.

"Efter corona er vi i en ny tid, som også kræver hurtig omstilling af de offentlige efteruddannelsestilbud. Staten skal aktivt understøtte, at virksomhederne har mulighed for at få efteruddannet og omskolet deres medarbejdere til de nye udfordringer og jobfunktioner, som venter fremover. Og samtidig skal de ledige naturligvis hurtigt kunne omskoles eller efteruddannes målrettet til de job, som virksomhederne har brug for at få besat," siger Thomas Christensen.

Alle Ledernes forslag til en styrket og målrettet efteruddannelsesindsats er vedhæftet.

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.

 • 17.06.20 Uddannelse
  Dagpenge hæves under uddannelse

  Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

 • 16.06.20 Uddannelse
  Test skal støtte pædagogikken – ikke sabotere den

  De nationale test har mødt bred kritik, og politikerne har besluttet at skabe et nyt testsystem. Christian Christrup Kjeldsen, lektor og viceinstitutleder på DPU, mener, vi skal benytte lejligheden til at tænke nyt. Blandt andet skal testopgaverne være i tråd med den faglige virkelighed, eleverne møder i undervisningen, forklarer han i det nye nummer af Asterisk, der sætter fokus på test.

 • 16.06.20 Uddannelse
  Kan vi overhovedet have en normal skoledag efter sommerferien?

  Hvis man fastholder de nuværende afstandskrav i folkeskolen, vil det være stort set umuligt for skolerne at vende tilbage til en normal skolehverdag efter sommerferien. KL opfordrer regeringen til en hurtig afklaring, så skolerne ved, hvad de skal planlægge efter, og så elever og forældre ved, hvilken skoledag der venter.

 • 12.06.20 Uddannelse
  Christiansborg giver penge til 5000 ekstra studiepladser

  Regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Partierne har samtidig en ambition om 500 nye pladser på velfærdsuddannelserne. I alt prioriteres 210 millioner kroner til at øge optaget.