Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Nye beregninger: Der vil gå 150 år, før det er 50/50

Erhvervsliv

10/01/2024 07:14

J. Bøgen

Det er et stort problem for dansk økonomi, påpeger professor bag beregningerne.

Der vil gå op imod 150 år, før det lige så ofte er datteren som sønnen, der arver en virksomhed fra forældrene, hvis den nuværende udvikling fortsætter.

Det er et stort problem for dansk økonomi, påpeger professor Kasper Meisner Nielsen, der står bag beregningerne.

”I dag er det kun en ud af fem virksomheder, der overdrages til døtre, hvis virksomheden går i arv til næste generation. Og selv om kvindernes andel har været svagt stigende de seneste 40 år, vil der med den nuværende udvikling gå op imod 150 år, før fordelingen hedder 50 – 50,” siger Kasper Meisner Nielsen.

Han er professor i finansiering samt akademisk leder af Center for Ejerledede Virksomheder på CBS. Sammen med sine kolleger har han i snart 20 år undersøgt Danmarks familieejede og ejerledede virksomheder og belyst deres udfordringer og potentiale.

”Som økonom er jeg nødt til at pege på, at den manglende ligestilling udgør et problem. Der er nemlig intet i forskningen, der indikerer, at kvinder skulle være dårligere til at drive og lede en virksomhed. Vi ser altså bort fra næsten halvdelen af vores talentmasse. Det betyder i sidste ende, at vi går glip af vækstmuligheder.”

Hvis døtrene bliver inddraget lige så ofte som sønnerne, vil det ifølge Kasper Meisner Nielsen betyde, at der kommer flere kandidater i spil til direktørposterne i familievirksomhederne og de ejerledede virksomheder, og at kvaliteten dermed formentlig vil stige. Men CBS-forskeren understreger, at det er lige så vigtigt, at nogle af kvinderne starter deres egne virksomheder.

Det gælder om at skabe flere ledere

”Det er jo ikke et nulsumsspil. Tværtimod gælder det om samlet set at skabe flere ledere og flere virksomheder. Og når det kommer til iværksætteri, viser forskningen, at sønner og døtre af virksomhedsejere – vi kalder dem next gens – er mere entreprenante end gennemsnittet. Men også her er der en kønsmæssig skævvridning.”

Blandt next gens har mere end hver tredje mand således stiftet mindst ét selskab som 40-årig, mens det samme kun gælder for hver syvende kvinde. Next gen kvinder stifter dog flere selskaber end dem, hvis forældre ikke er virksomhedsejere.

”Vi kan altså se, at sønner og døtre af virksomhedsejere har en foretagsomhed, der er større end deres jævnaldrende. De er ikke kun involverede i forældrenes virksomhed, de starter også oftere deres egen, og de sidder oftere i bestyrelser i danske selskaber.  Men kvindernes potentiale bliver ikke udfoldet i samme grad som mændenes,” konstaterer Kasper Meisner Nielsen.

  • Læs mere om tal og tendenser i forhold til børn af virksomhedsejere: www.nextgen.nu

Mest Læste

Annonce