Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

1700 sager i social dumping genoptages

Erhvervsliv

03/6/21 9:49

LTT

Arbejdstilsynet skal i gang med at genoptage 1700 sager. Sagerne er fra en tiårig periode, hvor udenlandske virksomheder, har fået bøder for ikke at have anmeldt deres arbejde til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

I et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) at sagerne nu skal tages op. Peter Hummelgaard skriver “Det er Rigsadvokatens konklusion, at alle straffesager om overtrædelser af anmeldelsespligten til RUT, der er begået i perioden fra den 1. januar 2011 og til og med den 24. juni 2019, skal genoptages,” oplyser Netavisen Pio. 

Samme regler som i Danmark
I Danmark er udenlandske virksomheder pålagt at overholde samme regler som de danske virksomheder. RUT-registeret skal give de danske myndigheder mulighed for, at føre tilsyn med udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark. Hvis virksomheder ikke melder sig til RUT, har de danske myndigheder ikke mulighed for at kontrollere om de overholder reglerne. 

1700 sager
Lige nu er Arbejdstilsynet allerede i gang med genoptagelses- og tilbagebetaling arbejdet oplyser Peter Hummelgaard. Vurderingen lyder at der i de seneste 10 år, har været 1700 sager, og arbejdet med sagerne forventes afsluttet i slutningen af år 2021. “De økonomiske konsekvenser i forbindelse med tilbagebetalingen af bødeforelæggene estimeres til at være omkring 12,4 mio. kr., men en nærmere gennemgang af sagerne kan indebære, at beløbet ændres,” skriver Peter Hummelgaard.   

Den seneste sag, der endte for Højesteret, er sagen om en Ubers chauffør, som kørte ulovlig privattaxi i Københavns gader i perioden fra 2014 - 2017. 

Bryder regler om den frie bevægelighed 
EU-Kommissionen reagerer nu på RUT. De mener at det danske RUT-register bryder EU’s regler om den frie bevægelighed for tjenesteydelser. Den regel har regeringen nu forsøgt at imødegå, ved at lave en ny lovgivning. Nemlig en lov om pligt til at lade sig registrere i RUT, målrettet til brancher med “en væsentlig risiko for, at udenlandske selvstændige overtræder reglerne på arbejdsmarkedet”. Det gælder blandt andet for selvstændige i byggerier, der altså fortsat skal registreres.

Annonce