Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

EU-Parlamentet gør klar til at sagsøge Kommissionen for manglende handling

Europa

14/6/21 8:45

Theis

MEP’erne rettede ikke kun det kritiske blik mod regeringen i Belarus i denne uge. Også Kommissionen måtte høre for sine (manglende) handlinger. For hvis ikke de snart opfylder deres forpligtelser og håndhæver retsstatsmekanismen, så vil MEP’erne snart slæbe dem for EU-domstolen.

Retsstatsmekanismen er en ny regel, der trådte i kraft i år, som blev indført i forbindelse med forhandlingerne om EU's langsigtede budget. Mekanismen betyder, at EU kan stoppe med at give økonomisk støtte til lande, der ikke overholder de retsstatsprincipper, som EU bygger på. Det handler blandt andet om, at domstolene skal være frie og uafhængige. Det skal sikre, at EU’s midler ikke bliver misbrugt. 

Og det kan kun gå for langsomt, lød det blandt andet fra MEP Morten Løkkegaard (Renew) fra talerstolen i Strasbourg. Parlamentet opfordrede allerede tilbage i marts Kommissionen til at håndhæve retsstatsmekanismen. Dengang valgte Kommissionen at udsætte brugen af mekanismen, så de kunne udarbejde specifikke retningslinjer, og så de medlemslande, der ønskede det, kunne anfægte den ved EU-domstolen. Det gjorde Polen og Ungarn den 11. marts.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce