Foto: Shutterstock

EU-parlamentet og- rådet er enige: Nu står Danmark til at modtage næsten to milliarder

Europa

18/06/2021 11:01

Theis

Europa-Parlamentet og Rådet er nu enige om en samlet Brexit-reserve. Danmark står til at modtage næsten to milliarder kroner, som skal fordeles til fiskerierhvervet og øvrige erhverv. Minister ser frem til at drøfte udmøntningen med Folketingets partier.

Et stort skridt er taget mod en kompensation til det danske fiskerierhverv efter Brexit. EU-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige om en samlet Brexit-reserve, der sender næsten to milliarder kroner til Danmark. Over halvdelen modtager Danmark som følge af fiskeriinteresser i britisk farvand, mens den resterende del modtages som følge af Danmarks samhandel med Storbritannien.

Fiskeriminister Rasmus Prehn er først og fremmest glad for, at rammerne nu er sat, så der snart kan komme kompensation til fiskerierhvervet. Dog er der lidt skår i glæden.

”Dansk fiskeri står uden tvivl i en meget træls situation som følge af Brexit. Derfor er det godt, at EU nu sender to milliarder til Danmark, så erhvervet kan blive hjulpet videre. Dog er der lidt skår i glæden. For med midlerne følger en række krav, som jeg ved, fiskerierhvervet vil være skuffede over,” siger Rasmus Prehn.

EU’s statsstøtteregler gør nemlig, at det kun er nogle af midlerne, der kan gå til direkte kompensation for de tab, fiskerne har lidt som følge af Brexit. Midlerne kan desuden gå til forskellige ordninger, der tilpasser og videreudvikler erhvervet til en ny virkelighed. Det kan for eksempel være en oplægningsordning, en ophugningsordning, støtte til afsøgning af nye markeder eller andre tiltag, der hjælper erhvervet videre i en ny virkelighed. 

Det er nu op til regeringen med fiskeriminister Rasmus Prehn i spidsen og Folketingets partier at drøfte præcis, hvordan midlerne skal fordeles på fiskeriområdet.

”Nu kommer der trods alt en stor pose penge på næsten to milliarder kroner. Jeg ser derfor frem til at drøfte med de andre partier, hvordan vi hjælper fiskerne og lokalsamfundene bedst muligt videre efter Brexit,” siger Rasmus Prehn.

Forhandlingerne forventes at starte hurtigst muligt efter sommerferien, hvor også regeringen vil spille ud med sit forslag til udmøntningen. 

Tal og fakta:
Danmark står til at modtage 1,987 mia. kr. 
1,136 mia. kr. tildeles Danmark efter det såkaldte fiskerikriterie.
850,9 mio. kr. tildeles Danmark efter det såkaldte samhandelskriterie. 

Krav til midlerne:
Midlerne skal gå til tilpasning til forholdene efter Brexit. Det betyder, at der vil kunne ydes støtte til en strukturel tilpasning af flåden eller støtte til afsøgning af nye markeder til afsætning af fisk og fiskeprodukter.

Der skal være tydelig sammenhæng mellem støtten og Brexit. Det betyder, den tilpasning, der søges støttemidler til at gennemføre, sker som direkte konsekvens af Brexit.

Udmøntningen skal være inden for EUs almindelige regler, herunder særligt statsstøttereglerne. Det betyder, at EU Kommissionen skal godkende de nationale indsatser til udmøntningen af reserven og herunder sikre, at der ikke gives støtte, der strider imod de traktatfæstede regler om statsstøtte.

Midlerne skal udmøntes inden udgangen af 2023.

Mest Læste

Annonce