Et stærkt kommunalpolitisk fællesskab

Årets Kommunalpolitiske Topmøde er veloverstået. Det satte bl.a. fokus på kommunalpolitisk lederskab i en kompleks og foranderlig verden, hvor udviklingen er svær at forudsige og behovet for et stærkt kommunalt fællesskab fortsat er vigtigt.

I indeværende valgperiode venter store og vigtige politiske opgaver, som erfarne såvel som nyvalgte kommunalpolitikere skal løfte i samarbejde med borgere, virksomheder og civilsamfund, hvis kommunerne også i de kommende år skal varetage rollerne som vækstmotorer og velfærdsgaranter. 

Med afsæt i det faktum – og med særlig opmærksomhed på at forberede de nyvalgte kommunalpolitikere bedst muligt på den politiske virkelighed – har COK siden januar og indtil nu gennemført 18 Kattegat-forløb for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

På forløbene introducerer erfarne politikere og embedsmænd de nyvalgte til den kommunale forvaltning, opgaveløsning og rollen som kommunalpolitiker. Kattegat-forløbene giver desuden deltagerne rig mulighed for at udveksle erfaringer, dele viden og etablere netværk.

COK ser med stolthed frem til, at knap 700 kommunalpolitikere fra 91 kommuner i år har gennemført et Kattegat-forløb, når vi skriver lørdag den 24. marts.

Den høje efterspørgsel på årets Kattegat-forløb og temaet om sammenhængen mellem politisk lederskab, kompleksitet og foranderlighed på årets Kommunalpolitiske Topmøde understreger begge, at tiden langt fra er løbet fra Kattegat-forløbene og andre aktiviteter på tværs af kommuner om politiske temaer og dilemmaer. Der er brug for fora, hvor politikerne kan møde hinanden og udveksle erfaringer og dele viden.

I 40 år har COK afholdt Kattegat-forløbene og gjort sit bedste for at give de nyvalgte kommunalpolitikere et indblik i den – til enhver tid – politiske virkelighed. 

Som kommunernes forening og læringspartner vil COK også de næste 40 år insistere på at afholde Kattegat-forløb for nyvalgte politikere.

Imellem Kattegat og for at understøtte den løbende udvikling af det lokale demokrati i hele valgperioden tilbyder COK desuden kurser, konferencer og temaaftener til kommunalpolitikere.

I den kommende tid gennemfører COK forløb med fokus på, hvordan kommunalpolitikerne kan være i dialog og udvikle politik med borgerne på de sociale medier, hvordan politikere og embedsmænd kan spille sammen, rollen som udvalgsformand og økonomi for politikere. COK deltager også i KLs og CBS forløb for politikere i bestyrelser for forsyningsselskaber.

I COK er vi rundet af en stærk foreningstradition og tror på det kommunale fællesskab og kommunernes centrale rolle i et velfærdssamfund til gavn for borgerne. Vi lytter til og handler meget gerne på efterspørgslen efter forløb, hvor COK skaber rammerne for, at kommunerne kan dele viden, erfaring og læring.

Indlægget har været bragt på danskekommuner.dk

Emneord: 140318
COK på DenOffentlige.dk COK er en aktiv del af den kommunale velfærdsudvikling. COK er kommunernes kompetencecenter i forening, og vores vigtigste opgave er at understøtte kommunernes drift og udvikling gennem kompete...
Aktivitet: Artikler: 136 | Events: 5 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 14.03.18 Ledelse
  Til indenrigsministeren: Ryd selv op i alle de regler du pålægger kommunen

  Indenrigsministerens regelryddere har gennemgået Greve Kommunes bureaukrati regel for regel. De fandt ikke noget særligt. Men der er alligevel masser af bureaukrati i kommunen. Det kommer bare fra staten.