EU-landene skal levere på deres løfter om lige vilkår for virksomheder

Tiden er kommet til at levere på de løfter, vi har givet hinanden i Bruxelles og i samarbejde sørge for, at vedtagne regler bliver fulgt til dørs i alle medlemslande til gavn for vores virksomheder.

I EU har vi i fællesskab udarbejdet et sæt regler, der skal skabe rammerne for et velfungerende indre marked. De er blevet forhandlet i Bruxelles mellem de tre institutioner, der er blevet indgået kompromisser, og resultaterne er udtryk for noget som både Europa-Parlamentet, Kommissionen og medlemsstaterne kan stå indenfor. Det at der skabes fælles regler er generelt set en kæmpe fordel for dansk erhvervsliv – uanset at der kan være enkelte regler, som vi ikke støtter op om. Det at vi har fælles regler - og dermed et indre marked, hvor vi kan handle så gnidningsfrit og sikkert med hinanden som muligt - skaber enorm værdi for Europa og europæere – herunder Danmark. 

Desværre ser vi meget ofte, at de regler, der er blevet indgået aftaler om i Bruxelles, implementeres og håndhæves så forskelligt, når de når ud til de forskellige hovedstæder, at hele pointen med at lave fælles regler går i vasken. Det er utroligt ærgerligt, når vi nu politisk er blevet enige om at gøre tingene på én bestemt måde. I nogle tilfælde er det naturligvis bevidst eller et resultat af forskellige niveauer af ressourcer og forskellige prioriteringer, men i mange tilfælde er der også tale om rent tekniske forskelle, som opstår fordi de nationale myndigheder ikke taler nok sammen om, hvordan de hver især implementerer og efterfølgende håndhæver.

Europabevægelsen Blog

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere på DenOffentlige. Se andre indlæg her

Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde til at styrke debatten om EU.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning

Dansk Erhverv mener, at der er et meget stort uudnyttet potentiale i at følge samarbejdet helt til dørs og sikre mere ensartet implementering og håndhævelse. Forskellighederne fragmenterer det indre marked og medfører ikke alene ulige konkurrencevilkår for virksomhederne, men også forskellige niveauer af bl.a. beskyttelse af forbrugere og virksomheder i medlemslandene. Vi bør ikke stille os tilfreds med denne situation, og Dansk Erhverv opfordrer derfor til, at der kommer langt større fokus på dette både fra Kommissionens og de nationale myndigheders side.

Konkret anbefaler vi, at der fremadrettet, hver gang en lov vedtages i Bruxelles, også nedsættes implementerings- og håndhævelsesgrupper, som skal mødes regelmæssigt for at drøfte, hvordan landenes myndigheder hvert især har påtænkt at implementere den pågældende lovgivning og efterfølgende kan udveksle erfaringer og koordinerer indsatserne omkring håndhævelse. Der bør også organiseres fælles træning for myndighederne i medlemsstaterne. Sådanne samarbejder findes allerede på nogle områder og har været succesfulde, men der er behov for meget mere. Derudover så vi også gerne, at Kommissionen i endnu højere grad og endnu hurtigere fulgte op overfor medlemslande, der ikke implementerer lovgivning, eller som implementerer den mangelfuldt. Det kan ikke nytte noget, at nogle lande ikke følger op på de aftaler, som de selv har været med til at indgå i Bruxelles. 

Samtidig er der i stigende grad behov for at sikre kontrol med varer, der kommer ind på det indre marked direkte til forbrugerne fra tredjelande. Den massive stigning i e-handelen har gjort denne udfordring meget aktuel, og den mangelfulde kontrol med momsbetaling, produktsikkerhed og forbrugerbeskyttelse betyder, at europæiske virksomheder udsættes for en unfair konkurrence, og at vores forbrugere udsættes for risici. Når vi nu sammen har udarbejdet vidtgående regler på disse områder, er det simpelthen for dumt ikke at håndhæve dem - også overfor vores konkurrenter fra tredjelande. Det er nødvendigt, hvis vi skal opnå de positive effekter, som reglerne var tiltænkt at bibringe virksomhederne, forbrugerne og miljøet. 

EU er et fantastisk og ambitiøst projekt. Vi er kommet rigtig langt og har sammen udarbejdet et regelsæt, der nok kan blive bedre, men som reelt danner rammerne for et indre marked. Nu er tiden kommet til at levere på de løfter, vi har givet hinanden i Bruxelles og i samarbejde sørge for, at regelsættet bliver overholdt. Lad os først og fremmest fokusere på det, før vi bygger ovenpå og udvider regelsættet yderligere.

Emneord: Europabevægelsen
Europabevægelsen på DenOffentlige.dk I Europabevægelsen mener vi, det er afgørende, at Danmark deltager helhjertet i det europæiske samarbejde, for i fællesskab står vi stærkest. Danmark skal være med til at finde de fælles løsninge...
Aktivitet: Artikler: 104 | Events: 2 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også