Vestre Landsret har tildelt den afskedige chauffør 250.000 kroner i godtgørelse. Foto: Shutterstock
Vestre Landsret har tildelt den afskedige chauffør 250.000 kroner i godtgørelse. Foto: Shutterstock

Blev fyret for 4 år gammelt sygefravær - nu får han 250.000 kroner

Erhvervsliv

29/7/22 12:37

Jens Asbjørn Bøgen

Fyringen kom efter 21 års ansættelse.

Kan man fyre en medarbejder på grund af forventet sygefravær? Nej, siger landsretten.

Tidligere i år afsagde Vestre Landsret nemlig dom i en speciel sag, hvor en kombineret buschauffør og trafikmester var blevet afskediget efter 21 års ansættelse.

Det særlige ved historien er, at han blev opsagt grundet for højt sygefravær - vel at bemærke sygefravær fra fire år tidligere.

Det skriver Fagbladet FOA.

Fyret for fremtidigt sygefravær

I 2013 havde buschaufføren en del sygefravær, som dengang også udløste en påtale. Men efterfølgende var hans sygefravær faldet betragteligt, og det var også på vej nedad, da han blev opsagt.

Alligevel blev han fyret, fordi hans arbejdsgiver, Aarbus, som står for busdriften i Aarhus, mente, at hans sygefravær var for højt og dermed kunne påvirke driften.

Ledelsens baggrund for fyringen var derfor, at han havde haft og fremover ville få for meget fravær.

Eller som FOA formulerer det i artiklen: Chaufføren blev fyret for forventet fremtidigt sygefravær i en periode, hvor han faktisk var rask.

Får kvart million i godtgørelse

Det var imidlertid ikke i orden, konstaterede Vestre Landsret. De gav nemlig chaufføren og FOA medhold og pålagde Aarbus at betale den afskedigede chauffør 250.000 kroner i godtgørelse.

Charlotte Prip er juridisk konsulent i FOA og har ført sagen for buschaufføren.

"Jeg sagde til Aarbus, at de er omfattet af reglerne, der gælder for offentlige arbejdsgivere. De skal efterleve forvaltningslovens princip om, at beslutninger skal være saglige og hvile på et sagligt grundlag. Men Aarbus var totalt argumentresistente i denne sag," siger Charlotte Prip i artiklen i Fagbladet FOA.

Da Aarbus tabte sagen i Vestre Landsret, forsøgte de at få sagen prøvet i Højesteret, men uden held. Vestre Landsret dom står ved magt.

Annonce