Foto: Shutterstock

Fire kommuner fritages for statslig og kommunal regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet

Regeringen har nu indgået de første aftaler, der skal danne grund for de såkaldte velfærdsaftaler, som skal fjerne mest muligt statslig og kommunal regulering for fire kommuners dagplejer, daginstitutioner og folkeskoler.

To politiske aftaler betyder, at medarbejdere og ledere i fire kommuner fritages fra hovedparten af den statslige og kommunale regulering på dagtilbuds- og folkeskoleområdet i de kommende tre år. Det er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om.

Forsøgene skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne. Der vil stadig være enkelte krav. De såkaldte hegnspæle dækker for eksempel over, at forældrebetalingsloftet i dagtilbuddene fastholdes og folkeskolen stadig skal være gratis, samt at børn og elever med særlige behov har ret til den nødvendige støtte i dagtilbuddene og folkeskolerne.

De deltagende kommuner forpligter sig til at sætte dagtilbud og folkeskoler fri fra kommunale dokumentationskrav. På dagtilbudsområdet er det Helsingør Kommune og Rebild Kommune, mens det på folkeskoleområdet er Esbjerg Kommune og Holbæk Kommune.

”Al den styring, som vi hen over de senere årtier har pålagt skoler og daginstitutioner, går ud over arbejdsglæden og lægger bånd på fagligheden. Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet. Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke," siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

"Vi giver mulighed for at starte på så godt som et blankt stykke papir. Det er et nybrud, og jeg kan næsten ikke vente med at se, hvad de finder på derude for at gøre hverdagen bedre for børnene og skabe bedre dagtilbud og skoler,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også