Finansministeriet

Finansministeriet

Christiansborgslotsplads 1, 1218 København K

Telefon: 3392 3333 Website: www.fm.dk E-mail:

Finansministeriet

Blogs

 • Finansministeriet: Derfor skal vi have ny markroøkonomisk model
  10.02.17 Ledelse

  Udviklingen af en ny makromodel til ministerierne vil tage nogle år. I forbindelse med oprettelsen af arbejdsgruppen, vil vi gerne fortælle nærmere om projektets baggrund og formål. Dette skal også ses i lyset af, at ministeriernes regneprincipper og modelanvendelse løbende er et emne i den offentlige debat. Den interesse er vi glade for – og vi vil gerne bidrage til, at debatten foregår på et fuldt oplyst grundlag.

Artikler

 • Ny aftale baner vejen for billigere og sikrere biler
  22.09.17 Infrastruktur

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler.

 • OK15: Enighed om overenskomster for statens ca. 185.000 ansatte
  09.02.15 Ledelse

  Finansminister Bjarne Corydon er i dag nået til enighed med Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Akademikerne om nye overenskomster på statens område.

 • Aftale om finanslov 2015: Et stærkere fællesskab, et tryggere arbejdsmarked og mere sundhed
  13.11.14 Velfærd

  Regeringen har i dag indgået en aftale med SF og Enhedslisten om finansloven for 2015.

 • Oversigt over økonomiske regneprincipper
  23.11.12

  I lyset af de seneste uger og måneders debat om økonomiske regneprincipper, har Finansministeriet samlet en oversigt over de vigtigste regnemetoder og modeller, der anvendes i ministeriet. Finansministeren mener, at oversigten vil sikre, at den økonomiske debat sker på et mere oplyst grundlag.

 • Mindre papir i det offentlige og bedre velfærd
  20.11.12

  Frem mod 2015 bliver det offentlige Danmark mere digitalt, og det vil spare samfundet for mange skattekroner og give borgerne ny og bedre service. Digitaliseringen betyder konkret, at danskerne fra 1. december er forpligtet til at benytte en række offentlige selvbetjeningsløsninger, når de fx bestiller sundhedskort, melder flytning eller skriver op til skole eller vuggestue.

 • Finanslovsforslag 2013: På vej mod et stærkere danmark
  27.08.12

  Indledningen fra Regeringens Finanslovforslaget 2013: Regeringsgrundlaget markerer et klart kursskifte for Danmark, og regeringen tog med finansloven for 2012 de første skrift til at indfri ambitionerne i regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen.

 • Hovedelementer på finanslovforslaget for 2013
  27.08.12

  Se hovedelementerne som fremstillet af Finansministeriet i finanslovforslaget her. Investeringer i vækst og beskæftigelse * Ny Storstrømsbro. Regeringen ønsker at etablere en ny dobbeltsporet jernbanebro, inkl. vejforbindelse og cykelsti, over Storstrømmen. Regeringen foreslår at afsætte i alt 3,9 mia. kr. over de kommende år fra Infrastrukturfonden til anlæg af en ny bro.

 • Rammeaftale om en skattereform Nyt
  22.06.12

  Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der skaber ny vækst og flere job, og som sikrer, at man får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager både til en hurtigere genopretning af beskæftigelsen efter krisen og til at øge vækst. På længere sigt er effekten af reformen en øget beskæftigelse svarende til ca. 15.000 fuldtidsbeskæftigede.

 • Bilag til kommuneaftalen: Digitalisering og velfærdsteknologi
  10.06.12

  Bilag 2 Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer. I forlængelse af digitaliseringsstrategien igangsættes endvidere udarbejdelsen af en digitaliseringsreform af velfærdsområderne frem mod økonomiforhandlingerne for 2014. Regeringen, KL og Danske Regioner samarbejder om at realisere denne målsætning.

 • Hovedelementer i kommuneaftalen
  10.06.12

  Aftale om kommunernes økonomi for 2013 indeholder følgende hovedelementer: En grøn aftale Enighed om af ambitiøs klimatilpasningsindsats, der sikrer klare rammer og nye værktøjer til kommunerne for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne: * Kommunerne løfter investeringer i klimatilpasning af spildevands-området med 2,5 mia. kr. i 2013.

 • Hovedelementer i regionsaftalen
  09.06.12

  Ny prioritering på sundhedsområdet med nye rettigheder Sundhedsområdet udgør et centralt prioriteringsområde for regeringen. I lyset af de snævre økonomiske rammer for den offentlige økonomi er der fundet midler til en væsentlig udvidelse af sundhedsområdet. * Med 670 mio. kr. giver aftalen mulighed for en aktivitetsvækst på 3 pct. i sygehusvæsenet til mere og bedre behandling.

 • Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan
  29.05.12

  Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d. 2. maj ”Befolkningsfremskrivning 2012”. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen af grundlaget 2020-planen ”Danmark i arbejde”. Dette notat præsenterer en opdateret 2020-fremskrivning, hvor den ny befolkningsprognose er indarbejdet.

 • Her er kommissoriet til trepartsforhandling
  24.05.12

  Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag i kølvandet på den finansielle krise. Faldet i produktionen har været større end i mange andre lande, og et meget betydeligt antal fuldtidsjob er tabt i den private sektor, siden krisen satte ind.

Navne

Cases

Pressemeddelelser

 • Staten står klar med 4,25 milliarder kroner til SAS
  01.07.20 Erhvervsliv

  Den danske stat bakker op om planen for rekapitaliseringen af SAS og er klar til at bidrage med op til 6 mia. SEK for at sikre, at SAS også vil være operationel efter COVID-19-krisen.

 • Staten vil have ejerskab over nødlidende virksomheder
  12.06.20 Erhvervsliv

  Dansk økonomi og danske virksomheder står i en ekstraordinær situation som følge af COVID-19. Selv om samfundet er i gang med at komme sig oven på sundhedskrisen, er mange virksomheder fortsat afhængige af udviklingen i verden omkring os. Derfor er der behov for at tænke langsigtet og nyt, så Danmark også er klar til at håndtere en næste fase af økonomiske udfordringer.

 • Lønkompensationsordningen skal udfases
  08.06.20 Politik

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • Så meget har regeringen sparet på konsulenter
  02.06.20 Politik

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • Regeringen indgår aftaler med KL og Danske Regioner om tiltag som skal understøtte dansk økonomi
  27.03.20 Politik

  Med aftalerne er der enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020. Samtidig er der enighed om en række tiltag der skal medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige.

 • Fire nye initiativer skal holde hånden under danske arbejdspladser
  13.03.20 Politik

  Regeringen offentliggør nye initiativer, der skal bidrage til at holde hånden under danske arbejdspladser.

 • COVID-19: Regeringen iværksætter en række initiativer som hjælp for dansk økonomi
  11.03.20 Politik

  Regeringen offentliggjorde tirsdag tre initiativer, der skal hjælpe med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronavirus allerede har og vil kunne få. Initiativerne er rettet mod både de virksomheder, der allerede nu oplever negative økonomiske konsekvenser, og mod mere generelt at holde hånden under dansk økonomi i en vanskelig situation.

 • Ny opgørelse: 5.500 statslige arbejdspladser er nu flyttet
  30.04.19 Infrastruktur

  Mere end 5.500 statslige arbejdspladser er nu etableret uden for eller flyttet fra Københavnsområdet til andre dele af landet. Det viser en ny statusopgørelse fra regeringen.

 • Aftalen om satspuljen for 2019 er på plads
  13.11.18 Social

  Regeringen er sammen med forligspartierne bag satspuljen nået til enighed om udmøntningen af satspuljen for 2019. Hent overblik her.

 • Ny investeringsfond skal sætte skub i udbredelsen af digitale velfærdsløsninger
  23.10.18 Infrastruktur

  Regeringen vil etablere en ny investeringsfond, der skal bidrage til, at nye teknologier afprøves, og velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i kommuner og regioner til gavn for borgerne.

 • Ny national strategi skal gøre Danmark førende inden for kunstig intelligens
  23.10.18 Infrastruktur

  Ny national strategi skal gå på tværs af den offentlige og private sektor og sætte en fælles retning for igangværende og fremtidige initiativer inden for kunstig intelligens.

 • Finansministeriets analyse af beskæftigelsesindsatsen
  04.05.18 Velfærd

  Der er forskel på, hvor godt de forskellige redskaber i beskæftigelsesindsatsen virker. Det viser en ny analyse fra Finansministeriet.

 • Minister vil afskaffe unødvendige regler
  27.09.17 Politik

  Fra 1. oktober - 1. februar kan borgere, virksomheder og organisationer indmelde forslag til regler og dokumentationskrav, som de gerne vil have afskaffet, direkte til ministerierne.

 • Regeringen vil forebygge konkurser i ældreplejen
  03.09.17 Politik

  Med afsæt i et serviceeftersyn af lovgivningen på hjemmehjælpsområdet offentliggør regeringen et nyt udspil, der skal forebygge, at private hjemmeplejefirmaer går konkurs, og at ældre kommer i klemme.

 • Skattelettelser, jobfradrag og forsøg med socialt frikort: Her er regeringens forslag
  29.08.17 Politik

  Her er det væsentlige fra Regeringens forslag til nye reformer af skat og arbejdsmarked. Hent hele udspillet her.

 • Her er økonomiaftalen for regionerne i 2018
  07.06.17 Politik

  Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2018. Hent aftalen her.

 • Ny 2025-plan: Vækst og velstand kræver rettidig omhu
  30.05.17 Politik

  Dansk økonomi er i god fremgang, og vi skal udnytte de gode muligheder for at få endnu flere ind på arbejdsmarkedet, skriver regeringen i anledning af ny 2025-plan.

 • Regeringens tilbagetrækningsudspil: Flere år på arbejdsmarkedet
  30.05.17 Velfærd

  Det skal være mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet, og det skal kunne betale sig at spare op til pension. Sådan lyder hovedbudskaberne i regeringens tilbagetrækningsudspil.

 • Finansministeriet: Fælles løsninger skal give flere penge til kernevelfærd
  30.05.17 Velfærd

  Offentlige myndigheder skal i højere grad gå sammen om at løse administrative opgaver, så der kan frigives penge til kernevelfærd, skriver Finansministeriet i et nyt udspil, der skal nytænke opgaveløsningen i den offentlige sektor.

 • Sammenhængsreform: Regeringen vil modernisere den offentlige sektor
  04.04.17 Politik

  Regeringen nu arbejdet med at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. Reformen består af fire arbejdsspor. Hent oplægget her.

 • Danmark uden gæld i udenlandsk valuta for første gang siden 1834
  20.03.17 Politik

  Mandag den 20. marts afdrager Danmark sit sidste lån i udenlandsk valuta. Afviklingen af lånet på 1,5 milliarder US dollar betyder, at den danske stat ikke længere har gæld i andre valutaer end danske kroner. Det er første gang i mindst 183 år.

 • Her er Ledelseskommissionen: Allan Søgaard er formand
  15.03.17 Ledelse

  Regeringen har nedsat en ledelseskommission, der i de kommende 10 måneder skal se nærmere på ledelse i den offentlige sektor. Læs om medlemmer samt Finansministeriets faktaark mv..her.

 • Staten bruger 7 mia årligt på IT: Minister starter oprydning i it-systemer
  30.01.17 Infrastruktur

  Ministeren for offentlig innovation stiller sig nu i spidsen for at rydde op i statens it-systemer. Både de mange systemer, som ikke er blevet vedligeholdt eller udbudt og de store offentlige it-projekter, som nu skal sikkert i havn. De mange penge, som staten hvert år bruger på it, skal dermed anvendes klogere.

 • Regeringen igangsætter servicetjek af offentlige erhvervsaktiviteter
  12.01.17 Politik

  Private virksomheder skal ikke udsættes for ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Det er regeringens holdning, at det offentlige ikke skal bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt ud over det offentliges kerneområde.

 • Regeringen om Finanslovsforslag: Velfærd, tryghed og ansvarlighed
  30.08.16 Politik

  Med finanslovforslaget for 2017 fortsætter regeringen indsatsen for at sikre bedre kernevelfærd og et mere trygt og sikkert Danmark, skriver Finansministeriet sin pressemeddelelse. Hent forslaget her.

 • Aftale om kommunernes økonomi for 2017
  12.06.16 Politik

  Regeringen har indgået en aftale med KL, som prioriterer kernevelfærden i en tid med stramme økonomiske rammer. Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 af et moderniserings- og effektiviseringsprogram.

 • Kommunerne og regionerne overholder de lovfastsatte udgiftslofter for 2015
  19.04.16 Ledelse

  Kommunerne og regionerne overholder både udgiftslofterne og budgetterne.

 • Her er regeringens oplæg til integrationsdrøftelser
  11.02.16 Politik

  Regeringen indleder torsdag drøftelser med KL om, hvordan vi kan gøre integrationsindsatsen bedre og billigere. Drøftelserne vil foregå parallelt med treparts-drøftelserne. Se oplægget til drøftelserne her.

 • Finansministeriet: Bred aftale skaber ro om dagpengesystemet
  22.10.15 Politik

  Regeringen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om et mere fleksibelt dagpengesystem. Find aftalen her.

 • Forslag til Finanslov_ Stramme rammer – klare prioriteringer
  29.09.15 Politik

  FINANSMINISTERIET: Et stærkere sundhedsvæsen og vækst i hele Danmark inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik. Det er regeringens prioriteringer i forslaget til næste års finanslov.

 • Regeringen præsenterer kasseeftersyn
  24.08.15 Politik

  Finansminister Claus Hjort Frederiksen præsenterer i dag regeringens kasseeftersyn af dansk økonomi. Konklusionen på eftersynet er klart: De offentlige finanser er i mindre god stand end forventet.

 • Her er aftalen om regionernes økonomi for 2016: Et godt og trygt sundhedsvæsen
  21.08.15 Politik

  Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2016. Aftalen indebærer et økonomisk løft til håndtering af stigende medicinudgifter og øget kapacitet på sygehusene, samt et højt investeringsniveau. Hent helt aftalen her.

 • Regeringen lancerer ny grøn BoligJobordning
  30.06.15 Politik

  En ny grøn BoligJobordning skal løfte private grønne investeringer og modvirke sort arbejde.

 • Bedre vilkår for danske virksomheder
  06.05.15 Politik

  Ny vækstpakke fra regeringen skal sikre bedre vilkår for danske virksomheder.

 • Regeringen præsenterer fem pejlemærker for den offentlige sektor
  23.04.15 Politik

  "Vi skal fokusere på resultater for borgerne, frem for på regler og procedurer, offentlige arbejdspladser skal være kendetegnet ved tillid og effektivitet, og vi må hele tiden huske at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer," lyder det i pressemeddelelse fra Finansministeriet.

 • Mere aktivt ejerskab af statens selskaber
  10.04.15 Ledelse

  Med en ny statslig ejerskabspolitik lægger staten op til en mere aktiv ejerskabsudøvelse i forhold til selskaber i den statslige portefølje. Den mere aktive ejerskabsudøvelse er i tråd med en generel tendens på selskabsområdet både i Danmark og i udlandet.

 • Enighed mellem regeringen og KL om integrationsområdet
  08.01.15 Politik

  Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte end tidligere antaget. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med de tragiske begivenheder i Syrien. Regeringen og KL har den 8. januar 2015 drøftet denne problemstilling.

 • Regeringen styrker cyber- og informationssikkerheden
  16.12.14 Infrastruktur

  Regeringen professionaliserer statens arbejde med informationssikkerhed og øger samfundets robusthed mod cyberangreb.

 • En samlet strategi for offentlige investeringer
  05.09.14 Politik

  Regeringen offentliggør i dag En samlet strategi for offentlige investeringer. Den nye investeringsstrategi omfatter både en kortlægning af offentlige investeringer samt en række konkrete tiltag, som kan styrke prioriteringen af de offentlige investeringer fremadrettet.

 • Forslag til finanslov: Et stærkere fællesskab
  26.08.14 Velfærd

  Bedre velfærd, flere job og styr på økonomien. Det er nøgleordene for regeringens forslag til finanslov for 2015.

 • Finanslovforslag 2015: Styr på økonomien
  26.08.14 Ledelse

  Der skal være styr på økonomien både på kort og langt sigt. Med forslag til finanslov for 2015 fastholder regeringen den ansvarlige linje i økonomien både på kort og langt sigt. Det giver stabilitet og ro om renten for danske borgere og virksomheder.

 • Finanslovforslag 2015: Flere job
  26.08.14 Politik

  Selvom det går fremad med dansk økonomi er vi ikke helt ude af krisen endnu. Derfor skubber regeringen forsat bag på økonomien blandt andet ved at fastholde det historisk høje niveau for offentlige investeringer i fx nye veje og broer, opførsel af nye supersygehuse eller renovering af skoler. Og beskæftigelsen er på vej op.

 • Finanslovforslag 2015: Bedre velfærd
  26.08.14 Velfærd

  Med forslaget til finanslov prioriterer regeringen den fælles velfærd. Der er blandt andet afsat penge til et massivt løft af behandling af kræft og kroniske sygdomme, og der over 2 mia. kr. til psykiatrien. Her kan du læse mere om regeringens fokus på mere velfærd.

 • Det grønne Danmark et gear op
  25.06.14 Bæredygtighed

  Regeringen, Enhedslisten og SF er i dag blevet enig om en trestrenget satsning for et grønnere Danmark.

 • Mere end 90 initiativer skal trække Danmark helt fri af krisen
  18.06.14 Bæredygtighed

  Regeringen og Venstre har i dag opnået en forståelse om Vækstplan 2014 – Danmark helt ud af krisen. Forståelsen betyder blandt andet at der gennemføres PSO-lempelser for samlet 13,2 mia. kr. frem mod 2020, hvoraf ca. 7,9 mia. kr. vil komme erhvervslivet til gode i form af generelle erhvervsrettede lempelser og målrettede lempelser for energiintensive virksomheder.

 • Aftale om kommunernes økonomi for 2015 – udvikling af velfærden og fortsat højt anlægsniveau
  03.06.14 Politik

  Regeringen har i dag indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen sikrer, at kommunerne fortsat kan udvikle den borgernære service på områder som folkeskole, dagtilbud og ældrepleje.

 • Aftale om regionernes økonomi for 2015: Flere penge til nye behandlingsformer og milliarder til moderne sygehuse
  03.06.14 Velfærd

  Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2015. Aftalen giver regionerne det økonomiske fundament for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet.

 • Regeringen vil tilføre satspuljen 1,6 mia. kr.
  13.05.14 Velfærd

  Finansminister Bjarne Corydon har indkaldt forligspartierne bag satspuljen for at orientere om en engangstilførsel på 1,6 mia. kr. til puljen og et varigt løft på 0,3 mia. kr. Satspuljen er rettet mod at hjælpe svage og udsatte grupper.

 • Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst
  08.05.14 Velfærd

  Dansk økonomi viser nu klare tegn på bedring. Store dele af erhvervslivet er i vækst. Produktionen vokser på ny i virksomhederne. Færre mennesker er ledige end for fire år siden. Beskæftigelsen stiger igen. Det går bedre i udlandet, og regeringens ansvarlige politik fremmer den positive udvikling i Danmark.

 • Cevea-analyse misinformerer om ulighed
  18.04.14 Velfærd

  Torsdag d. 17. april er der i pressen omtalt en analyse fra Cevea. Analysen er imidlertid fejlbehæftet, og der er ikke belæg for de konklusioner, som Cevea drager på baggrund af analysen.

 • Regeringen vil sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser
  09.12.13 Velfærd

  Fejludbetalinger og socialt snyd udgør en betydelig omkostning for samfundet hvert år. Mere automatisering af sagsbehandlingen, bedre brug af it-værktøjer og fælles indsatser er effektive redskaber til at sikre korrekte udbetalinger af sociale ydelser. Det viser en analyse foretaget af Deloitte Consulting.

 • Nu tager danskerne det næste store digitale skridt
  02.12.13 Infrastruktur

  Den 1. december tager Danmark hul på endnu et digitalt kapitel, når det bliver obligatorisk at betjene sig selv digitalt på yderligere 29 offentlige områder. Eksempelvis skal vi fremover melde udrejse og vælge læge på nettet. Og helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne bliver stadig mere digitale – det gælder ikke mindst den ældre generation.

 • Presseresume af finanslovaftale for 2014
  26.11.13 Politik

  Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har den 26. november indgået Aftale om Finansloven for 2014. Med aftalen afsættes 3,2 mia. kr. i 2014 og i alt 9,3 mia. kr. i 2014-2017 til en række indsatser, som kan sammenfattes under følgende fire temaer:

 • Finanslov 2014: Stærke virksomheder og mere velfærd
  26.11.13 Politik

  Regeringen har i dag indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014. Aftalen løfter velfærden på blandt andet ældre- og sundhedsområdet, giver den grønne omstilling et ryk fremad, sætter ind ind modsocial dumping og fremrykker en række skatte- og afgiftslettelser fra Vækstplan DK. Aftalen sikrer også, at det bedre kan betale sig at arbejde for en række grupper.

 • Ny regeringsstrategi: Vi skal spare penge og fremme innovation og bæredygtighed
  01.11.13 Politik

  290 mia. kroner. Så meget køber det offentlige ind for om året. Derfor er der mange penge at spare, hvis der købes klogere og mere innovativt ind. Det skal regeringens nye strategi for offentlige indkøb være med til at sikre. Strategien dækker hele den offentlige sektor og en lang række forskellige indkøbsområder.

 • Nu bliver digital velfærd hverdag
  30.09.13 Politik

  Elektroniske tavler, der gør det sjovt at lære. En spiserobot, der giver borgere med muskelsvind mulighed for selv at bestemme, hvor hurtigt hakkebøffen skal spises. Og udstyr, der giver lungepatienter mulighed for at gå til kontrol hjemme fra stuen, i stedet for at tage turen til hospitalet.

 • Forslag til finanslov: Danmark i vækst og balance
  27.08.13 Politik

  Regeringen fortsætter de massive investeringer i job til danskerne i forslaget til finanslov for 2014. Den samlede finanspolitik i 2014 forventes således at understøtte den private beskæftigelse med 15.000 personer næste år, og aktiviteten bliver knap ½ pct. BNP højere, end den ellers ville være. De offentlige investeringer udgør 44 mia. kroner i 2014, og øges således med knap 3 mia. kroner i forhold til 2013.

 • Offentliggørelse af finanslovforslaget for 2014
  20.08.13 Politik

  Regeringen offentliggør sit forslag til finanslov for 2014 tirsdag den 27. august 2013 kl. 10.00, samtidig offentliggøres Budgetoversigt 2, august 2013.

 • Aftale om regionernes økonomi for 2014
  04.06.13 Politik

  Regeringen har i dag indgået aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2014. Med aftalen sikres rammer for fortsat udvikling af sundhedsvæsenet.

 • DØR's finanspolitiske anbefalinger
  28.05.13 Politik

  Det Økonomiske Råds formandskab (DØR) har i dag offentliggjort rapporten "Dansk Økonomi Forår 2013". Rapporten indeholder en ny vurdering af konjunkturerne og den aktuelle økonomiske politik, en vurdering af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed og tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet.

 • Tryghed for ledige i en krisetid
  21.05.13

  Regeringen og Enhedslisten er enige om en aftale, der forlænger varigheden af den nuværende uddannelsesydelse og indfører en ny arbejdsmarkedsydelse for ledige, som opbruger dagpengeretten. 

 • Øgede anlægsinvesteringer i kommunerne i 2013
  17.01.13

  Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013. Dermed kan kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 udgøre godt 18 mia. kr. Dette skal endeligt bekræftes af KL's bestyrelse torsdag den 17. januar.

 • Offentlige investeringer når nye højder
  10.01.13

  En opgørelse fra Finansministeriet viser, at de offentlige investeringer i 2012 ventes at nå det højeste niveau i de seneste 30 år. Der blev brugt omkring 43 mia. kroner på offentlige investeringer sidste år. Til sammenligning blev der fx brugt 25 mia. kroner i starten af 1990'erne.  Det glæder finansminister Bjarne Corydon som siger:

 • OK13: Et skridt mod danmarkshistoriens bedst uddannede generation
  17.12.12

  Finansministeren har i dag fremsat sine krav over for lønmodtagersiden som led i overenskomstforhandlingerne på det statslige område (OK13).  Finansministerens hovedkrav ved OK13 er en normalisering af lærernes arbejdstidsregler på bl.a. gymnasierne og erhvervsskolerne. Finansministeren siger:

 • Aftale om Finansloven for 2013
  11.11.12

  Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om finansloven for 2013, der skaber job og fremgang for Danmark, og hjælper de mennesker, der er ved at have opbrugt dagpengene. Hovedelementer i aftalen er:

 • En dårlig dag for sociale bedragere
  26.10.12

  Der skal gøres op med, at svindlere snyder sig til uberettigede tilskud og ydelser. Samtidig skal det offentlige blive bedre til at undgå, at der ved fejl udbetales fx børnetilskud og boligsikring til borgere, som ikke længere er berettiget til ydelserne, men fortsat modtager pengene i god tro.

 • Danmarks digitale råstof sættes fri
  08.10.12

  (Links opdateret) Farvel til dyre parallelregistre i det offentlige. Goddag til vækst, innovation og arbejdspladser. Det er konsekvensen, efter KL og regeringen er blevet enige om at forbedre og forbinde de offentlige registre med grunddata, og samtidig stille oplysninger til rådighed for private.

 • På vej mod et stærkere Danmark
  27.08.12

  Finanslovforslaget for 2013, På vej mod et stærkere Danmark, fortsætter regeringens økonomisk ansvarlige kurs og indeholder samtidig en række nye initiativer, der skal sikre vækst og beskæftigelse i Danmark fremover.

 • Digital post frigør millioner til bedre velfærd
  15.06.12

  Borgere og virksomheder er den seneste uge kommet nærmere et digitalt Danmark, hvor kommunikationen mellem borgerne og det offentlige vil ske på nettet.

 • Aftale om kommunernes økonomi for 2013 - grøn omstilling og udvikling af velfærd
  10.06.12

  Regeringen og KL har den 10. juni 2012 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2013. Med aftalen er der enighed om en ambitiøs indsats for at imødegå klimaforandringer. Kommunerne vil således øge deres investeringer i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013, hvilket skal styrke afledningen og håndteringen af regnvand.

 • Aftale om regionernes økonomi for 2013 - en ny kurs for det danske sundhedsvæsen
  09.06.12

  Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2013. Med aftalen prioriteres en række af regeringens pejlemærker på sundhedsområdet. Samlet afsættes i 2013 mere end 1 mia. kr. til sundhedsvæsenet. Se hovedpunkterne i aftalen her

 • Trepartsforhandlinger afsluttet
  08.06.12

  Regeringen har besluttet at indstille trepartsforhandlingerne. I stedet vil regeringen arbejde videre med en række konkrete initiativer til gavn for beskæftigelsen, væksten og en sund samfundsøkonomi, som alle har været drøftet i trepartsforhandlingerne.

 • Det økonomiske Råds forårsrapport 2012
  29.05.12

  Det Økonomiske Råd har i dag offentliggjort sin forårsrapport for 2012. Rapporten indeholder en ny vurdering af konjunkturerne for de nærmeste år, en analyse af den europæiske statsgældskrise og en ny langsigtet økonomisk fremskrivning.

 • Ros til forsvarlig kommuneøkonomi
  16.05.12

  Danmarks Statistik har i dag offentliggjort de kommunale regnskaber for 2011. Regnskaberne viser, at kommunernes realiserede serviceudgifter ligger 5,7 mia. kr. under det budgetterede niveau for 2011. Modsat ligger de realiserede anlægsinvesteringer godt 3 mia. kr. over det forudsatte niveau for 2011. Finansminister Bjarne Corydon udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabstallene:

 • Budgetloven er i dag fremsat i Folketinget
  25.04.12

  Finansministeren har i dag fremsat forslag til budgetlov, der vil udgøre en grundsten i regeringens ambition om at føre en ansvarlig og langsigtet finanspolitik. Formålet med budgetloven er at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.

 • Kommuner og regioner kan spare 500 mio. kroner på transport
  16.04.12

  En ny analyse viser, at kommuner og regioner kan spare op mod en halv mia. kroner årligt, hvis opgaverne samles under trafikselskaberne. Analysen, der er lavet af Deloitte Consulting, viser konkret, at kommunerne årligt kan spare 430 mio. kr., mens tallet for regionerne er op til 70 mio. kr.

 • Regeringen baner vejen for et mere digitalt Danmark
  13.04.12

  Skal du flytte, bestille nyt sundhedskort eller skrive dit barn op til daginstitution og skole, kommer det fra december 2012 til at foregå online – og din papirpost fra fx kommunen vil i stigende grad blive afløst af digital post.

 • Bred aftale giver bedre og billigere kollektiv trafik
  01.03.12

  Brugere af tog, busser og metro skal hive færre mønter op af lommen for at komme på arbejde. Det er resultatet af en bred aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som betyder at der afsættes 500 millioner årligt til billigere billetter til offentlig transport. Samtidig er parterne bag aftalen enige om at afsætte en årlig pulje på 500 mio.

 • FM: Aftale om regionernes økonomi for 2012
  02.06.11 Politik

  FINANSMINISTERIET: Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012. Med aftalen sikres en klar forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet. Læs hele aftalen her

 • Stadig underskud på 51 milliarder kroner
  24.03.11 Politik

  FINANSMINISTERIET: Nye tal fra Danmarks statistik viser, at underskuddet for de offentlige finanser for 2010 bliver på 51 mia. kr. eller ca. 2,9 procent af BNP. Det er lidt mindre end ventet i Økonomisk Redegørelse fra december 2010, hvor underskuddet blev skønnet til 62 mia. kr. Det forventes, at underskuddet vil være klart over 3 pct. af BNP i 2011 og i 2012.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner