Her er det et pædagogisk efteruddannelseprojekt i Halsnæs.

Ekspertgruppe om VEU: Det skal tænkes helt forfra

Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse vil tænke hele området helt forfra. Se anbefalingerne her.

 
En personlig uddannelseskonto, en portal med overblik og information om kursusudbud samt mere målrettede og stærkere offentligt finansierede kurser er blandt de 13 nye anbefalinger, som VEU-ekspertgruppen i dag præsenterer for regeringen. Anbefalingerne skal indgå i efterårets trepartsforhandlinger om et styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem.

Udfordringen er klar: Mere end hver tredje medarbejder finder det ikke nødvendigt med efteruddannelse, og der er tegn på, at uddannelsestilbuddene ikke matcher det, virksomhederne efterspørger. Kombineret med, at arbejdsmarkedet er i konstant udvikling og dermed hurtigt skifter behov for nye kompetencer, står det klart, at det nuværende efteruddannelsessystem er udfordret.  

Visionen for ekspertgruppens anbefalinger er, at de skal sikre, at VEU-systemet giver den enkelte medarbejder mulighed for at være kompetent hele arbejdslivet – både for den enkeltes skyld og for arbejdsmarkedets. Succeskriterierne for et nyt system er blandt andet, at det skal være overskueligt og sammenhængende for brugerne og være tilgængeligt gennem hele arbejdslivet.
 
Ekspertgruppen anbefaler for eksempel, at der laves én indgang til let overblik over, hvilke kurser der udbydes, og hvordan man tilmelder sig. Portalen skal også være en let vej til enkelt og hurtigt at få udbetalt godtgørelse. Ekspertgruppen foreslår også, at det bør være en del af overenskomsterne, at alle betaler ind til sin egen uddannelseskonto på samme måde, som man betaler ind til sin pensionsopsparing. Det skal sikre, at der er penge til løbende at blive opkvalificeret eller efteruddannet, når der er behov for det. Derudover foreslår ekspertgruppen, at antallet af AMU-kurser skal reduceres til en række kernekurser med høj kvalitet, som samtidig øger overskueligheden og tilgængeligheden.

”I Danmark har vi med et offentligt efteruddannelsessystem tradition for at prioritere efteruddannelse. Men når hver tredje medarbejder ikke finder det tilstrækkeligt relevant, har vi en stor udfordring. Systemet er uoverskueligt, uigennemsigtigt og forældet. Der er behov for mere fleksibilitet, der tilgodeser den enkeltes behov. Ekspertgruppen har gjort et stort stykke arbejde, hvor de ikke blot peger på udfordringerne, men også kommer med konstruktive bud på, hvordan systemet kan bygges på ny. Jeg er sikker på, at der er meget at komme efter i ekspertgruppens anbefalinger, som vi sammen kan arbejde videre med,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

”Ekspertgruppens anbefalinger giver et stærkt grundlag for de meget afgørende trepartsforhandlinger, som regeringen om kort tid tager fat på. Her skal vi sammen med arbejdsmarkedets parter skabe et stærkere, mere tilgængeligt og mere fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem. Det er nødvendigt og en vigtig forudsætning for, at danske virksomheder og medarbejdere kan gribe de muligheder og håndtere de udfordringer, som vi står over for i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at det stigende kompetencebehov vil betyde, at der er medarbejdere med ingen eller kort uddannelse, der vil blive udfordret på deres kompetencer. Og det skal vi tage hånd om – vi skal have alle med. Men ikke kun i trepartsforhandlingerne har regeringen fokus på, at danske medarbejdere bliver i stand til at gribe mulighederne på fremtidens arbejdsmarked. Også i Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid, vil vi se på, hvordan fremtidens udfordringer påvirker hele arbejdsmarkedet,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.
 
”Danskerne skal vænne sig til at lære nye kompetencer gennem hele livet. Det er en naturlig følge af de mange muligheder som ny teknologi, digitalisering og globalisering rummer, samtidig med at vi bliver ældre og dermed skal være på arbejdsmarkedet i længere tid. I det lys er det bemærkelsesværdigt, at vi bruger størstedelen af vores uddannelsesressourcer – individuelt og som samfund – frem til vi er ca. 30 år gamle. Vi har brug for, at kompetenceudvikling bliver en langt mere naturlig del af danskernes hverdag, også når vi bliver ældre. Vi håber derfor, at vores 13 anbefalinger vil resultere i et nødvendigt løft af hele voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet,” siger Stina Vrang Elias, formand for ekspertgruppen.
 
Ekspertgruppen, som blev nedsat i efteråret 2016, har løbende været i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter.
 
VEU-ekspertgruppens løsningsmodeller til et styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem
 
Et sammenhængende voksen-, efter- og videreuddannelsessystem
1. Én indgang til voksen-, efter- og videreuddannelsessystem
2. Øget brug af realkompetencevurderinger
3. Nationalt analyse- og overvågningssystem
4. Kompetenceforsyning til erhvervsklynger (kompetenceklynger)
5. Partnerskaber for voksne-, efter- og videreuddannelsessystem
6. Øget fleksibilitet i digital afvikling og tilrettelæggelse
7. Løft i de basale kompetencer
8. Øget fokus på voksen-, efter- og videreuddannelse via personlig uddannelseskonto
 
En stærk og målrettet erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesindsats
9. Målretning af det offentligt finansierede udbud og øget fleksibilitet
10. Udprøvning af dokumentation af læringsudbytte i voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet
11. Ændret udbudsstyring af AMU
12. Enklere udbetaling af godtgørelse
 
Modernisering af partsstyringen
13. Nye rolle til parterne
 
Om ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse
Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse blev nedsat i september 2016.
Ekspertgruppen består af Stina Vrang Elias, adm. direktør for Tænketanken DEA og formand for REU, som er formand for gruppen, samt Hanne Shapiro, innovationschef ved Teknologisk Institut, Nicolai Kristensen, professor ved KORA, Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet, formand for VEU-rådet og Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 
Emneord: VEU, Ekspertgruppen, Voksenuddannelse, Efteruddannelse, Merete Riisager, Troels Lund Poulsen, Stina Vrang Elias, 140617
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
  • 16.08.17 RASMUS
    Afgørelse på igangværende 3 partsforhandlinger

    Hej, Er der noget bud på, hvad dato der ligger et samlet udspil til offentlig gennemgang?

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også