Et forsigtigt finanslovsforslag

KL glæder sig over øgede anlægsinvesteringer, men efterlyser bedre styring og målretning af ressourcer i den statslige uddannelsessektor lige som på de øvrige velfærdsområder.

Regeringens finanslovsforslag indeholder bl.a. en reserve på en milliard kroner til øgede offentlige investeringer. Dermed øges det offentlige investeringsniveau til over 44 milliarder kroner i 2014.

”KL er positiv over for, at regeringen vil løfte de offentlige anlægsinvesteringer. Hvis kommunerne skal fortsætte med at gøre driften mere effektiv og fortsætte udviklingen i produktiviteten, er det afgørende, at vi kan foretage de nødvendige investeringer,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

KL mener dog, at det er problematisk at styre efter taxametertilskud på uddannelsesområdet, da det betyder, at flere studerende automatisk udløser højere tilskud. Det sikrer ikke en øget effektivisering, sådan som det sker på mange af de øvrige velfærdsområder i disse år.

”I kommunerne står vi over for markant flere ældre. Hvis kommunerne anvendte samme taxametertilskud på ældreområdet, som staten gør i uddannelsessektoren, ville der skulle afsættes et betydeligt milliardbeløb. Men regeringen fortæller os, at vi i kommunerne skal løse vores opgaver mere effektivt. Den medicin bør regeringen selv tage i styringen af den statslige uddannelsessektor,” understreger Erik Nielsen.

Han er dog positiv over for, at regeringen med finanslovsforslaget vil øge fokus på området for udsatte børn og unge.

”Regeringens fokus på udsatte børn og unge er helt i tråd med KL’s socialudspil ’Investér før det sker’ fra forsommeren. Her foreslog vi konkrete veje til at styrke de forebyggende og tidlige indsatser med fokus på den hele familie. Det er glædeligt, at regeringen i høj grad anerkender den retning, kommunerne er i fuld gang med at sætte på socialområdet. Vi har brug for tidlige investeringer frem for symptombehandling,” lyder det fra KL-formanden.

KL glæder sig desuden over, at regeringen over de næste fire år vil afsætte 800 millioner kroner til grøn omstilling, herunder bl.a. et øget fokus på affaldssortering samt pilotprojekter for grønne klimaindsatser i kommunerne.

For yderligere informationer kontakt KL’s pressevagt på 3370-3333.

KL på DenOffentlige.dk Kommunernes Landsforening (KL) er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til,...
Aktivitet: Artikler: 112 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.