Antallet af konkurser i forbindelse med betaling af coronagæld, er indtil videre ikke blevet så slemt, som frygtet. Foto: Shutterstock
Antallet af konkurser i forbindelse med betaling af coronagæld, er indtil videre ikke blevet så slemt, som frygtet. Foto: Shutterstock

Presset erhvervsliv fastholder stabilt konkurstal i maj

Erhvervsliv

01/6/22 2:01

Jens Asbjørn Bøgen

Den konkursbølge, mange har forudsagt som følge af afviklingen af Corona-gæld, er indtil videre udeblevet.

Selvom antallet af konkurser går en smule op i maj, formår virksomhederne generelt at holde fogeden fra døren. Det vurderer Morten Kofoed-Larsen, Country Manager for Creditsafe Danmark, ud fra maj måneds konkurstal.

Restauranter holder stand

Restauranter og kulturinstitutioner nyder godt af opsparede formuer hos forbrugerne, kun 26 gik konkurs i kategorien Overnatning og restauration (sidste år i maj var tallet 23), mens fire virksomheder gik konkurs inden for Kultur, forlystelser og sport (mod fem sidste år)

I alt måtte 376 dreje nøglen om med konkurs. Det er 69 flere end i april, til gengæld 67 færre end i marts - og svarer nogenlunde til gennemsnittet for de første fem måneder af 2022. Niveauet ligger kun lidt højere end i maj 2019 før Corona.

Endnu er der ro på

Konkurs-riven har været ude efter især bygge og anlæg og finansielle virksomheder. Sammen tegner de to forretningsområder sig for knapt hver tredje af konkurserne (30 %). Fordi der er tale om store økonomiske maskinrum kan det, vurderer Morten Kofoed-Larsen, være spæde varsler om recession - men endnu er der ro på.

Ud af de 376 konkurser stod Bygge og Anlægsvirksomheder for de 63, mens Pengeinstitut-, finansvirksomhed og forsikring stod for 46 konkurser.

Overraskende positivt

”Et stabilt konkurstal efter en måned, som maj 2022 er godt gået. Det vidner om modstandsdygtighed overfor mange typer udfordringer; højere brændstofpriser, tegn på råvaremangel, rentestigninger, logistikudfordringer samt en krig, der trækker i langdrag. Læg dertil mangel på arbejdskraft og højere lønkrav. Faktisk overraskende positivt, at vi ikke ser flere konkurser", mener Morten Kofoed-Larsen.

Stabil udvikling i regionerne

Flest konkurser fandt sted i Hovedstaden, hvor 173 virksomheder gik konkurs, hvilket ligger lidt over gennemsnittet for årets første fem måneder. Midtjylland, der var hårdt ramt i april med 108 konkurser, er tilbage på 71, som svarer til det gennemsnitlige niveau i regionen i 2022.