Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Danmark sagsøger EU

Europa

18/01/2023

Jens Asbjørn Bøgen

Vil have annulleret direktiv, der trådte i kraft i november.

Der er lagt op til et retsopgør af de større.

Danmark har nemlig lagt sag an mod EU, fordi regeringen vil have annulleret et bestemt direktiv.

Helt konkret handler det om det såkaldte mindstelønsdirektiv, som danske politikere mener er i strid med den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler sig frem til rammerne og forholdene på arbejdsmarkedet.

Men det nye direktiv, som trådte i kraft i november 2022, skal implementeres af medlemslandene inden for to år, og derfor har regeringen nu anlagt et annullationssøgsmål mod både Europa-Parlamentet og Europarådet.

I en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet står der:

Med præsentationen af regeringsgrundlaget den 14. december 2022 offentliggjorde regeringen, at der var taget beslutning om at få prøvet mindstelønsdirektivet ved EU-Domstolen.

På denne baggrund har regeringen den 18. januar 2023 anlagt et annullationssøgsmål mod Europa-Parlamentet og Rådet med påstand om annullation af mindstelønsdirektivet.

Efter anlæggelsen af søgsmålet skal Europa-Parlamentet og Rådet inden for to måneder efter forkyndelsen af den danske stævning afgive svarskrift, hvorefter Kommissionen og de øvrige medlemsstater vil få mulighed for at gå ind i sagen til støtte for enten Danmark eller Europa-Parlamentet og Rådet.

På nuværende tidspunkt kan det ikke siges præcist, hvornår EU-Domstolens dom kan forventes at foreligge, da det bl.a. afhænger af antallet af intervenerende medlemsstater.

En umiddelbar vurdering er dog, at processen kan tage op til to år.

EU’s mindstelønsdirektiv blev endeligt vedtaget den 4. oktober 2022 og trådte i kraft den 14. november 2022.

Medlemslandene skal inden for to år implementere direktivet. Medlemsstaterne skal gennemføre direktivet, selvom der kører en sag.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Regeringen har besluttet at anlægge et annullationssøgsmål ved EU-Domstolen for at få kendt EU's mindstelønsdirektiv ugyldigt. Regeringen, et bredt flertal i Folketinget og arbejdsmarkedets parter har været imod EU's direktiv om mindsteløn og har arbejdet tæt sammen under hele forhandlingsforløbet, ligesom fagbevægelsen og flere partier har opfordret til at anlægge annullationssøgsmål.

Det er vigtigt at holde fast i, at direktivet ikke pålægger Danmark at indføre mindsteløn. Men på trods af det, så er der tale om lovgivning uden fortilfælde, hvilket gør det til en helt principiel sag. Vi insisterer på, at løndannelsen skal ske i Danmark og ikke i EU. Regeringen har derfor besluttet, at EU-Domstolen skal vurdere sagen."

Mest Læste

Annonce