BUPL’s formand Elisa Rimpler. Foto: BUPL

Efter et år med corona: Børnene mistrives, men pædagogerne savner ressourcer

Erhvervsliv

20/04/2021 10:42

Theis

En stærk pædagogisk indsats er helt afgørende, hvis vi skal gøre op med trivselsefterslæbet. Men ressourcerne mangler.

To ud af tre pædagoger oplever, at coronakrisen har medført øget mistrivsel blandt børn og unge i skolealderen. Det viser en ny survey blandt pædagoger i skoler og fritidstilbud.

Undersøgelsen bekræfter, at der venter et stort og svært arbejde forude for at genskabe trivslen, når børn og unge nu for alvor vender tilbage til skolen og fritidsinstitutionerne, påpeger BUPL’s formand Elisa Rimpler.

”Det bliver ikke bedre med et trylleslag, bare fordi de krydser tærsklen til klasseværelset igen. Det kræver en målrettet pædagogisk indsats, og at der bliver arbejdet aktivt med at styrke fællesskabet og få alle med. Den sociale muskel skal genoptrænes, efter at flere børn har følt sig alene og isoleret i flere måneder,” siger Elisa Rimpler.

Folketingets partier afsatte i februar 600 millioner kroner i forbindelse med den første genåbning af skolerne. Hovedparten af pengene blev imidlertid målrettet det faglige efterslæb. I nær fremtid mødes politikerne igen for at drøfte en trivselspulje, der kan rette op på det sociale efterslæb, som flere børn og unge har oplevet under corona-nedlukningen.

Og her er opfordringen fra BUPL og pædagogerne klar: Pengene skal gå til ekstra ressourcer til den daglige pædagogiske indsats for at genskabe børnenes trivsel i SFO’en, klubben og skolen.

”Vi har ikke brug for nye projekter, der tager tid at løbe i gang, eller små puljer til aktiviteter hist og pist. Vi skal bruge alle kræfter og ressourcer på at genetablere de gode børne- og klassefællesskaber og glæden ved hverdagen. Og det gælder både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen,” fastslår Elisa Rimpler.

Ni ud af ti pædagoger mener da også, at der kan rettes op på den øgede mistrivsel blandt skolebørnene med en målrettet pædagogisk indsats, men samtidig peger over halvdelen på, at de ikke har de nødvendige rammer og ressourcer til at gøre det.

”Det er et klart signal om, at vi kan løse det her, hvis politikerne er parat til at give os de ekstra ressourcer, som der skal til. Og det handler ikke om hokus-pokus-løsninger. Vi står over for et langt sejt træk, der rækker langt ind i næste skoleår,” understreger BUPL-formanden.

Mest Læste

Annonce