Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Stormgade 2-6 , 1470 København K

Website: http://www.kebmin.dk

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en høj forsyningssikkerhed inden for energi, vand, affald og teleydelser - i dag og i fremtiden.

Vi arbejder med den nationale og internationale klimaindsats og sørger for geologiske undersøgelser af Danmarks og Grønlands råstoffer og for digitale kortlægninger af vores geografiske infrastruktur.

Vi forsker i meteorologi, og vores viden om vejr, hav og klima hjælper danskerne med at beskytte sig selv og vores samfund mod ekstremt vejr og fremtidens klimaforandringer. 

Det handler om ansvarlig vækst og optimalt udbytte af vores fælles samfundsværdier

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene: