Favrskov Forsyning klimasikrer Hammel By

Favrskov Forsyning har nu igangsat et større renoveringsarbejde af kloaknet og regnvandsbassiner i Hammel. Arbejdet sker som led i forsyningens kloakfornyelsesplan for Hammel By. Renoveringen skal blandt andet forbedre vandløbsforholdene samt sikre, at kloaksystem og regnvandsbassiner er klar til de klimaforandringer vi står overfor.

 
Alt tyder på, at forandringerne i klimaet vil medføre flere massive regnskyl og voldsomme skybrud. Derfor er det vigtigt, at vores kloaksystem og regnvandsbassiner er rustet til at håndtere de store mængder regnvand, så byens gader ikke bliver oversvømmet. Favrskov Forsyning har derfor valgt at sætte ekstra fokus på regnvandsudledningen til vandløb og søer, blandt andet ved at adskille regnvand og spildevand, hvor der i dag er et fællessystem. Det betyder, at regnvandet fremover løber ud i regnvandsbassiner og spildevandet ledes til renseanlæg.
 
De første spadestik er allerede taget i Hammel, hvor etableringen af en større regnvandsledning på Sallvej, Ny Tilemannsvej og Tilemannsvej er sat i gang. De nuværende regnvandsledninger er 700 mm i diameter, hvorimod de nye er op til 1200 mm. Formålet med at etablere en større regnvandsledning, er at sikre, at kloaksystemet bedre kan klare de regnmængder, der kommer i fremtiden.
 
Når regnvandet strømmer igennem kloakken, løber det ud i regnvandsbassiner, der opmagasinerer og renser en del af regnvandet, inden det ledes videre ud i et vandløb. For at kunne leve op til Favrskov Kommunes miljøkrav til udledning af regnvandet, og for at kunne håndtere den større mængde regn, er det ligeledes nødvendigt at renovere en række regnvandsbassiner i Hammel By. Det drejer sig om bassinet på Sallvej, der skal renses op, samt to bassiner i Slugten, der skal renoveres. Især det ene bassin i Slugten kræver et større indsats.
 
- For at bassinet i Slugten kan overholde kommunens miljøkrav, er det nødvendigt at udvide bassinet i Slugten. Bassinet kan i dag rumme ca. 650m3 vand, hvorimod det fremtidige bassin skal have en vandvolumen på ca. 3.330 m3. Det betyder, at der vil der komme et mere jævnt regnvandsudløb til Hammel Bæk, hvilket vil medføre at bækken bedre kan opnå målsætningen om en god økologisk tilstand, fortæller Peter Dyhre, projektkoordinator i Favrskov Forsyning.
 
Tæt dialog med borgerne
 
Området omkring regnvandsbassinet i Slugten er meget benyttet af beboere, børn og dagplejere. Det bliver blandt andet brugt til Sankt Hans og om vinteren benyttes kælkebakken flittigt. For at sikre, at Slugten også fremover bliver et attraktivt grønt samlingspunkt for området, har forsyningen været i tæt dialog med beboerne.
 
- For os er det meget vigtigt tilpasse bassinet i området, så arealet omkring bassinet fremstår rekreativt og attraktivt for beboerne. Derfor har vi valgt at inddrage borgerne i
projektet, så de har mulighed for at komme med deres idéer, ønsker og holdninger. Vi har blandt afholdt et borgermøde og efterfølgende været i tæt dialog med en arbejdsgruppe
bestående af fem borgerrepræsentanter, siger Peter Dyhre.
 
Normalt udvides regnvandsbassiner, så de får flade skråninger og uden hegn. Men for at sikre, at der fortsat er plads til kælkebakke og andre aktiviteter, bliver bassinet i dette tilfælde udvidet i dybden. Derfor sætter Favrskov Forsyning et hegn rundt om hele bassinet, for at opretholde de sikkerhedsmæssige foranstaltninger. På alle arealer omkring bassinet bliver der sået græs, så der bliver rig mulighed for spil, leg og afslapning. Slugtens legeredskaber og øvrige opholdsarealer bevares, og der vil være mulighed for at gå rundt om bassinet på en 2 m bred sti magen til de øvrige stier i området.
 
Et projekt i flere etaper
 
Favrskov Forsynings kloakfornyelsesplan strækker sig over flere etaper. Det igangværende projekt bliver udført i perioden fra september til februar 2014. Projektet kan muligvis berøre trafikken på Sallvej, Tilemannsvej og Ny Tilemannsvej. Tilbage i 2010 blev forsyningens ledninger fra Sallvej ned igennem Slugten til regnvandsbassinet i Slugten renoveret, ved at lægge et nyt rør indeni det gamle. Sidste etape vil omfatte renovering af regnvandsbassinet på Bredefeltvej ved Hammel Idrætscenter, hvilket forventes udført i 2015. Herefter vil kloaknettet og regnvandsbassinerne i Hammel By opfylde Favrskov Kommunes miljømæssige krav og samtidig være delvist rustet til de fremtidige klimaændringer. Kloakfornyelsesarbejdet bliver udført i tæt samarbejde med Favrskov Kommunes planafdeling og miljøafdeling.
 
Du kan læse mere om projektet på www.favrskovforsyning.dk
 
 
Emneord: Miljø, Regnvand, Kloaknet, Klimaforandringer, Regnvandsbassiner
Favrskov Kommune på DenOffentlige.dk Favrskov Kommune
Aktivitet: Artikler: 14 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 17.12.14 Politik
  Danmarks varmeste år

  Klimaændringerne er en realitet: 2014 bliver uden sammenligning Danmarks varmeste år nogensinde. Temperaturen bryder igennem den magiske grænse på 10 grader i gennemsnit.

 • 29.10.14
  EU arbejder: Lossepladser skal begraves

  Alle EU-lande mister i dag en masse værdier, fordi affald ligger på lossepladser eller brændes af. Det vil Kommissionen gøre op med i et nyt affalds-forslag, som EU´s miljøministre behandler.

 • 27.10.14 Bæredygtighed
  Verden venter på klimarapport fra København

  I denne uge samles 600 internationale klimaforskere og delegerede i Danmark. De skal sætte de sidste punktummer i den femte rapport fra FN’s klimapanel IPCC om klimaets tilstand. En rapport, som ifølge klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen bliver afgørende for forhandlingerne om en global klimaaftale i Paris i 2015

 • 27.10.14 Infrastruktur
  Ekstreme oversvømmelser vil ske langt oftere i fremtiden

  Flere, større og hyppigere oversvømmelser og nogle af Europas højeste skadesomkostninger. Ny rapport giver for første gang overblik for konsekvenserne for Danmark ved et ændret klima.

 • 09.10.14 Bæredygtighed
  Partnerskab med landbruget om en grøn omstilling

  Mere bæredygtighed i landbruget – sådan lyder overskriften på en ny kampagne, som Aalborg Kommune lancerer i Halkær i uge 43. Kampagnen indeholder målrettet tilsyn med 20-25 landbrug, der får hjælp til at arbejde med bæredygtig udvikling inden for natur- og miljøområdet.