Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ny analyse: Simpel ændring øger omsætningen i små og mellemstore virksomheder

Erhvervsliv

01/11/2023 11:42

J. Bøgen

De oplever generelt større stigning i omsætning en virksomheder, der ikke implementerer det.

Virksomheder, der har modtaget tilskud gennem SMV:Digital, har på to år i gennemsnit opnået en otte procentpoint større stigning i omsætningen end lignende virksomheder, som ikke har deltaget i programmet.

Det er første gang i SMV:Digitals levetid, at der er lavet en effektmåling. Men resultaterne ligger i tråd med en nylig OECD-rapport, som viser, at digitalisering har en positiv indvirkning på virksomheders økonomiske udvikling.  

Digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) siger:    

”SMV:Digital er et meget populært program, og jeg er glad for, at det også i virksomhedernes regnskaber kan ses, at det kan betale sig at digitalisere. Derfor er det vigtigt, at vi med et program som SMV:Digital gør det nemt for alle virksomheder at gribe ud efter gevinsterne ved digitalisering.” 

Formand for Rådet for SMV:Digital og ejer af Proplast A/S, Peter Rosenkrands siger:

“Fra min egen virksomhed ved jeg, at digitalisering har medført produktivitetsforbedringer. Det er for eksempel gennem effektiviseringer, så vi har mere tid til kerneopgaven frem for administrative opgaver, og ved at bruge data til at træffe gode beslutninger om at udvikle vores forretning. Digitalisering kræver dog en investering i form af tid, ressourcer og uddannelse, og her kan SMV:Digital være en hjælp til at komme i gang.”

Planen for SMV:Digital i 2024 er nu klar

Op mod 800 virksomheder kan næste år få tilskud til at komme i gang med digitalisering af deres forretning. SMV:Digital giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at søge tilskud til indkøb af privat rådgivning, der både kan handle om behovsafklaring, hjælp til valg af digital løsning eller implementering heraf.

Den første pulje i 2024 åbner den 29. januar, hvor virksomheder kan søge tilskud til rådgivning, for eksempel inden for digital sikkerhed, digital administration og økonomistyring, indsamling og udnyttelse af data, robotteknologi eller e-handel.

SMV:Digital udrulles i samarbejde med landets seks erhvervshuse og er et af flere spor i Virksomhedsprogrammet. SMV:Digital er finansieret af Den Europæiske Union, herunder NextGenerationEU og EU’s Regionalfond, samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Fakta

  • SMV:Digital hjælper små og mellemstore virksomheder med at starte deres digitale udvikling. I SMV:Digital kan virksomheder få inspiration og søge økonomisk støtte til rådgivning om digital udvikling – uanset om det er for at automatisere manuelle opgaver, opruste it-sikkerheden eller for eksempel bruge data til at skabe bedre kundeoplevelser. SMV:Digital hjælper undervejs i processen, så den enkelte virksomhed kan få overblik og blive god til at opstarte og gennemføre digitale projekter. Du kan læse mere om SMV:Digital her. 

  • SMV:Digital blev etableret i 2018 og har i 2018-2022 støttet knap 6.000 digitale projekter i virksomheder. 

Effektmålingen af SMV:Digital kan findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Mest Læste

Annonce