Er Enhedslisten ved at droppe omstridt princip?

I hele Enhedslistens levetid har partiets medlemmer på tinge været omfattet af rotationsprincippet, der betyder, at en fuldtidsparlamentariker fra Enhedslisten ikke kan genopstille efter tre valgperioder. Ved næste valg kan det betyde et farvel til partiets uomtvistelige profil, Pernille Skipper (Ø). Nu vil seks ud af partiets 13 medlemmer af Folketinget forlænge rotationen.

Siden at de tre rivaliserende venstrefløjspartier - Danmarks Komunistiske Parti (DKP), Venstresocialisterne (VS) og Socialistiske Arbejderparti (SAP) - i 1990 gik sammen om at danne fælles rød front med dannelsen af Enhedslisten, har partiet haft rotationsproncippet. Det tager afsæt i tanken om, at parlamentarikerne har godt af at opleve virkeligheden udenfor murene.

Ifølge en rundspørge i Enhedslistens folketingsgruppe, som DR har lavet, går næsten halvdelen af gruppen ind for at forlænge rotationsperioden.

Som reglerne er nu, kan partiets folkevalgte efter syv sammenhængende år i embedet ikke kan stille op til genvalg, før der er gået to år, siden parlamentarikeren takkede af. I praksis betyder det, at partiets medlemmer af Folketinget højst kan sidde tre perioder på tinge efter hinanden, afhængigt af hvornår der er valg.

Men måske kan rotationsprincippet snart være fortid hos regeringens parlamentariske grundlag, efter at transportordfører, Henning Hyllested (Ø), har stillet forslag, om at rotationsgrænsen skal forlænges. 

- Vi får ikke fuld valuta for de politiske talenter, vi udvikler. Den periode, vi har nu, den er for kort. Vi hælder guld på gaden, siger Henning Hyllested.

Seks ud af 13 i folketingsgruppen vil forlænge rotationsordningen, herunder blandt andre Rosa Lund, Eva Flyvholm og Mai Villadsen, mens Jette Gottlieb er imod. Tre medlemmer har endnu ikke taget stilling.

Skipper kan ryge ud

Ved sidste valg i 2019 måtte partiet vinke farvel til Pelle Dragsted, der ofte bliver karakteriseret som en af strategerne bag Enhedslisten fremgang i de senere år, offer for rotationsprincippet. Inden han fik sæde i Folketinget havde han arbejdet som presserådgiver for folketingsgruppen, hvilket også tæller med.

Det er i løbet af efteråret, at partiets delegerede skal stemme om at forlænge rotationen. Går forslaget ikke igennem, kan det betyde, at partiets stemmesluger og politiske ordfører, Pernille Skipper, må kippe med farvel-stafetten, da hun har siddet i Folketinget siden valget i 2011.

Også forslagets ophavsmand, Henning Hyllested, står til at ryge ud, men han har tidligere meldt ud, at han ikke genopstiller under alle omstændigheder.

Tilbage i 2013 stemte partiets årsmøde også om at ændre reglerne, men de delegerede forkastede forslaget.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.