Får dobbelt så meget som statsministeren, men får alligevel lønforhøjelse

Ifølge det undersøgende medie Journalista.dk kan generaldirektøren i Danmarks Radio se frem til en betragtelig lønforhøjelse.

Selvom Danmarks Radio efter eget udsagn har trængte kår på grund af de besparelser, som politikerne har tvunget statsmediet til, så er der stadig rum i økonomien til, at en af de højest lønnede i offentlig sammenhæng kan få lidt mere i godteposen. Det skriver Journalista.dk.
 
For mange er det nok svært at se det rimelige i, at Maria Rørbye Rønn skal tjene mere end dobbelt så meget som vores statsminister, men det er ikke desto mindre fakta. Gennem de sidste år, har generaldirektøren fået lønstigninger, der er de færreste forundt. Og de lønstigninger ser ud til at fortsætte.
 
Således kan Maria Rørbye Rønn se frem til en lønstigning på 55.248 kroner i 2020 sammenlignet med 2019, hvilket for langt de fleste lønmodtagere ville skæppe godt i kassen. Sammenholdes beløbet med generaldirektørens samlede løn, er stigningen ikke helt så exorbitant. Generaldirektørens løn beløber sig ifølge Journalista.dk til 311.997,69 kroner per måned. Maria Rønn Rørbye får dermed mere om måneden end flere offentligt ansatte får om året. 
 
Med lønforhøjelsen kan Danmarks Radios generaldirektør se frem til en årsløn på 3.790.599 kroner i 2020. 
 
Den i offentlig sammenhæng abnorm høje løn og lønstigning skal ses i lyset af de spareplaner, der endte med en reducering af flow-tv med 22.500 timer i 2020. I starten af 2020 var generaldirektøren ude med en krads kritik af politikerne for at bruge sparekniven hos DR. Her udtalte hun, at "politikere, der ønsker at spare på public service, kan naturligvis gøre det. Men jeg håber, at man vil huske og stå på mål for de konsekvenser, som det får for dansk indhold." 
 
 
 
 

 

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.