Energistyrelsen har mere end 30 forslag til, hvordan vi klarer energikrisen det næste halve år. Foto: Shutterstock
Energistyrelsen har mere end 30 forslag til, hvordan vi klarer energikrisen det næste halve år. Foto: Shutterstock

Vil ramme 380.000 offentligt ansatte - her er Energistyrelsens forslag til, hvordan vi kommer igennem efterår og vinter

Erhvervsliv

02/9/22 11:41

Jens Asbjørn Bøgen

Sænkede temperaturer, slukket lys og nul varmt vand er blandt forslagene.

19-20 grader på kontoret eller i skolen til vinter, lyssænkning om aftenen og farvel til det varme vand.

Det er, hvad de offentligt ansatte i Tyskland kan se frem til de kommende seks måneder, og nu er turen også kommet til offentligt ansatte i Danmark.

Energistyrelsen har nemlig udarbejdet et idekatalog med forslag til, hvordan vi mest effektivt sænker energiforbruget på de offentlige arbejdspladser.

Det skriver DR.

Kataloget kommer i kølvandet på de kraftig stigende energipriser som følge af krigen i Ukraine, og som ventes at stige endnu mere til vinter, fordi den russiske gas har udsigt til at stoppe.

Ifølge kontorchef i Energistyrelsen, Vincent Rudnicki, er kataloget tænkt som inspiration.

"I første omgang har vi lavet en foreløbig liste med ideer til, hvad man kan gøre for at spare på energien, hvis det bliver aktuelt," siger han.

Sygehuse fritaget

Modsat i Tyskland, er der ikke tale om reel krav fra Energistyrelsens side. Det kræver nemlig lovhjemmel, som ikke findes i dag.

Derfor er der i stedet tale om en "tilskyndelse" til arbejdspladser i kommuner og regioner.

Hvis forslagene bliver implementeret, vil det påvirke arbejdspladsen for cirka 380.000 ansatte i stat, kommuner og regioner. Faktisk kan statsligt ansatte i yderste tilfælde risikere, at ministrene for de respektive områder dikterer, at visse tiltag skal sættes i værk.

Sikkert er det dog, at sygehuse og andre dele af sundhedssektoren ikke skal skrue ned for varmen.

Mere end 30 forslag på vej

Idekataloget, som ikke er endelig besluttet, indeholder over 30 forslag, der hver er vurderet ud fra, hvor effektive de er, og hvor stor symbolværdi de har.

Temperatursænkningen har for eksempel både stor spare- og signalværdi, fordi besparelsen er markant og "vil medføre stor interesse fra pressen", som der står.

Udover lavere temperaturer er der forslag om alt lige fra intelligente energiløsninger og faste hjemmearbejdsdage eller -uger for hele bygningen til gamle huskeråd som at lukke dørene, sluk lyset, og kog kun det vand, der skal bruges.

Her er alle Energistyrelsens forslag

Energistyrelsen har udarbejdet et idekatalog med forskellige temaer og over 30 forslag til, hvordan man kan sænke energiforbruget i offentlige bygninger.

Intelligente løsninger

 • Styring af lys i forhold til belysningsstyrken.

 • Bevægelsescensorer, så lyset kun er tændt i de lokaler, hvor der er mennesker.

 • Automatisk nat- og weekendsænkning på opvarmning.

Tekniske installationer

 • Sluk for eksempel det varme varm til håndvask på toiletter eller juster blandingsbatteriet, så vask og brusebade kun kan opnå en bestemt maksimal temperatur.

 • Luk for tekniske apparater på fællesarealer.

Brugeradfærd

 • Oplæring af medarbejdere eller bygningsansvarlige med fokus på optimering af opvarmning og ventilation samt slukning af printere, skærme og belysning.

 • Kog kun det vand, der skal bruges.

 • Tag mindre tøj på om sommeren og mere tøj på om vinteren.

 • Luk døre.

 • Fast hjemmearbejdsdage eller -uger.

Temperatursænkning

 • Sænkning af temperaturen, så den eksempelvis kan være 20 grader fra 7.00-16.00 i hverdage og sænkes til 16 uden for tidsrummet. Styrelsen oplyser, at dette ikke nødvendigvis effektivt, da det kan tage lang tid og kræve meget energi at genopvarme samt at det ikke nødvendigvis er velegnet til alle typer bygninger.

Langsigtede tiltag

 • Etablering af solceller og solvarme på bygninger, hvor eksempelvis taget hælder mod syd.

 • Udskift olie- og gasfyr med fjernvarme eller varmepumpe.

Annonce