Finanslov 2018: Her er alle aftalepunkter

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om finansloven for 2018. Aftaleparterne er enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:

Følg spillet om finanslov 2018 på temasiden

Vi har oprettet en tema-side, der samler alle relevante historier om Finanslov 2018. Find den her.

Bedre sundhed
- Akutlægehelikopter - Kort responstid i hele Danmark
- Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
- Trygge rammer for børn med livstruende sygdom
- Strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet
- Styrket indsats mod antibiotikaresistens
- Ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet
- Videreførelse af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen
- Frit valg for genoptræning
- Data og digitalisering på sundheds- og ældreområdet
- Styrket forskning i immunterapi
- Styrket forskning i alternativ behandling
- Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine
- Bedre muligheder for at opkræve betaling fra tredjelandsborgere
- Fællesregionalt center for akut videotolkning
- Sundhedspulje
 
Styrket ældrepleje
- Bedre vilkår for ældre
- Bedre indsats mod sygefravær
- Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen
- Aflastning af pårørende
- En værdig død
- Forsøgsordning på ældreområdet
 
Udlændinge
- Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser
- Skærpet indsats mod svig
- Fokus på tilbagevenden til hjemlandet
- Bedre og mere effektiv udsendelse
- Udvisning af kriminelle udlændinge
- Styrket nærområdeindsats
- Lufthavnstilsyn
 
Tryghed og sikkerhed
- Styrkelse af politiet
- Strafskærpelser for grov vold mv.
- Styrkelse af PETs rådgivningsindsats
- Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol
- Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse
- Styrket grænsekontrol
- Øget indsats mod bandekriminalitet
- Karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle
- Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder
- National strategi for cyber- og informationssikkerhed
- Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet
- Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af truede arter
 
Skatteinitiativer
- Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes
- Skatten på fri telefon fjernes
- En permanent BoligJobordning
 
Infrastruktur
- Udvidelse af motorvej på Vestfyn og takstnedsættelse på Storebælt
- VVM-undersøgelse af E45
- Hastighedsopgraderinger til 90 km/t og 130 km/t
- Pulje til støjbekæmpelse
- Investeringer i jernbanen
- Fremskudt havn ved Tårs
- Udvidelse af Søby Havn
- Pulje til mindre initiativer på transportområdet
 
Et bedre skattevæsen
- Styrkelse af skattevæsenet
- Kontrol og vejledning
 
Fair og lige konkurrence på arbejdsmarkedet
- Videreførsel af den fælles myndighedsindsats
- Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT
- Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet
- Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser
- Systematisk videnopsamling
- EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet
 
Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse
- Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet
 
Styrkelse af dansk kulturarv
- Styrkelse af dansk kulturarv
- Vikingeskibsmuseum
 
Uddannelse
- Styrkede erhvervsuddannelser
- Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar
- Fremrykning af FGU-ydelse til produktionsskoleelever
 
Grønland og Færøerne
- Konkrete initiativer vedr. Grønland og Færøerne
 
Øvrige initiativer
- Grøn naturpulje
- Kystbeskyttelse
- Dyrevelfærdspulje til foreninger
- Dyrenes vagtcentral
- Økologisk landbrug
- Retsområdet i Grønland
- Sorgorlov
- Lokale initiativer
- Øvrige initiativer
 
Finansiering
- Udmøntning af centrale reserver
 
Emneord: Finanslov 2018, 131217
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også