En effektiv vej til permanent tilknytning til arbejdsmarkedet?

Hvad skal der egentlig til for at nå regeringens målsætning om at 50% af nye borgere skal i job indenfor de første tre år de er i Danmark?

Det giver KL et bud på i deres udspil fra juni Veje til Fællesskabet, Rammer og Muligheder i Kommunernes Integrationsindsats. Udspillet omhandler kommunernes integrationsindsats og hvordan det går med at inkludere nye borgere i ‘det danske fællesskab’. Der er tre hovedfokus i udspillet, hvoraf det ene fokus ikke overraskende omhandler arbejdsmarkedet som hovedvejen til integration. Netop vejen ind på arbejdsmarkedet er i fokus i denne artikel. 

I udspillets forord står der om arbejdsmarkedet: Vi skal bruge de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet til at få flest muligt i job. Også dér hvor det kræver en ekstra indsats og måske lidt ekstra hensyn. Men vi skal også bruge de gode tider til at tænke langsigtet og sikre opkvalificering og en mere permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi må ikke skabe en ufaglært underklasse, som er særligt udsat, når konjunkturerne vender, fordi deres kvalifikationer ikke er fulgt med kravene på arbejdsmarkedet.

Mediefællesskabet DenOffentlige

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Overordnet set kommer KL ind på, at det går fremad med at få nye borgere i job, næsten fire ud af 10 er kommet i job efter tre år i landet. Samtidig påpeger de at der er et stykke vej til regeringens målsætning om, at 50 pct. skal i job inden for tre år, hvorfor KLs udspil kommer med flere forskellige anbefalinger til lovgivere, til lokalpolitikere og praktikere i kommunerne, for at styrke kommunernes integrationsindsats.

Anbefalingerne udspringer på forskellig vis fra budskabet i forordet, hvor vi i HackYourFuture især lægger mærke til at KL påpeger at vi skal tage ekstra hensyn, tænke langsigtet, sikre opkvalificering og sikre en mere permanent tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvorfor vil vi gerne fremhæve netop dette?

HackYourFuture driver en kodningsskole for nye borgere (læs om projektet her), som er bygget op omkring et fællesskab, hvis mål netop er at sikre opkvalificering og permanent tilknytning til it-arbejdsmarkedet, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft. Derfor er vi selvfølgelig begejstret for KLs udspil og anbefalinger. For vi oplever desværre at det manglende personlige hensyn og kortsigtede beslutninger om praktik/job er med til at spænder ben for nogle af vores studerendes (nye borgeres) muligheder for relevant opkvalificering med udsigt til permanent tilknytning til arbejdsmarkedet.

De nye borgere der starter i HackYourFutures opkvalificeringsforløb, finder typisk selv frem til projektet (uden om kommunernes jobcenter), fordi de har ambitioner om at skabe en god fremtid for dem selv og deres familie, ved at få et godt job som web-udvikler. De har ressourcer og motivation til at yde den ekstra indsats det kræver at sikre at deres kvalifikationer følger med kravene på arbejdsmarkedet.

Desværre oplever vi kravet om beskæftigelse eller virksomhedsrettet praktik trumfer et privat opkvalificeringstilbud som HackYourFuture. Dette hænger bl.a. sammen med at Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakten fokusere på at; De mål og indsatser, der fastsættes i integrationskontrakten, skal sigte mod, at udlændingen kan opnå beskæftigelse inden for 1 år (Kapitel 4 §13 stk. 2.).

I den samme bekendtgørelse er der dog også fokus på at Kommunalbestyrelserne efter behov skal inddrage organisationer der forestår aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af integrationsprogrammer med henblik på at sikre, at udlændingens integrationsprogram bliver så sammenhængende, målrettet og effektivt som muligt (Kapitel 2 §9 stk.2.). Hvilket vil sige at en privat organisations opkvalificeringsforløb indenfor webudvikling kan inddrages i kommunernes integrationsindsats, hvis det er sammenhængende, målrettet og effektivt.

HackYourFuture´s opkvalificeringsforløb er både sammenhængende og målrettet, men hvad skal der til for at en aktivitet anses som effektiv i den kommunale integrationsindsats? Er syv måneders opkvalificering inden for webudvikling for lang tid?  

Når KL snakker om at bruge de gode tider til at tænke langsigtet, hvor lang tid er der tid til de langsigtede løsninger?

I HackYourFuture oplever vi at studerende der er godt i gang med opkvalificeringsforløbet bliver pålagt at tage ufaglært arbejde, fordi de skal være hurtigt selvforsørgende. Syv måneders opkvalificering er måske lang tid, men hvis det sikre borgeren en permanent tilknytning til it-arbejdsmarkedet, er det så ikke en effektiv indsats set på lang sigt?

KL påpeger at de knap 26.000 borgere som er i kommunernes integrationsprogram, er historisk mange selvom antallet af asylansøgere i Danmark er faldende. Derfor står vi i Danmark overfor en stor opgave, som kommunerne hverken skal eller kan lykkedes med alene. KL henviser til at der skal være flere partnerskaber på tværs af kommuner, boligområder, erhvervsliv og civilsamfund, for både at sikre den permanente tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig styrke en aktiv deltagelse i lokalsamfundet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune har de netop brugt HackYourFuture som et slags nyt partnerskab, da de har taget det ekstra hensyn og lyttet til en af deres nye borgers ambitioner om at følge HackYourFuture´s opkvalificeringsforløb. Det har gjort det muligt for borgeren at følge forløbet, selvom det ikke passer ind i de typiske integrationsaktiviteter som AMU-forløb, IGU eller virksomhedsrettet praktik. En undersøgelse fra Nordic co-operation understreger netop at der er brug for flere typer at træning og uddannelse til brancher som mangler arbejde, som er tilfældet med it-branchen.

HYF er endnu et ungt integrationsprojekt, men vi vil gerne i dialog med kommuner om den fælles integrationsindsats i Danmark. Vi kan tilbyde et integrationsforløb der netop tage det ekstra hensyn, tænke langsigtet og sikre opkvalificering, imens nye borgere inddrages i et fællesskab (professionelt netværk), som giver nye borgere mulighed for at skabe sig en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Emneord: HackYourFuture, Integration, Det rummelige arbejdsmarked, Beskæftigelsesområdet, Beskæftigelsespolitik, Integrationsprogrammet, Integrationspolitik, 030918
HackYourFuture på DenOffentlige.dk HackYourFuture underviser flygtninge, asylansøgere og folk med begrænset adgang til videregående uddannelse i IT og programmering med henblik på at kvalificere dem til et job efter en succesfuld...
Aktivitet: Artikler: 6

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også