Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Stor handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien på plads

Europa

03/5/21 8:50

Theis

Nu er handels- og samarbejdsaftalen slået fast, dog med blandede reaktioner fra danske MEP'er.

Det var midt i julenat, da EU og Storbritannien blev enige om den handels- og samarbejdsaftale, der blandt andet skulle sikre, at varer fortsat kunne flyde mellem de to blokke efter nytår. Du kan måske huske dramaet omkring juleaften og de forhandlinger, der havde en hård deadline inden et potentielt pludseligt og hårdt brexit 1. januar 2021.

Sådan gik det som bekendt ikke. Men aftalen, der landede juleaften, var midlertidig og gjaldt kun frem til 30. april. Den manglede blandt andet stadig at blive gransket og godkendt af Europa-Parlamentet.

Det er den blevet nu. Onsdag godkendte et overvældende flertal i Parlamentet aftalen, der derfor kan træde permanent i kraft fra 1. maj.

Den overordnede aftale indeholder alt fra en nulkvote- og nultoldsaftale og garantier om fair konkurrenceregler til bestemmelser om fiskeri, forbrugersikkerhed, lufttrafik, energi og databeskyttelse.  

Blandede reaktioner fra de danske MEP’er

Selvom MEP’erne glædede sig over indholdet i aftalen, så var det hovedsagelig de ting, der ikke var en del af aftalen, der fyldte til debatten forud for vedtagelsen. Det gælder eksempelvis det fremtidige samarbejde om udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik.

Også freden på den irske ø bekymrer MEP’erne fremadrettet. Blandt andre Morten Løkkegaard (Renew), der appellerede til ”de kræfter i den britiske regering, der stadig måtte være modtagelige for fornuft” om at finde på løsninger, der kan nedtrappe konflikten.

Lignende strenge slog Morten Helveg (Renew) an, da han talte til debatten. Han beklagede, at det er helt almindelige mennesker, der vil mærke konsekvenserne ”af Boris Johnsons løgnagtige adfærd”.
Anderledes positive noter lød der fra Peter Kofod (ID). Selvom han beklagede, at ”EU har udviklet sig i en så dårlig retning, at flertallet af briterne betragter det som uattraktivt,” så glædede han sig på briternes vegne over deres nyfundne uafhængighed - som han også ønsker for Danmark.