Energispareprojekt til over en halv milliard skabte godt 1000 job

Investering på 590 millioner kroner skabte knap 1.000 nye job og fremtidige energibesparelser på godt 30 mio. kr. årligt. Det er ifølge Region Syddanmark resultatet af energispareprojekt.

Sammenlagt har regionen og kommunerne investeret ca. 590 mio. kr. i energiforbedringer i den offentlige bygningsmasse og vejbelysning. Forbedringerne betyder, at projektet samlet set genererer fremtidige besparelser svarende til årligt 28,6 mio. kr.

Besparelser, job og en grønnere region

Et af målene med ELENA har været at sætte gang i relevante og langsigtede investeringer i energitiltag. Projektet fremmer derfor også energioptimeringer med forholdsvis lang tilbagebetalingstid, som det måske ellers ikke havde været muligt at gennemføre.


Derudover har ELENA-projektet i de tre år skabt, hvad der svarer til 975 job inden for primært rådgivnings-, entreprenør- og håndværkerbranchen samt hos leverandører af grønne teknologier.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) hæfter sig ved, at grøn omstilling kan skabe vækst:

- ELENA-projektets efterspørgsel efter grønne løsninger har aktivt bidraget til at understøtte Region Syddanmarks styrkeposition inden for grøn vækst. Det er en god nyhed for den grønne omstilling og for miljøet i regionen. Men nok så vigtigt, så viser det jo med tydelighed, at grøn omstilling kan skabe arbejdspladser – det er en positiv erfaring, som jeg håber, at både offentlige og private virksomheder får øje på.

I Odense Kommune glæder by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) sig over, at projektet har været til gavn for både klimaet og det lokale erhvervsliv:

- Vi har investeret meget i vores Energy Lean-indsats i Odense, og det er positivt, at regionen og kommunerne har fokus på grønne løsninger og energiforbedringer til gavn for klimaet. Jeg er også meget tilfreds med, at vores indsats har givet mange opgaver til vores lokale erhvervsliv. ELENA-projektet er et glimrende eksempel på, at den grønne omstilling kan være med til at opfylde vores ambition om at skabe flere arbejdspladser.

2.100 lokale projekter giver store CO2-reduktioner

Sammenlagt har regionen og kommunerne investeret ca. 590 mio. kr. i energiforbedringer i den offentlige bygningsmasse og vejbelysning. Forbedringerne har bidraget til reduktion af CO2-udledningen på 10.188 tons pr. år. Det svarer cirka til den mængde CO2, som 6.750 parcelhuse, der er opvarmet med fjernvarme, årligt udleder.


De 590 mio. kr., der er investeret i projektet, dækker over knap 2.100 lokale projekter, som er fordelt på ca. 1.100 adresser.

De mange lokale projekter dækker over forskelligartede typer af energiprojekter.

Som et af de større energiprojekter kan nævnes Odense Kommunes gennemgang af hele kommunens bygningsmasse med henblik på energieffektiviseringer. Odense Kommune har gennem projektperioden investeret ca. 180 mio. kr. i blandt andet optimering af ventilationsanlæg på skoler. Det har ikke alene bidraget til konkrete besparelser, men også givet et bedre indeklima og læringsmiljø.

Men også mindre tiltag har haft effekt. For eksempel etablering af varmepumper i Esbjerg Kommune, energioptimering af vejbelysningen i Vejen Kommune og LED-belysning på biblioteket i Kolding Kommune.

Region Syddanmark har gennem projektperioden investeret små 100 mio. kr. i energioptimeringer, for eksempel i en facaderenovering på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og i ventilationsprojekter på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Projekterne forventes – udover at give årlige energibesparelser – også at bidrage til et bedre indeklima til glæde for såvel patienter som ansatte.

Det syddanske samarbejde er også styrket

Partnerne i det syddanske ELENA-projekt fremhæver et styrket samarbejde som et væsentligt resultat af projektet. Samarbejdet har bidraget til at sikre synergieffekter samt mere åbenhed, som blandt andet har banet vejen for gensidig rådgivning partnerne imellem. Projektet har årligt afholdt 5-6 velbesøgte grupperådgivningssessioner, hvor også kommuner uden for projektet har været inviteret til at deltage.

Projektets partnere peger på, at det fælles netværk har medvirket til at styrke relationerne mellem dem, og de vurderer også, at samarbejdet vil fortsætte på den lange bane efter projektafslutningen.

Projektet har også kastet konkrete samarbejder af sig. For eksempel har Tønder Kommune og Sønderborg Kommune gennemført et fælles udbud på en indsats omkring overvågning, styring og dataopsamling af energiforbruget i de to kommuner.

Fakta

  • ELENA-projektet bestod af følgende partnere: Region Syddanmark og 14 syddanske kommuner: Odense, Svendborg, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyns, Middelfart, Sønderborg, Tønder, Kolding, Vejen, Esbjerg, Fanø og Varde.
  • Hovedparten af investeringen gik til installationsprojekter som omlægning af varmeanlæg, LED-belysning, opsætning af solceller og ventilationssystemer. En mindre del gik til klimaskærm som udskiftning af vinduer, døre, tage, efterisolering og facaderenovering.
  • Det syddanske ELENA-projekt er gennem den treårige projektperiode blevet støttet af den Europæiske Investeringsbank med små 20 mio. kr. Det har givet de enkelte partnere adgang til EU-finansieret energirådgivning til lokale projekter. EU-midlerne er endvidere blevet anvendt til fælles, tematiske rådgivningssessioner.
  • ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance.
Emneord: Energispareordning, Bæredygtig omstilling, Region Syddanmark, Energibesparelser, Energioptimering, Grøn teknologi, Grøn omstilling, Elena-projektet, Stephanie Lose, Jane Jegind, Kommunesamarbejder, CO2 reduktioner, 290817, Kvmail2017
Region Syddanmark på DenOffentlige.dk Region Syddanmark
Aktivitet: Artikler: 38 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også