'' Når politikerne ikke længere gider sidde begravet i timevis med kedelige sagsfremstillinger på rådhuset, tvinges også vi embedsmænd til at gentænke vores rolle. For hvordan kan vi allerbedst understøtte vores politikere i et nyt lokalt fællesskab? Og hvordan kan vi selv tage mere aktivt del heri? Det bliver den næste store opgave på vejen mod Assens Kommunity.''siger Rikke Berg, direktør for Innovation & Netværk, Assens Kommune

Farvel til kommunen og goddag til kommunity: Assens går helt nye veje

I Assens Kommunity løser lokale politikere, aktive borgere, foreninger og virksomheder problemer sammen, som regeringen, kommunen og markedet ikke i årevis har kunnet løfte selv. Eksempelvis etablering af bredbånd i flere tyndt befolkede områder. Læs om en ny form for ledelse, som praktiseres af Rikke Berg, direktør for Innovation & Netværk, Assens Kommune

Jeg ved godt, at fællesskab på engelsk staves med C. Men i Assens Kommune staver vi det med K for at signalere, at kommunen arbejder for et helt nyt fællesskab.


Det er ikke et fællesskab, der som i de første fusionsår efter kommunalreformen sigtede på den kommunale organisation og en vi-følelse mellem de mange medarbejdere. Det er et fællesskab, som er meget større, og som inkluderer både borgere, virksomheder, foreninger, kommunale medarbejdere og politikere i den geografiske enhed, som udgør Assens Kommune.

Hverdagens fællesskaber

I Assens Kommune tror vi simpelthen på, at et tæt samspil og et fælles ansvar hos de mange forskellige samarbejdsparter giver de bedste løsninger for alle. Kommunity er derfor ikke et højtideligt begreb til festlige lejligheder. Det er hverdagens mange og forskelligartede lokale fællesskaber, som tilsammen er meget større end summen af delene.

Kommunity er for eksempel skolehaven, der bruges i folkeskolens undervisning, men som ligger på plejehjemmets matrikel og passes af et ældrecenter, når skolen holder ferie. Det er også de grønne områder og legepladsen i villakvarteret, der vedligeholdes af kvarterets ældre, men friske og rørige mænd, med materialer fra kommunens entreprenørgård. Kommunity er by-ambassadører, der sammen med lokalområdets ejendomsmæglere markedsfører deres lokalområde overfor potentielle tilflyttere og byder nye tilflyttere velkommen.

                                Læs mere i debatten om lokaldemokratiets fremtid

Politisk ledelse af fællesskaber

Assens Kommunity indebærer nye roller for medarbejdere, borgere og  virksomheder – men først og fremmest stiller det nye og andre krav til lokalpolitikernes rolle. For det er uden tvivl dem, der skal føre an i forandringsprocessen på vejen mod det nye, store fællesskab.

Men hvordan er det lige, man leder et fællesskab, når man ikke kan hente demokratisk legitimitet i sin myndige autoritet eller i færdige serviceprodukter på hylderne? Og hvordan kan man skabe opbakning til sin politik i et fællesskab, som er meget større end byrådets?


I et Kommunity er der ikke megen hjælp at hente i klassiske politiske ledelsesredskaber, såsom dagsordenkontrol, intern allianceskabelse, parti-politisk købslåen og programimplementering. For det er redskaber, som har størst virkning i de mørke mødelokaler, hvor politikerne enten mødes med hinanden eller med kommunens embedsmænd. Ikke en eneste borger, forening eller virksomhed aktiveres og tager medansvar dér.

Ud af mødelokalerne og ud i lokalsamfundet

Politikerne må ud af mødelokalerne og i stedet for bruge mange flere kræfter dér, hvor borgerne er. Og heldigvis findes der da andre politiske ledelsesredskaber, som er vældig effektive, når de tages i brug i lokalsamfundet.

Redskaber som politisk kommunikation og politikformulering er gode til at dagsordensætte vigtige temaer for lokalområdets udvikling og understøtte den kollektive identitet blandt borgerne. Og redskabet ekstern allianceskabelse kan bruges til at facilitere, at borgerne og de andre samarbejdsparter bringes sammen i de relevante netværk, og at deres forskellige ressourcer aktiveres, kobles sammen og finder udtryk i nye løsninger på de udfordringer, som lokalområdet har.


I Assens Kommunity har politikerne på den måde eksempelvis været i stand til sammen med borgere og virksomheder at mobilisere et samarbejde om etablering af bredbånd i flere tyndt befolkede områder. Det som regeringen, kommunen og markedet ikke i årevis har kunnet løfte selv, har hundredevis af aktive borgere, lokale foreninger, virksomheder og lokale politikere nu gjort sammen.   

Embedsmænd skal genopfinde deres rolle

Når politikerne ikke længere gider sidde begravet i timevis med kedelige sagsfremstillinger på rådhuset, tvinges også vi embedsmænd til at gentænke vores rolle. For hvordan kan vi allerbedst understøtte vores politikere i et nyt lokalt fællesskab? Og hvordan kan vi selv tage mere aktivt del heri? Det bliver den næste store opgave på vejen mod Assens Kommunity.

Vi giver Stafetten videre til…

Skanderborg Kommune som med deres Kommunen 3.0 har arbejdet på at udvikle dels det politiske lederskab og dels det aktive medborgerskab igennem et stykke tid. Hvad betyder dette for embedsmandsrollen i Skanderborg Kommune? Understøtter de deres politikere på en ny og anderledes måde, end i Kommunen 2.0? Og kigger de nu efter nogle helt andre kompetencer end før, når de rekrutterer ledende embedsmænd?    

Emneord: Assens Kommune, Rikke Berg, Kommunal kommunikation, Kommunikation, Digital post, Innovation, Lokalpolitikernes arbejdsvilkår, Politisk ledelse, Kommunity, Offentlig ledelse
Kommunikation i kommunerne på DenOffentlige.dk Hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser finder strategisk kommunikation sted i kommunerne? Det sætter DenOffentlige.dk skarpt fokus på med blogstafetten Kommunikation i kommunerne....
Aktivitet: Artikler: 21 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 13.04.15 Jannet Nygaard
  Unge anbragte i Danmark

  Kunne godt tænke mig mere åbenhed omkring UNGE ANBRAGTE i Danmark... IKKE de voksnes stemmer, men de unges- dem, der ikke bliver hørt. Et par friske journalister, der kunne tage ud i marken og TALE med de her unge ? Altså, nu kan I jo ikke rejse landet tyndt, men det kunne være mega nice at høre nogen unge tale og fortælle.. fra f.eks. det omtalte SOLHAVEN Opholdssted ;)

 • 09.04.15 Rikke Berg
  Lokalpolitikere er administrative amatører, men demokratiske eksperter

  Kære Morten.

  Tak for roser og refleksion!Borgerbudgettering er bestemt et blandt flere virkemidler, vi kan bruge i arbejdet med at udvikle Assens Kommunity. Vores faste, stående udvalg for Innovation og Medborgerskab har derfor også bevilget en budgetramme til at forsøge os med det i år - i første omgang med fokus på de unge's engagement og prioritering. Vi kalder det et "Ungebudget".

  Men i min optik er det kun et af flere virkemidler, der må anvendes for at lokalpolitikernes spidskompetence, nemlig den demokratiske dialog med borgerne, kan få lov til at komme helt til sin ret.

  Derfor må vi embedsmænd også for alvor ændre vores rolle og vante metoder til samspillet med politikerne, hvis vi skal lykkes med det nye fællesskab, Kommunity.

  Vi har de politikere, vi fortjener. Så hvordan kan vi embedsmænd spille dem allerbedst?

  Venter spændt på at høre et bud fra Skanderborg - og andre, som har gjort sig gode erfaringer.

 • 27.03.15 Morten Ronnenberg, Strategihuset
  Roller, legitimitet og borgerbudgettering

  Hej Rikke,
  Fremragende artikel og gode eksempler. Helt enig i at vi netop ser en bevægelse hen mod en ny rolle for lokalpolitikeren og dermed også for embedsmanden. Når du efterlyser redskaber, så har I måske overvejet, at benytte borgerbudgettering?

  Borgerbudgettering har netop sin styrke ved at løfte politikeren væk fra sagsbehandling på park-bænke-niveau og op til diskussionen af, hvilken kommune/-ty vi vil være. Når ellers man gør det rigtigt er det en af borgerbudgetterings dokumenterede styrker, at det skaber en meget stor grad af legitimitet for politikerne (og embedsmændene) når de har sluppet kontrollen over de små linjer for at vinde indflydelsen over den helt overordnede udvikling. Når borgerne kommer med i maskinrummet har de større tiltro til og forståelse for, hvad det er de laver på broen.
  Det giver naturligvis embedsmændene nogle udfordringer at "amatører" render rundt i maskinrummet, men det giver også en hel anden indsigt og ny viden om borgerne og ideer til nye typer løsninger. Men især giver breder det ansvaret ud og dermed får du ejerskab til løsninger og til kommunity.

  Glæder mig til at høre/læse om fortsættelsen i Assens.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også