Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Her arbejder hver tredje ungarbejder

Erhvervsliv

02/02/2023

Jens Asbjørn Bøgen

Den næstmest populære branche er restauration.

Er du under 18 år og har et fritidsjob, er der god sandsynlighed for, at din lønseddel kommer fra et supermarked eller et varehus.

Hver tredje lønmodtager mellem 13 og 17 år, svarende til 38.000, arbejdede nemlig i denne branche i 2021. Det gør det til den mest populære blandt de unge medarbejdere. Restauranter var den næstmest populære branche.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det er især de 16-17-årige, der fylder op på hylderne og scanner varer i kassen, for ser man udelukkende på de 13-15-årige ligger supermarkeder på andenpladsen.

Den yngre aldersgruppes arbejdsliv består hovedsageligt i at gå med aviser eller reklameblade. Med 15,6 pct. af de beskæftigede var post- og kurertjeneste den branche, hvor flest i denne aldersgruppe arbejdede i 2021.

"Fordelingen på typer af brancher, hvor de unge har et arbejde, har ikke ændret sig væsentligt de seneste år. Job på restauranter, i supermarkeder og som avisbud er gennemgående typiske fritidsjob blandt børn og unge" siger Pernille Stender, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

Oftest uden for de store byer

Andelen af børn og unge, som har et arbejde, varierer meget kommunerne imellem. Særligt i kommunerne i Vestjylland er andelen af beskæftigede børn og unge høj, mens den er lavest i og omkring København.

Andelen af 13-17-årige med et arbejde var i 2021 højest i kommunerne Varde (46,3 procent), Ringkøbing-Skjern (45,5 procent) og Ærø (43,9 procent).

I 12 kommuner var andelen af børn og unge med et arbejde over 40 procent. Ingen af disse 12 kommuner ligger på Sjælland.

Ser man på de 20 kommuner med højest beskæftigelsesfrekvens for børn og unge i 2021, er kun én af kommunerne, Solrød (39 procent), på Sjælland.

Andelen af børn og unge, der brugte noget af fritiden på arbejde i 2021, var lavest i kommunerne Gentofte (26,4 procent), Frederiksberg (28,0 procent), og København (28,8 procent).

lle 20 kommuner med den laveste andel af børn og unge i arbejde i 2021 ligger på Sjælland. Aarhus Kommune havde, når der ses bort fra kommuner på Sjælland, med 32,5 procent den laveste andel af beskæftigede børn og unge.

"Vi kan konstatere, at der er markante geografiske forskelle på, hvor stor andelen af unge med et arbejde er. I kommuner som Varde og Ringkøbing-Skjern, hvor andelen er størst, er det lidt under hver anden af de unge, der har et arbejde, mens det i Gentofte og Frederiksberg Kommune er lidt over hver fjerde," fortæller Pernille Stender.

Flere børn og unge havde et fritidsjob i 2021

I 2021 havde 34,9 procent af børn og unge fra 13 til 17 år et arbejde. Det svarer til 119.500 af alle i aldersgruppen, hvilket er ca. 10.000 flere end i 2020. Af dem var 47.200 i alderen 13-15 år, mens 72.300 var 16-17 år. 

"For de 13-17 årige steg beskæftigelsesfrekvensen 2,7 procentpoint i 2021 sammenlignet med 2020. Det afspejler meget godt udviklingen i beskæftigelsen generelt. For befolkningen i alderen 16-65-årige steg beskæftigelsesfrekvensen med 2,6 procentpoint," siger Pernille Stender.

Selvom beskæftigelsesfrekvensen er steget, er den dog lavere end i 2008, hvor 38,2 procent af de 13-17-årige havde et arbejde.

Fra 2008 og frem til 2014 faldt andelen af unge med et arbejde ganske markant, men den har derefter været stigende med undtagelse af et lille dyk under COVID-19 i 2020.

"Faldet i beskæftigelsen for dem under 18 år efter 2008 følger et generelt fald i beskæftigelsen efter finanskrisen. Stigningen i børn og unges beskæftigelsesfrekvenser efter krisen fulgte også de voksnes, selvom den kom lidt senere for børn og unge," siger Pernille Stender.

I alle årene har der været flere piger end drenge, som har et arbejde. I 2021 var beskæftigelsesfrekvensen for piger 36,7 procent i alderen 13-17 år, mens den var på 33,1 procent for drenge.

Det er en stigning siden 2020 for begge køn.

Mest Læste

Annonce