SMVDanmark opfordrer politikerne til at gøre indberetninger mere simple. Foto: Shutterstock
SMVDanmark opfordrer politikerne til at gøre indberetninger mere simple. Foto: Shutterstock

Koster 16,5 mia. kroner om året - papirarbejde dræner små virksomheder

Erhvervsliv

18/07/2022 11:59

Redaktionen

I 2021 krævede det over 34.901 fuldtidsansatte, der eksklusivt arbejder med indberetninger til staten, at leve op til de mange krav.

16,5 milliarder kroner eller knap 35.000 fuldtidsansatte, hvis eneste opgave er et håndtere indberetninger til staten.

Så mange ressourcer skulle danske virksomheder bruge på myndighedernes krav om indberetning og rapportering til de offentlige instanser i 2021.

Det viser en ny undersøgelse fra SMV Danmark, der mener, at den store udgift hæmmer dansk erhvervsliv og risikerer at kvæle både iværksætteri og vækst i mindre virksomheder.

Bruger halvarbejdsdag - hver uge

Undersøgelsen viser, at knap 70 procent af SMV’erne bruger 1-4 timer om ugen på indberetning, rapportering og anden kontakt med offentlige myndigheder.

Faktisk bruger 5 procent af SMV’erne 10 eller flere timer om ugen eller mere på disse opgaver.

Det gennemsnitlige antal timer brugt på statsrelateret papirarbejde om ugen for SMV'erne er 3,5 timer, hvis man antager, at timerne er lige fordelt i intervallerne.

"Det er vanvittigt meget tid, en gennemsnitlig virksomhedsejer skal bruge på ting, der ikke har noget med virksomhedens drift at gøre. I snit er det 3,5 time om ugen, der kunne være brugt på at udvikle virksomheden og gøre den stærkere. Især hvis du er nystartet, og kun er dig selv og måske et par ansatte, så er det meget belastende," siger Martin Kyed, cheføkonom i SMVdanmark.

Forslag: Saml indberetningerne ét sted

Martin Kyed medgiver, at en del af oplysningerne er nødvendige, men han kritiserer især bureaukratiet i processen.

"Selv om der digitaliseres på livet løs, så er der stadig elementer, der nærmest er som ukrudt. Man kan ikke komme af med det. Har du fx ingen ansatte, skal du stadig indberette et nul i din lønsum til Skattestyrelsen, ellers vanker der en bøde. Og vi ser stadig eksempler på, at de samme oplysninger skal sendes til mere end én myndighed. Mit ønske er, at der etableres én indgang til indberetninger og frister i det offentlige, så virksomhederne får et overblik og ikke skal indsende dokumentation via mange forskellige kanaler," siger han.

Også den selvfølgelighed offentlige myndigheder har, når de stiller krav, bekymrer ham.

"Det er som om, at de selvstændiges tid bare er noget, man er i sin fulde ret til at tage. Har embedsværket en idé om, at noget kunne være rart at vide, så pålægger man bare de selvstændige at bruge tid på det og truer med politiet, hvis ikke det sker," siger Martin Kyed.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • I 2021 svarede mængden af det tidskrævende arbejde til 34.901 fuldtidsbeskæftigede, der kun arbejder med de nuværende krav for bl.a. indberetningskrav.

  • Arbejdskraften brugt på indberetning, rapportering og anden kontakt med offentlige myndigheder koster årligt de små og mellemstore virksomheder 16,5 mia. kr. alene i medarbejderomkostninger.

  • 64 pct. af virksomhederne mener, at det ville være lettere at starte virksomhed i Danmark, hvis man reducerede antallet af indberetninger til det offentlige.

Mest Læste

Annonce