Enigt Folketing beskytter børn, der vidner om seksuelle overgreb

Børn skal ikke sidde ansigt til ansigt med deres gerningsmand i retten. Derfor bliver aldersgrænsen for, hvornår børn kan afhøres på video i stedet for i en retssal, forhøjet.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget justitsministerens lovforslag om at udvide brugen af videoafhøring, som er en særligt skånsom måde at afhøre børn, der formodes at være ofre for eller vidner til alvorlige forbrydelser som f.eks. seksuelle overgreb.

Justitsminister Søren Pind siger:


”Børn, der formodes at have været udsat for et seksuelt overgreb, skal behandles så skånsomt som muligt i retssystemet.

Derfor hæver vi aldersgrænsen i disse alvorlige sager, så alle børn under 15 år fremover bliver afhørt af politiet i et børnehus - optaget på video.  Også i særlige tilfælde helt op til og med 17 år. Når vi skærmer børnene fra at møde som vidner i retten, er vi med til at skåne barnet for yderligere traumatisering i disse forfærdelige sager.”

Fremover vil der kunne foretages videoafhøring af alle børn under 15 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Det vil også være muligt at videoafhøre andre børn og unge under 18 år, hvis særlige omstændigheder taler for det. I dag bliver videoafhøring som udgangspunkt kun brugt ved afhøring af børn under 13 år.

Justitsministeren har ligeledes fremsat et lovforslag for at skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn. Lovforslaget er ved at blive behandlet i Folketinget.

Baggrund

Videoafhøring indebærer, at barnet eller den unge under efterforskningen af en straffesag afgiver en forklaring, der optages på video og forevises som bevis under hovedforhandlingen i stedet for, at barnet eller den unge skal møde personligt i retten og afhøres dér. Videoafhøringen gennemføres hurtigst muligt efter politianmeldelsen i trygge rammer i et børnehus, hvor afhøringen foretages af en særligt uddannet videoafhører.

Videoafhøring bliver i dag som udgangspunkt kun brugt ved afhøring af børn under 13 år. Med vedtagelsen af lovforslaget vil der fremover herudover altid kunne foretages videoafhøring af børn i alderen 13-14 år i sager om seksualforbrydelser, incest eller vold begået inden for familien. Andre børn og unge under 18 år vil kunne videoafhøres, hvis særlige omstændigheder taler for det. Om det er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering af overtrædelsens art, omstændighederne ved forbrydelsen og barnets eller den unges personlige forhold, herunder alder samt psykiske udvikling og tilstand.

Lovforslaget, der også på andre punkter forbedrer beskyttelsen af børn og unge, bygger på Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1554/2015 om videoafhøring af børn og unge i straffesager.

Læs lovforslaget her.

Læs Strafferetsplejeudvalget betænkning her.

Læs lovforslaget om skærpelse af straffen for bl.a. seksuelle overgreb mod børn her.

Emneord: Overgreb, Seksuelle krænkelser, Seksualforbrydelser, Videoafhøring
Justitsministeriet på DenOffentlige.dk Justitsministeriet 
Aktivitet: Artikler: 81 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 08.06.18 Velfærd
  Chokerende høje tal for partnervold og seksuelle krænkelser

  Ny national undersøgelse af vold og seksuelle krænkelser viser, at unge kvinder er den gruppe, der oftest oplever seksuelle krænkelser og overgreb. Over hver fjerde kvinde mellem 16-24 har det seneste år oplevet ikke-fysiske krænkelser. Det skønnes, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt er udsat for fysisk partnervold. Tallet for mænd er steget siden 2005.

 • 28.09.17 Velfærd
  Søn levede otte år med vold: Faren dømt otte måneders fængsel

  Faderen blev i også dømt for i flere tilfælde at have kastet sten mod drengen, når han var kravlet op i et træ.

 • 14.06.17 Politik
  Justitsministeren vil afskaffe forældelsesfrister i sager om overgreb mod børn

  Når et barn udsættes for overgreb, skal samfundet være bedre til at hjælpe barnet tilbage på fode igen. Justitsminister Søren Pape Poulsen sender lovforslag i høring, som skal sikre misbrugte børn og voldtægtsofre en mere retfærdig behandling i retssystemet.