Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Forskelligt fra resten af EU: Danmark beholder særregel

Europa

19/5/21 9:11

Theis

Danmark har fået forlænget særregel, som sikrer mindre nitrit i kødprodukter på det danske marked end i resten af EU.

Danmark kan fortsat stille skrappere krav til indholdet af nitrit i kødprodukter på det danske marked end de kan i vores nabolande. EU-Kommissionen har netop forlænget en dansk særregel, som gør, at Danmark tillader markant mindre nitrit end resten af EU. I nogle produkter er indholdet næsten halveret i forhold til EU’s grænse.

Danmark er det eneste land i EU med en særregel for nitrit, men resten af EU er nu er gået i gang med en forhandling af lavere grænseværdier.

"Danmark har bevist, at man sagtens kan producere skinke og pølser uden nitrit i samme mængde, som det ellers er tilladt i EU. Det er godt, at resten af EU nu lader sig inspirere af Danmarks gode eksempel og arbejder for et reduceret nitritindhold," siger Henrik Dammand Nielsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen.

Gælder for alle kødprodukter

Særreglen gælder for alle kødprodukter på det danske marked. Også dem, der er produceret i udlandet. Nitrit bruges først og fremmest til at forhindre udviklingen af bakterier, der kan give botulisme – også kaldet pølseforgiftning. Det sker dog meget sjældent, at danskere rammes af botulisme, og når det sker, skyldes det ikke kød, men andre fødevarer som for eksempel krydderurter. 

Nitrit er et konserveringsmiddel, der bruges i forarbejdede kødprodukter som pølser og pålæg. Desuden har nitrit en farvende virkning, så kødet får en rødlig nuance.

Der er en risiko for, at nitrit omdannes til stoffer, som kan være kræftfremkaldende i en vis mængde. Derfor anbefaler både den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og DTU Fødevareinstituttet, at man bruger så lidt nitrit som muligt. Risikoen ved de kræftfremkaldende stoffer stiger i takt med mængden af tilsat nitrit.

Fakta om særreglen

  • Med den seneste forlængelse har Danmark nu yderligere tre år med særreglen. Den danske særregel er cirka 25 år gammel.
  • Danmark fik ved EF-domstolen i den såkaldte madsminkesag medhold i, at Kommissionen ikke havde taget skyldigt hensyn til disse videnskabelige udtalelser.
  • EU-Kommissionen har nu lagt op til at revidere EU’s grænseværdier for nitrit, og der er indledt forhandlinger med medlemslandene om lavere grænseværdier for nitrit.

Annonce