Et forsigtigt finanslovsforslag

KL glæder sig over øgede anlægsinvesteringer, men efterlyser bedre styring og målretning af ressourcer i den statslige uddannelsessektor lige som på de øvrige velfærdsområder.

Regeringens finanslovsforslag indeholder bl.a. en reserve på en milliard kroner til øgede offentlige investeringer. Dermed øges det offentlige investeringsniveau til over 44 milliarder kroner i 2014.

”KL er positiv over for, at regeringen vil løfte de offentlige anlægsinvesteringer. Hvis kommunerne skal fortsætte med at gøre driften mere effektiv og fortsætte udviklingen i produktiviteten, er det afgørende, at vi kan foretage de nødvendige investeringer,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

KL mener dog, at det er problematisk at styre efter taxametertilskud på uddannelsesområdet, da det betyder, at flere studerende automatisk udløser højere tilskud. Det sikrer ikke en øget effektivisering, sådan som det sker på mange af de øvrige velfærdsområder i disse år.

”I kommunerne står vi over for markant flere ældre. Hvis kommunerne anvendte samme taxametertilskud på ældreområdet, som staten gør i uddannelsessektoren, ville der skulle afsættes et betydeligt milliardbeløb. Men regeringen fortæller os, at vi i kommunerne skal løse vores opgaver mere effektivt. Den medicin bør regeringen selv tage i styringen af den statslige uddannelsessektor,” understreger Erik Nielsen.

Han er dog positiv over for, at regeringen med finanslovsforslaget vil øge fokus på området for udsatte børn og unge.

”Regeringens fokus på udsatte børn og unge er helt i tråd med KL’s socialudspil ’Investér før det sker’ fra forsommeren. Her foreslog vi konkrete veje til at styrke de forebyggende og tidlige indsatser med fokus på den hele familie. Det er glædeligt, at regeringen i høj grad anerkender den retning, kommunerne er i fuld gang med at sætte på socialområdet. Vi har brug for tidlige investeringer frem for symptombehandling,” lyder det fra KL-formanden.

KL glæder sig desuden over, at regeringen over de næste fire år vil afsætte 800 millioner kroner til grøn omstilling, herunder bl.a. et øget fokus på affaldssortering samt pilotprojekter for grønne klimaindsatser i kommunerne.

For yderligere informationer kontakt KL’s pressevagt på 3370-3333.

KL på DenOffentlige.dk Kommunernes Landsforening (KL) er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til,...
Aktivitet: Artikler: 113 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.