Etikos: En leder står overfor mange dilemmaer i krisetider

Hvilke overvejelser gør offentlige ledere sig under corona-krisen? Hvilke valg står de med? Hvilke muligheder har de? Etikos har sammenfattet fire udbredte dilemmaer, som er dokumenteret fra samtaler med ledere i løbet af uge 11 og 12 2020.

Covid-19 er virkelighed for os alle og den berører alle. For mange af os handler det om at ændre på nogle vaner og leve på en anden måde end vi plejer. Men det handler også om at vi skal arbejde på andre måder end vi plejer. Det handler om, at vi kommer til at stå i andre dilemmaer, valg og overvejelser end vi plejer. Det gælder også i høj grad ledere i den offentlige sektor, der ikke kun i denne uge, men allerede i sidste uge har lagt alle kræfter i for at omstille organisationer og klargøre beredskab. Og de gør det godt. OG der er stadig svære dilemmaer for dem at stå i.

Her kan du blive klogere på nogle af de meget aktuelle dilemmaer som ledere i det offentlige står i her midt i en corona krise. Hvilke overvejelser gør de sig? Hvilke valg står de med? Hvilke muligheder har de?

BAGGRUND OG METODE

Etikos ønsker at bidrage til drøftelser og debat omkring de dilemmaer, som ledere i det offentlige dagligt konfronteres med i denne undtagelsestid.

Åbenhed, gennemsigtighed og nuanceret dialog er helt afgørende for ledernes dømmekraft, når de står med ansvaret for at træffe afgørende beslutninger i hverdagen.

Etikos taler lige nu dagligt med ledere i den offentlige sektor om de dilemmaer, som de står med.

I dette paper har vi udvalgt og sammenfattet fire aktuelle og efter vores vurdering udbredte dilemmaer, som er dokumenteret fra samtaler med ledere i løbet af uge 11 og 12 2020

DILEMMA 1: ”Ekstrem topstyring”

Der går fuldstændig topstyring i den hos os. Begrundelsen er, at situationen gør dette nødvendigt. Men det gør bare noget ved vores ledelsessamarbejde og tilliden i organisationen. I går modtog vi f.eks. over mail beskeden om, hvordan alle bør kunne træde til, også i funktioner de ikke har kompetencer til. Og at der forventes fuld loyalitet fra alle uden at stille spørgsmål. Det er en form for styring, vi ikke er vant til, og som vi normalt bryster os af ikke at praktisere. Det opleves både som manglende åbenhed omkring beslutninger, og som en undergraving af et årelangt fokus på decentral ledelse og ansvar hos den enkelte leder.

 

LEDERENS OVERVEJELSER

 • På den ene side kan man argumentere for, at denne topstyring kan være nødvendig: Situationens alvor kræver at svære beslutninger skal træffes hurtigt uden tid til diskussion og redegørelse
 • På den anden side kan det få alvorlige konsekvenser for både samarbejde, sammenhængskraft og tillid i organisationen, hvis alle gængse ledelsesprincipper sættes helt over styr. Og man kan spørge sig selv, hvordan det f.eks. vil påvirke vores kriseberedskab

DILEMMA 2: ”Hvad er legitim sygemeldingsgrund?”

I vores organisation hjælper vi både borgere, som er i målgruppen for særligt udsatte for den nye coronavirus, og borgere som ikke er. Vi har diskuteret på flere ledermøder, hvilken praksis vi bør have i forhold til sygemeldinger. Hvor grænsen mere præcist går, og om medarbejdere ved små symptomer på forkølelse bør blive hjemme. Beslutningen er blevet, at vi indtil videre fortsætter med almindelig praksis, dvs. at medarbejdere kommer på arbejde, også hvis de føler sig lidt småforkølede. Fordi det fuldstændig vil lægge organisationen ned, hvis alle med lidt ondt i halsen bliver hjemme. Denne beslutning kan selvfølgelig ændres, hvis sygdommen konstateres hos os. Det er ikke en beslutning, som alle har været enige i, heller ikke selvom vi selvfølgelig indskærper alle retningslinjer for, hvordan man sundhedsmæssigt skal begå sig på arbejdspladsen. 

LEDERENS OVERVEJELSER:

 • På den ene side er der ingen tvivl om, at mange sygemeldinger på baggrund af småforkølelse ville få alvorlige konsekvenser hos os. Ikke bare i forhold til hænder til at løse opgaven, men også i forhold til hvilke hænder der løser opgaven. Vi har borgere, som kræver helt særlige kompetencer, og hvor der kan være store risici forbundet med at de ikke får kvalificeret hjælp, både for dem selv og for personalet
 • På den anden side er der helt klart en bekymring for, om vi utilsigtet kommer til at sprede smitten og bringe den ind i vores organisation. Vi har borgere, som er særligt udsatte, og det kunne blive alvorligt, hvis de fik sygdommen

DILEMMA 3: ”Løfte i flok versus faglig kvalitet”

De nye retningslinjer har påvirket afdelingerne på forskellige måder. Nogle tilbud er helt lukket ned, mens andre stadig kører med pressede ressourcer, fordi mange er sygemeldte. Vi bør sende medarbejdere derhen, hvor presset opstår. Og vi har fået etableret et omfattende kriseberedskab, hvis situationen udvikler sig til det værre. I praksis betyder det, at vi skal sende medarbejdere med en helt anden faglig baggrund over på områder, som de ikke har kendskab eller kompetencer til. Hvis fagligheden ikke er på plads, hvad kommer det stå til at betyde for måden, opgaven bliver løst på? Og kan vi stå inde for det?

LEDERENS OVERVEJELSER:

 • På den ene side er det en undtagelsestid, og vi er nødt til at løfte i flok. Vi skal agere klogt og forsøge så godt som muligt at sikre, at kritiske opgaver løses af medarbejderne med de rette kompetencer, mens mindre kritiske opgaver til nød kan løses af andre
 • På den anden side kan det blive meget problematisk hos nogle borgere, hvis vi ikke kan garantere den faglige kvalitet. Det kan ramme både borgere og personalet, hvis ikke de rette kompetencer ved svære funktionsnedsættelser og komplekse forløb er på plads

DILEMMA 4: ”Al udvikling er sat på pause”

Alle projekter og strategier for fremtiden er sat i bero lige nu. Det hele handler om at sikre driften i hverdagen i en krisetid. Det er selvfølgelig ikke så underligt, men det fører til nogle alvorlige bekymringer for, hvad denne situation kommer til at betyde på længere sigt. Udviklingen i vores organisation er jo ikke bare en luksus, det er faktisk tvingende nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal kunne levere den kvalitet, som samfundet forventer.

 

LEDERENS OVERVEJELSER:

 • På den ene side, så bør driften komme først, når vi står med en akut trussel mod borgernes sundhed og en meget usikker situation i forhold til arbejdskraft. Her bliver udvikling en KAN-opgave, frem for en SKAL-opgave
 • På den anden side, så kan det blive en skyde-sig-selv-i-foden taktik, hvis vi ikke også prioriterer udvikling og ser frem mod en tid, hvor vi ikke længere er ramt af corona. Der er stor risiko for, at vi bliver slået flere år tilbage

ET STÆRKT LEDELSESVÆRKTØJ TIL DILEMMAHÅNDTERING

Competing Values Framework bliver mere og mere udbredt i ledelsestænkningen i offentlige organisationer. Det er både en ledelsesteori og et redskab, som netop egner sig særligt godt til håndteringen af ledelsesdilemmaer.

Billedet til denne artikel er Etikos’ udgave, hvor grundlæggende etiske perspektiver fremhæves, og hvor kerneopgaven placeres i midten. Arbejdet med dilemmaer styrkes ved at dykke ned i de etiske perspektiver, og at et fokus på kerneopgaven sikrer en mere kvalificeret og professionel håndtering af dilemmaer. Du kan anvende redskabet til håndtering af aktuelle ledelsesdilemmaer med en enkel metode:

1) Refleksion

Belys i fællesskab dilemmaet ud fra de fire felters værdier og hensyn – hvad handler dilemmaet om?

2) Håndtering

Find i fællesskab frem til den afbalancerede måde at håndtere dilemmaet på, hvor balancen mellem de fire felter nøje overvejes, og hvor blikket fastholdes på kerneopgaven som det centrale hensyn.

Etikos på DenOffentlige.dk Etikos har siden 2006 hjulpet organisationer over hele landet med at sætte etik på dagsordenen. Vi besidder en stor diversitet i Etikos, hvilket betyder, at vi kan anskue, forstå og udvikle organ...
Aktivitet: Artikler: 18 | Kompetenceområder: 4

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.